2.5 מיליארד ₪ להיערכות לשינוי אקלים
המנהלת הממשלתית להיערכות לשינוי האקלים ממליצה להקצות 2.5 מיליארד ₪ לפרויקטים מידיים בתחום. מרבית התקציב מיועד לשדרוג תשתיות כגון ניקוז והצללה ברשויות המקומיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 26/4/2021

המנהלת הממשלתית להיערכות לשינוי אקלים, אותה מרכז המשרד להגנת הסביבה ואשר מאגדת 35 גופי ממשל וארגונים לא ממשלתיים, פרסמה בשבוע שעבר דוח פעילות ראשון ובו המלצות לממשלה, שעלות יישומן מוערכת ב-2.5 מיליארד ₪, מרביתו מיועד לשדרוג תשתיות ברשויות המקומיות.

המנהלת המליצה לקדם באופן מיידי מיפוי והקמה של תוכניות ומערכות להיערכות לאירועי קיצון של מזג אוויר (שטפונות, שריפות וכו') בתחומי התשתיות הפיזיות (ניקוז, אזורי חיץ וכו'), התכנון העירוני, הבריאות, החקלאות, המחקר והפיתוח, החינוך ועוד. דוח המנהלת מפרט הערכה גסה של התקציב הנדרש לתוכניות השונות.

כנראה שלא במקרה המנהלת פרסמה את הדוח בדיוק בשבוע שבו כינס ביידן את מנהיגי העולם לפסגת האקלים הבינלאומית (שהתקיימה ב 22-23 לאפריל). בוועידה נתבקשה ישראל להציג את התקדמותה בתחום האקלים.

נזכיר כי לצד דוח המנהלת, בשבוע שעבר, לקראת הפסגה העולמית, המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה לחוק האקלים ומשרד האנרגיה פרסם גם הוא תוכנית להפחתת גזי החממה לטווח הארוך ודרכים להשיגם.


כתבות רלוונטיות:

  1. צפויה בישראל התחממות של כ-4 מעלות צלסיוס, 19.8.2020
  2. משרד האנרגיה מפרסם תוכנית משלו, 21.4.2021
  3. פורסמה טיוטת חוק האקלים הישראלי, 19.4.2021
  4. השימוש בפחם יופסק ב-2025, 14.11.2019
  5. מידע נוסף על שינוי אקלים | infospot

דוח המנהלת: מומלץ להקצות 2.5 מיליארד ₪ להיערכות לשינויי אקלים

מנהלת ההיערכות לשינוי אקלים הוקמה בשנת 2018 בהתאם להחלטת ממשלה בנושא. עומד בראשה אלון זס"ק סמנכ"ל משאבי טבע במשרד להגנ"ס והיא מאגדת 35 גופים המייצגים את כלל בעלי העניין בתחום, לרבות משרדי ממשלה, שלטון מקומי, ארגוני סביבה, רשויות חירום, נציגי ציבור ועוד. במנהלת פועלות ועדות משנה הכוללות ועדת חירום, ועדת אסטרטגיה, ועדת שלטון מקומי ועוד.

בין היתר, המנהלת אחראית על גיבוש אסטרטגיית היערכות לאומית לשינויי אקלים, מתן המלצות ליישום בשנים הקרובות וריכוז הפעולות הנדרשות ממשרדי הממשלה בנושא.

גם משרד האנרגיה פרסם דוח בנושא שינוי אקלים בשבוע שעבר, ובמקביל המשרד להגנ"ס פרסם את טיוטת חוק האקלים, אך הם אינם דומים לדוח של המנהלת במטרתם. דוח המנהלת מתמקד בהיערכות [אדפטציה] לאירועי אקלים הנובעים משינויי האקלים, כגון שיטפונות ושריפות, ולא בהפחתת [מיטיגציה] פליטות גזי חממה התורמים לשינויי האקלים בהם עוסק חוק האקלים והתוכנית של משרד האנרגיה.

בדוח המנהלת מופיעות המלצות לקידום פרויקטים מיידים הנוגעים להיערכות לשינויי אקלים. הסכום שהמנהלת ממליצה להקצות לכלל הפרויקטים הוא 2.5 מיליארד ₪, רובו יושקע בפרויקטים ברשויות המקומיות, אך טרם חושבו כל התקציבים הנדרשים.

לפי הדו"ח, מתוך 2.5 מיליארד ₪, 1.7 מיליארד ₪ יוקצו לטובת הצללה ונטיעת עצים במרחבים העירוניים ברחבי הארץ, הפרדת מערכות הנגר ממערכות הביוב העירוניות, התאמת מערכות הנגר והניקוז לאירועי אקלים ומיפוי תוכניות אב לניקוז במעלה האגן, למניעת הצפות בערי מישור החוף.

יתר התקציב הממשלתי, לפי המלצת המנהלת, יוקצה לפרויקטים בתחום החקלאות, פיתוח המחקר והידע המדעי, חינוך והעלאת המודעות, היערכות מערכת הבריאות לשינויי אקלים ועוד.

תמצית ההמלצות והתקציב


להגדלה לחץ כאן

חשש מעלייה של כ-4 מעלות עד שנת 2100

באוגוסט האחרון, השירות המטאורולוגי הישראלי פרסם דוח, לפיו צפויה עלייה של כ־4 מעלות צלסיוס עד סוף המאה בישראל, לפי התרחיש המחמיר ובמקרה שלא יופחתו פליטות גזי החממה באופן מספק. התחזית ל-2050 היא עלייה של כ-2 מעלות.

כמובן שישראל פועלת כחלק ממאמץ עולמי להיערכות ומניעה של שינוי האקלים, כאשר בשבוע שעבר התקיימה פסגת מנהיגי העולם בנושא האקלים שיזם הנשיא האמריקני, ג'ו ביידן.

חוק האקלים הישראלי: לא ברור איך יושגו היעדים

נזכיר כי לפני כשבוע המשרד להגנ"ס פרסם טיוטה לחוק האקלים הישראלי ובה יעדים להפחתת גזי חממה. לפי היעדים, בשנת 2030 יעמוד שיעור ההפחתה על 27% ובשנת 2050 על 85%, זאת ביחס לשנת 2015.

עם זאת, לא מפורטים בטיוטה הצעדים המעשיים שיינקטו כדי לעמוד ביעדים ומוצע כי הם יידונו במסגרת וועדה מייעצת שתגיש לממשלה את המלצותיה עד 2025. הוועדה תדון בהחלת מס פחמן, שיעור האנרגיה המתחדשת, תחבורה חשמלית, פסולת, מבנים ותכנון עירוני ועוד.

אך למרות שהטיוטה מהווה מסגרת כללית בלבד למחויבויות בתחום האקלים, היא כן מציעה סעיף חדש, לפיו יוקנו סמכויות לשר/ה להגנ"ס לקבוע תקנות ובהן יהיה חיוב לבצע 'תסקיר אקלים' לפני הקמת תשתיות ומבנים חדשים. על פי תסקיר האקלים יוחלט אם לאשר את התוכנית, לשנותה או לבטלה.

התוכנית של משרד האנרגיה להפחתת גזי חממה

במקביל לפרסום טיוטת חוק האקלים, משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור תוכנית מפורטת להשגת היעדים הלאומיים להפחתת גזי חממה במשק האנרגיה לשנים 2030 ו-2050. נראה כי הפרסום המקביל מסמן את המשך המחלוקת הקיימת בין 2 המשרדים בסוגיית היעדים, או אולי בין שני השרים (שטייניץ באנרגיה, גמליאל בהגנ"ס).

יעד העל של התוכנית של משרד האנרגיה הוא הפחתה של 80% בפליטות גזי חממה ממשק האנרגיה, שמבוסס לא רק על ענף ייצור החשמל אלא גם צעדים שנדרשים מענפים משיקים שנחשבים לצרכני אנרגיה משמעותיים: תחבורה, בנייה ותעשייה.

בנוגע לתעשייה, בתוכנית מוצע להפחית את פליטות גזי החממה בכמה שלבים. בשלב הראשון יש להשלים את המעבר של התעשייה לשימוש בגז טבעי במקום דלקים מזהמים יותר כגון סולר, גפ"מ ומזוט. לאחר מכן לעודד את התעשייה לעבור משימוש בדלקים וגז טבעי לשימוש בחשמל עד כמה שאפשר, ולבסוף לעבור מגז טבעי לשימוש במימן בטווח הארוך, שכן גם הגז הטבעי בסופו של דבר נחשב לדלק פוסילי שגורם לפליטות גזי חממה.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. דוח מנהלת