עדכון נוסף: מדיניות הטיפול בקרקעות מזוהמות צפויה להשתנות
כשבוע לאחר שהמשרד להגנ"ס פרסם טיוטת תקנות בתחום פסולת מסוכנת וקרקעות מזוהמות, כעת מתפרסם עדכון נוסף לעניין קרקעות מזוהמות. אישורו צפוי לשנות את המדיניות הנוכחית בתחום
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/8/2021

המשרד להגנת הסביבה מודיע על שינויים נוספים שהוא מתכוון לבצע במדיניות הטיפול בקרקעות מזוהמות, זאת במסגרת עדכון מסמך ה RIA (הערכת השפעת רגולציה) המצורף לטיוטה שפורסמה להערות הציבור של תקנות לטיפול בפסולת מסוכנת, אשר יש בה התייחסות גם לקרקעות מזוהמות.

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, בהיבט של קרקעות מזוהמות, הטיוטה למעשה מבקשת לעגן בחקיקת משנה (תקנות) את המדיניות הקיימת שמיושמת כיום באופן פרטני בהיתרי רעלים, רישיונות עסק והיתרי בנייה.

אך במקביל, המשרד להגנ"ס מנצל את ההזדמנות לבצע מספר עדכונים במדיניות הקיימת – ופרטנו אותם בכתבה הקודמת משבוע שעבר. כעת, המשרד פרסם עדכון למסמך ה-RIA ובו פירוט של שינויים נוספים שהוא מעוניין לבצע במסמך המדיניות לטיפול בקרקעות מזוהמות.


כתבות רלוונטיות:

  1. תקנות חדשות להסדרת הטיפול בקרקעות מזוהמות, 22.8.2021
  2. פורסמה טיוטה של תקנות טיפול בפסולת מסוכנת, 18.8.2021
  3. תקנות חדשות לטיפול בפסולת מסוכנת, 21.12.2017
  4. פיקוח המחירים ומדיניות הייצוא על פסולת מסוכנת עודכנו, 11.4.2021
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

עדכון קריטריונים להשבת קרקעות

במסמך ה- RIA המעודכן, המשרד להגנ"ס מצהיר כי בכוונתו להקל את הקריטריונים ל

להמשך קריאת הכתבה המלאה