שינוי אקלים גם בישראל: תוספת 2 מעלות עד שנת 2050
השירות המטאורולוגי צופה התחממות והשפעות נוספות בישראל בעקבות שינוי האקלים העולמי. מה עושים? המינהלת הממשלתית להיערכות לשינויי אקלים קיימה ישיבה שנייה לקראת הכנת דוח ראשון שיוצג לממשלה בספטמבר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/7/2019

המינהלת הבינמשרדית להיערכות לשינויי אקלים קיימה לאחרונה ישיבה שנייה לקראת הכנת הדוח  שיוצג לממשלה בחודש ספטמבר. המינהלת, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, כוללת 33 גופים ומטרתה להוביל ליישום תוכנית לאומית לצמצום פגיעות בנפש, בבריאות, בכלכלה ובתשתיות כתוצאה משינויי האקלים, זאת בהתאם להחלטת הממשלה 4079 שהתקבלה לפני שנה.

רקע: אישור הסכם פריז, דו"ח מקיף והקמת מינהלת

נזכיר כי הממשלה אישררה לפני כשנתיים את הסכם פריז ובכך הצטרפה ל-170 מדינות שאישררו עד כה את ההסכם. הסכם פריז מקבע את המחויבות של מדינות העולם להפחתת פליטות גזי חממה במטרה לעצור את ההתחממות הגלובלית ללא יותר מ-2 מעלות ביחס לרמת הפליטה שלפני המהפכה התעשייתית.

בעקבות אישרור ההסכם ישראל כפופה למנגנון של הסכם פריז, המחייב את הממשלה לפעול על מנת לעמוד ביעדי ההפחתה של פליטת גזי חממה, אליהם התחייבה ישראל. אם ישראל לא תעמוד ביעדיה, היא תהיה חשופה לסנקציות הנגזרות מהסכם פריז.

לאחר אישרור הסכם פריז, הכין המשרד להגנת הסביבה דו"ח שהוגש לממשלה בסוף 2017 "היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים: יישום המלצות לממשלה לאסטרטגיה ותוכנית פעולה לאומית". המסמך מסכם את שינויי האקלים הצפויים באזורינו ואת השלכותיהם על מגזרים שונים במשק. כמו כן הוא מקבץ תוכניות פעולה של משרדי הממשלה להתמודדות עם שינויי האקלים הצפויים והיערכות לתופעות ולקשיים.

הדו"ח היווה את הבסיס להחלטת הממשלה והקמת המינהלת הבינמשרדית להיערכות לשינוי אקלים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. LIFE 2019: פרויקטים בתחומי סביבה ושינויי אקלים ב-400 מיליון אירו, 18.03.2019
  2. מה עשתה ישראל בוועידת האקלים השנתית?, 20.12.2018
  3. ועידת האקלים: ארה"ב פורשת אך העולם ממשיך לפעול, 17.12.2018
  4. תוכנית לאומית להתמודדות עם שינויי האקלים, 31.07.2018
  5. התחייבות או הזדמנות? ישראל אישררה את הסכם פריז, 15.11.2016
  6. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

7 ועדות משנה ידונו ב-27 נושאים

את הישיבה השנייה של המינהלת הבינמשרדית להיערכות לשינוי אקלים, פתח יו"ר המינהלת אלון זס"ק, סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנ"ס שהציג את העבודה שנעשתה בשנה האחרונה. עד כה הוקמו 7 ועדות משנה – ועדת חירום, ועדת מים מגוון ביולוגי וחקלאות, ועדת שלטון מקומי, קידום מחקר וגישור על פערי מידע, אנרגיה תשתיות וטכנולוגיות, ועדת אסטרטגיה וועדת הסברה חינוך ושיתוף הציבור - שיתמקדו ב-27 נושאים המפורטים בהחלטת הממשלה. כמו כן התקיימו דיונים מקצועיים, כנסים מדעיים וחידוש מרכז ידע לשינויי אקלים.

עלייה של 2 מעלות עד 2050

השותפים גם דנו בתוכנית האסטרטגית להיערכות לשינויי אקלים, אותה הציגה מנהלת תחום תכנון מדיניות במשרד, רותם שמאי.

מנהל השירות המטאורולוגי, ניר סתיו, הציג את תרחישי הייחוס לשינויי אקלים. על פי ניתוח תחזיות של מודלים אקלימיים אזוריים עד שנת 2050 תחול עלייה של עד 2 מעלות צלזיוס בממוצע בישראל, כתוצאה משינויי אקלים וכתוצאה מפעילות האדם.

הקשר בין שינויי אקלים ובריאות

פרופ' שלומית פז מאוניברסיטת חיפה הציגה את הקשר בין שינויי אקלים ובריאות, כולל נתונים מעבודות ניטור ומחקר המחזקים את ההשערה כי שינויי אקלים גורמים לתופעות מורכבות המשפיעות על בריאות האדם וביטחונו, ובמיוחד על האוכלוסיות החלשות.

אחת הדוגמאות היא התפרצות מחלת העכברת אשתקד. התייבשות הנחלים בצפון כתוצאה מ-5 שנות בצורת יצרו תנאים נוחים להתפרצות המחלה, בה חלו עשרות בני אדם. הנתונים שהוצגו ממחישים את הצורך להיערך לשינויי אקלים.

דוח ראשון יוגש בספטמבר

בחודשים הקרובים תחל המינהלת בהכנת דוח ראשון שיוגש לממשלה בחודש ספטמבר, תוך התייחסות לפעולות המבוצעות כיום ע"י משרדי הממשלה השונים, הכנת תוכנית אסטרטגית לשנת 2025, מיפוי חסמים ופערי ידע, הערכת סיכונים והמלצות לתקצוב, ובחודש ינואר 2020 תתקיים ישיבת מינהלת נוספת.

--------

מסמכים רלוונטיים:

  1. דוח היערכות ישראל לשינויי אקלים, 12.2017, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה