תקנות חדשות להסדרת הטיפול בקרקעות מזוהמות
טיוטת תקנות פסולת מסוכנת שפורסמה בשבוע שעבר מטפלת גם בנושא של קרקעות מזוהמות: כיצד לסווגן, דרישת ביצוע סקר קרקע ממפעלים ותחנות דלק בעלי סבירות גבוהה לזיהום קרקע, ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/8/2021

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור של תקנות לטיפול בפסולת מסוכנת. התקנות החדשות עוסקות גם בנושא של קרקעות מזוהמות, בו נתמקד בידיעה שלפניכם.

המטרה העיקרית של התקנות החדשות, בהיבט של קרקעות מזוהמות הוא אסדרה רוחבית של מדיניות שכבר מיושמת היום באופן פרטני באמצעות היתר רעלים, רישיון עסק או אישור תוכניות בנייה – אך אינה מעוגנת בחקיקה.

כלומר, אין שינויים מהותיים בהיבט של קרקעות מזוהמות במסמך החקיקה החדש, אך בכל זאת יש כמה דברים שכדאי לשים אליהם לב.


כתבות רלוונטיות:

  1. פורסמה טיוטה של תקנות טיפול בפסולת מסוכנת, 18.8.2021
  2. תקנות חדשות לטיפול בפסולת מסוכנת, 21.12.2017
  3. פיקוח המחירים ומדיניות הייצוא על פסולת מסוכנת עודכנו, 11.4.2021
  4. הבעיות והפתרונות של ענף הפסולת המסוכנת, 16.1.2018
  5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

פתרון ביניים לחוק קרקעות מזוהמות

כידוע, הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות תקועה כבר עשור ולכן המשרד להגנת הסביבה פועל לפי מדיניות קרקעות מזוהמות שפורסמה בשנת 2015, ושעברה מספר עדכונים מאז. המדיניות מיושמת באופן פרטני באמצעות היתרי רעלים, רישיונות עסק ובתוכניות מכוח חוק התכנון והבניה.

כעת מוצע לעגן את המדיניות הקיימת בחקיקה משנה (תקנות) שיבטיחו יישום רוחבי אחיד ומלא של המדיניות. התקנת גם יקלו על המשרד להגנ"ס לאכוף את היישום של התקנות במקרים רלוונטיים.

חשוב לומר כי החקיקה המוצעת לא נותנת מענה למגוון נושאים שאמורים להיות מטופלים באמצעות חוק קרקעות מזוהמות, ובראשם – שאלת האחריות ומקורות המימון לשיקום קרקעות מזוהמות, ובפרט אלה השייכות למדינה. כנראה שהמשרד להגנ"ס בחר בשלב זה לעגן בחקיקת משנה את המדיניות שמיושמת כיום בפועל, ולהותיר את יתר הנושאים הרגישים להזדמנות אחרת.

עידוד השבה ומיחזור על פני סילוק

אחד הפערים שהחקיקה החדשה מבקשת לפתור הוא

להמשך קריאת הכתבה המלאה