עדכון הפיקוח על המחירים לטיפול וסילוק פסולת מסוכנת
ועדת המחירים פרסמה להערות הציבור את החלטתה על עדכון הפיקוח על המחירים של החברה הממשלתית לשרותי איכות הסביבה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/12/2019

ביום האחרון של שנת 2019 מתפרסמת ההחלטה של ועדת הפיקוח על המחירים בנושא שרותי טיפול וסילוק פסולת מסוכנת שמספקת החברה הממשלתית לשרותי איכות הסביבה, הכוללת בתוכה חידושים רבים.

רקע: פיקוח מחירים על החברה לשרותי איכות הסביבה

החברה הממשלתית לשרותי איכות הסביבה, המספקת פתרונות לטיפול וסילוק של פסולת מסוכנת, נמצאת כבר שנים רבות תחת פיקוח מחירים על חלק משמעותי מהשירותים שהיא מציעה, בין השאר משום שהיא היוותה, ועדיין מהווה מונופול בחלק מהשירותים.

אחד הנושאים המיועדים לטיפול במסגרת הרפורמה בענף הפסולת המסוכנת שהמשרד להגנת הסביבה מנסה לקדם כבר מספר שנים, הוא עדכון הפיקוח הממשלתי על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת.

בהתאם לכך, באוגוסט 2016 פורסמה הצעה לעדכון הפיקוח על מחירי הטיפול והסילוק בפסולת מסוכנת, אלא שלאחר סבב הערות ציבור, הוחלט שיש צורך להכניס שינויים מהותיים בהצעה ופרסומה נדחה. רק כעת, 3 שנים מאוחר יותר, מתפרסמת ההצעה המעודכנת לסבב הערות ציבור.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. עדכון מחירון לטיפול בפסולת מסוכנת, 25.05.2017
  2. סטגנציה בענף הפסולת המסוכנת, 07.11.2019
  3. חשש להפסקת קליטת פסולת מסוכנת,29.04.2019
  4. היטל חדש על יצרני פסולת מסוכנת, 07.01.2019
  5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

מה יצא ומה נכנס לפיקוח על המחירים של טיפול בפסולת מסוכנת?

בהחלטת ועדת המחירים לטיפול וסילוק בפסולת מסוכנת, שפורסמה להערות הציבור, בה חברים נציגי משרד האוצר, המשרד להגנ"ס ורשות התחרות, הוחלט לערוך את השינויים הבאים (בין השאר)

להמשך קריאת הכתבה המלאה