פיקוח המחירים ומדיניות הייצוא על פסולת מסוכנת עודכנו
פורסמו ההחלטות בדבר פיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת וכן מדיניות הייצוא המעודכנת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/4/2021

לאחרונה פורסמו שני עדכונים חשובים בתחום הפסולת המסוכנת:

  1. פורסמה החלטתה הסופית של ועדת הפיקוח על המחירים של טיפול בפסולת מסוכנת
  2. פורסם נוסח סופי של מדיניות יצוא פסולת מסוכנת המסירה את ההגבלה על יצוא פסולת מסוכנת אורגנית

בשני המקרים, הפרסום מגיע לאחר תהליך של שימוע ציבורי ודיון מתמשך לאחר פרסום של טיוטה להערות הציבור לפני כשנה וחצי. כמו כן, כניסתם לתוקף של 2 המסמכים, כפופה לפרסום צו עדכני לפיקוח על המחירים שטרם פורסם.

ועדת הפיקוח על המחירים לא עשתה שינויים גדולים ביחס לטיוטה הקודמת, לפיה טיפול ייצוב מיצוק וחלק מטיפולי השריפה של החברה לשרותי איכות הסביבה יעברו לפיקוח מחירים מחמיר יותר מהנהוג כיום, בעוד פיקוח המחירים על טיפול פיזיקו-כימי מתרכך. כמו כן נקבעה נוסחה לעדכון שוטף של המחירים בפיקוח.

בין השינויים שנעשו ביחס לטיוטה: הקלה בפיקוח מחירים על שריפת פסולת נוזלית עם מזהמים בריכוז נמוך והחלטה שלא להטיל פיקוח על הטיפול בפסולת מסוכנת המכילה רמה גבוהה של מלחים שמבצעת חברת אלקון. מנגד, נותר על כנו הפיקוח המסוים שהוצע להיטל על הטיפול בפסולת מצברים שמבוצע ע"י חברת הקורנס.

באשר למדיניות יצוא פסולת מסוכנת המעודכנת, לא נעשו בה שינויים ביחס לטיוטה הקודמת, אך יחד איתה פורסמו הערות הציבור והתגובות של המשרד להגנ"ס.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכון הפיקוח על המחירים, 31.12.2019
  2. עדכון מדיניות יצוא פסולת מסוכנת, 09.1.2020
  3. סטגנציה בענף הפסולת המסוכנת, 07.11.2019
  4. מופלים לעומת המתחרים, 14.7.2020
  5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

החמרת הפיקוח על טיפול ייצוב מיצוק, שריפה ותוספות לשריפה

כאמור, ועדת המחירים החליטה להחמיר את הפיקוח על חלק

להמשך קריאת הכתבה המלאה