עדכון מדיניות יצוא פסולת מסוכנת
פורסמה טיוטת מדיניות יצוא פסולת מסוכנת שתחליף את המדיניות הקיימת משנת 2014. הוסרה ההגבלה על יצוא פסולת מסוכנת אורגנית
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/1/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטא להערות הציבור של מדיניות יצוא הפסולת המסוכנת בישראל, שאמורה להחליף את מדיניות הביניים הקיימת משנת 2014. המדיניות החדשה תכנס לתוקפה לאחר הערות הציבור ולאחר פרסום צו עדכני לפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת, שהטיוטה שלו פורסמה להערות הציבור לפני כחודש.

הצעדים האלה הם חלק מהרפורמה במדיניות ניהול פסולת מסוכנת שהמשרד מקדם מאז שנת 2015.

הסרת ההגבלה על יצוא פסולת מסוכנת אורגנית

מדיניות הביניים הקיימת כיום לפסולת מסוכנת הוכרזה בסוף שנת 2014, בעקבות השבתה (מתוכננת מראש) למספר חודשים של משרפת אקוסול, המתקן היחידי בישראל לשריפת פסולת מסוכנת, הפועלת תחת החברה הממשלתית לשרותי איכות הסביבה בנאות חובב.

במהלך אותה תקופה גדל מאוד הייצוא של פסולת מסוכנת אורגנית שעד אז טופלה במתקן השריפה וכעת נותרה ללא פתרון בישראל. כשהמתקן חזר לפעילות, המשרד להגנ"ס רצה להבטיח כי לא תיוצא פסולת מסוכנת שיכולה להיות מטופלת בו, וכי יובטח זרם פסולת מיזערי הדרוש לשימור פעילות המתקן התרמי כתשתית לאומית. בהתאם פורסמה מדיניות יצוא פסולת מסוכנת לטווח הביניים שהגנה על העקרון הזה, בין השאר באמצעות הגדרת דמי טיפול מרביים לפסולת המטופלת במתקן.

לאחר מכן, כחלק מהרפורמה שהמשרד להגנ"ס רצה לקדם בענף הפסולת המסוכנת על מנת להגדיל את שיעור המיחזור וההשבה, הוחלט להתיר יצוא פסולת מסוכנת ללא הגנה ספציפית על המתקן התרמי, אלא שההחלטה התעכבה בשל הרצון ליישם צעדים נוספים במקביל, ובפרט עדכון הפיקוח על המחירים.

כעת, משפורסמה הטיוטה המעודכנת של הפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת, מתפרסמת גם טיוטת מדיניות יצוא פסולת מסוכנת חדשה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. עדכון הפיקוח על המחירים לטיפול וסילוק פסולת מסוכנת, 31.12.2019
 2. עדכון מחירון לטיפול בפסולת מסוכנת, 25.05.2017
 3. סטגנציה בענף הפסולת המסוכנת, 07.11.2019
 4. חשש להפסקת קליטת פסולת מסוכנת,29.04.2019
 5. היטל חדש על יצרני פסולת מסוכנת, 07.01.2019
 6. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

קריטריונים לייצוא פסולת מסוכנת

המדיניות החדשה שומרת על אותם עקרונות של המדיניות הקיימת, למעט הסרת המגבלות על יצוא פסולת מסוכנת אורגנית שיכולה להיות מטופלת במשרפת אקוסול.

יצוא פסולת מסוכנת בישראל כפוף להוראות תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים). התקנות מחייבות קבלת היתר מהממונה לצורך יצוא או יבוא של פסולת חומרים מסוכנים. מתן ההיתר כפוף להוראות אמנת באזל ולמדיניות המשרד להגנ"ס ומטרתו להביא לפיקוח אפקטיבי על תנועה בין גבולית של פסולת מסוכנת על מנת למנוע את הגעתה למדינות מתפתחות בה הרגולציה חלשה יותר, ולצמצם את התנועה שלה בין מדינות מפותחות, ובכך להפחית סיכונים לאדם ולסביבה. 

על פי המדיניות החדשה הממונה רשאי לתת היתר יצוא לפסולת מסוכנת (רק למדינות מפותחות) בהתאם לשיקולים הבאים:

1. כאשר לא ניתן לטפל בפסולת המסוכנת בארץ:

 • אין מתקני טיפול בארץ או שמדובר בזרמי פסולת שהטיפול בהם אינו מתאפשר במתקנים הקיימים בארץ;
 • אין יכולת טיפול במתקני טיפול בארץ בשל מגבלת כמות או מגבלת אחסון;
 • אין אפשרות לטיפול במתקני הטיפול הקיימים בארץ בשל תקלה לתקופת זמן מוגבלת. במקרה זה יותר היצוא מתחילת התקלה ועד לסופה.
 • במקרה בו ישנה עלייה פתאומית בכמות הפסולת הנדרשת בטיפול, והטיפול בה ואחסונה אינם מתאפשרים בארץ. במקרה זה יותר היצוא מפתיחת תקופת העלייה הפתאומית ועד לסיומה.

2. כאשר בארץ קיים רק טיפול של סילוק או השבה פסולת מסוכנת, והיצוא מתבקש לצורך השבה או מחזור.

3. כאשר קיים בארץ מתקן למיחזור פסולת מסוכנת המשרד יעדיף את הטיפול בו לעומת יצוא לטיפול בחו"ל. במקרים אלה, המשרד ישקול אישור יצוא בכפוף לשיקולים רחבים שמטרתם הבטחת טיפול סביבתי בפסולת מסוכנת ומחיר תחרותי לשוק.

הערות ניתן להעביר עד ה-4 בפברואר למייל: yaelo@sviva.gov.il

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת מדיניות יצוא פסולת מסוכנת,
להמשך קריאת הכתבה המלאה