החברה לשרותי איכות הסביבה: אנחנו מופלים לעומת המתחרים
החברה קוראת לביטול מעמדה כמונופול והסרת הפיקוח על המחירים ורוצה לשמש כזרוע ביצוע של קרן הניקיון ורשות ממונה למתקני השבת אנרגיה מפסולת
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/7/2020

מסמך רשמי שהגיע לידינו, מלמד על מספר נושאים הקשורים בחברה הממשלתית לשרותי איכות הסביבה. בין הנושאים: בקשת החברה לצמצום הגדרתה כמונופול, עמדתה ביחס לפיקוח על חלק מהמחירים של השירותים אותם היא מספקת, מצוקת נפח ההטמנה לפסולת מסוכנת ותוכניות הפיתוח שלה.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הפיקוח על המחירים לטיפול וסילוק פסולת מסוכנת, 31/12/2019
 2. החברה מבקשת לצמצם את הכרזתה כמונופול, 13/5/2019
 3. הפרטה של החברה לשירותי איכות הסביבה, 22/1/2019
 4. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

ביטול ההכרה במונופול כי השוק תחרותי

כזכור, עוד בשנת 1991 הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים על החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה כמונופול בקליטה, אחסון, טיפול ונטרול של פסולת מסוכנת. בינואר 2012, בעקבות חדירתן של חברות פרטיות העוסקות בטיפול בפסולת מסוכנת, החליטה רשות ההגבלים לצמצם את הכרזת המונופול לשלושה תחומים בלבד:

 • שירותי הטמנה של פסולת מסוכנת
 • אספקת שירותי טיפול ביולוגי לבוצות
 • אספקת שירותי שריפה של פסולת מסוכנת, למעט שפכים המכילים עד 10% חומרים אורגניים ולמעט פסולות מסוכנות המשמשות כתחליף לדלק.

לפני כשנה דיווחנו כי החברה פנתה לממונה על ההגבלים העסקיים (רשות התחרות) וביקשה לצמצם את היקף השירותים שבהם היא נחשבת כמונופול, בטענה כי מאז 2012 חלו שינויי נסיבות מהותיים בשוק. לפנייה צורפה חוות דעת של הכלכלן רועי שלם.

כעת אנו מעדכנים כי למרות שעברה כשנה וחצי מאז הפנייה, היא עדיין בטיפול של רשות התחרות, התקיימו מספר פגישות עם המשרד להגנ"ס בנושא זה, החברה התבקשה לספק הסברים נוספים לבקשה, אך עד כה רשות התחרות טרם קיבלה החלטה.

דרישה להסיר את הפיקוח על המחירים

נושא נוסף הוא, כאמור, פיקוח על המחירים. כבר בתחילת דרכה של החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, בשנת 1991, במסגרת ההכרזה על החברה כמונופול, הוכנסו מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת שהחברה מספקת, לפיקוח.

במסגרת רפורמה בענף הפסולת המסוכנת שהמשרד להגנ"ס מנסה ליישם מאז שנת 2015, באוגוסט 2016 פורסמה הצעה לעדכון הפיקוח על מחירי הטיפול והסילוק בפסולת מסוכנת, אלא שלאחר סבב הערות הציבור הוחלט שיש צורך להכניס שינויים מהותיים בהצעה ופרסומה נדחה. 

רק בסוף שנת 2019 התפרסמה טיוטת צו הפיקוח על מחירי טיפול בפסולת מסוכנת להערות הציבור, ובה פורטו, בין השאר, השינויים הבאים:  

 • יצוא של פסולת מסוכנת לא תהיה בפיקוח
 • פעילות לוגיסטית לא תהיה בפיקוח
 • שרותי מעבדה לא יהיו בפיקוח
 • קביעת מחיר מרבי לטיפולי ייצוב-מיצוק והטמנה תוך הבחנה בין טיפול ראשוני ללא טיפול קדם ולאחר טיפול קדם
 • קביעת מחיר מרבי לטיפולי השריפה לפי העלויות בפועל של אקוסול ושל החברה לשרותי איכות הסביבה
 • קביעת נוסחאות לעדכון שוטף של המחירים המפוקחים אחת לרבעון

עתה אנו מדווחים כי ב־1 במרץ 2020 העבירה החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, לוועדת הפיקוח על המחירים, את עמדתה וטענה כי הפיקוח על מחירי החברה משולל סמכות וחסר בסיס, והוא גורם לאפליה של החברה ביחס למתחרים בענף. עוד טענו כי לא קיימת הכרה בכל העלויות הרלוונטיות, מה שמהווה פגיעה בזכויות החברה והיא מעוניינת להוציא את כל שירותיה מפיקוח, למעט שירות ההטמנה של פסולת מסוכנת.

לפנייה זו צורפו חוות דעת של כלכלנים התומכים בנושא. בהמשך לפנייה, נקבע שימוע ל־15 במרץ 2020, אך בשל הגבלות הקורונה הוא נדחה למועד לא ידוע.

עוד נאמר כי  אם לא תתקבל עמדת החברה, הם יפנו ליועץ המשפטי לממשלה בעניין התערבות בסכסוכים אזרחיים בין חברה ממשלתית למדינה, כדי להימנע מעתירה כנגד ועדת המחירים והמשרד להגנ"ס.  

חשוב לציין כי לפני כשנה וחצי הסיר המשרד להגנת הסביבה את חובת הקליטה מהחברה לשירותי איכות הסביבה, כחלק מהרפורמה בטיפול בפסולת מסוכנת הכוללת עדכון המחיר המפוקח, הוצאת אישורי מנהל רוחביים, ביטול ברירת המחדל של העברת הפסולת לטיפול באתר הפסולת הרעילה בנאות חובב וצעדים נוספים.

פתרון זמני לנפח הטמנת פסולת מסוכנת

נושא נוסף שהוצג במסמך הוא מיצוי שטחי ההטמנה לפסולת מסוכנת. כידוע, החברה הממשלתית לשירותי איכות סביבה היא היחידה בארץ שמחזיקה אתר הטמנה של פסולת מסוכנת, הממוקם באזור התעשייה של המועצה המקומית נאות חובב.

בשנה שעברה החברה התריעה כי נפח ההטמנה הולך ומצטמצם וכי אם לא יתקבלו האישורים הנדרשים להרחבת אתר ההטמנה, תיפסק קליטת הפסולת המסוכנת ברבעון השלישי של 2019.

החברה מקדמת כבר מספר שנים תוכנית לסגירה של המטמנה, באמצעות שיפועים שיאפשרו נפח הטמנה נוסף לטווח הקצר. ואילו לטווח הארוך החברה מקדמת הכשרת שטחי הטמנה נוספים ב"בריכות 204 ו- 209" ששימשו בעבר כבריכות שפכי תעשייה שלא פעילות יותר.

בינתיים, החברה טרם קיבלה היתר בנייה לפתרון הטווח הקצר (סגירת המטמנה באמצעות שיפועים שיאפשרו נפח הטמנה נוסף) ולכן פנתה למועצה התעשייתית נאות חובב שתאשר אחסון זמני במטמנה, עד קבלת היתר הבנייה המיוחל. בכך מתאפשר המשך קליטת הפסולת המסוכנת.

זרוע ביצוע קרן הניקיון ורשות למתקני השבת אנרגיה מפסולת

עוד אנו למדים על התוכניות לעתיד של החברה הממשלתית לאיכות הסביבה, בהן נושאים מוכרים כגון חיזוקה כזרוע הביצוע לשיקום קרקעות מזוהמות, וקידום השתתפותה בהנפקת מניות מיעוט בחברות ממשלתיות, בהמשך להחלטת ממשלה בנושא.

אך יש גם מספר חידושים. מסתבר כי החברה מעוניינת לקדם הכרזה עליה כרשות הממונה למתקני פל"א (פסולת לאנרגיה) – מתקני השבת אנרגיה מפסולת העתידים לקום בארץ, כחלק מהאסטרטגיה של המשרד להגנ"ס לענף הפסולת.

במקביל החברה מקדמת הכרזה עליה כזרוע הביצוע של קרן הניקיון, המנהלת תקציב שנתי של חצי מיליארד ₪ המופנה ברובו לתמיכה ושדרוג של מתקני פסולת עם דגש על אותם מתקני השבת אנרגיה מפסולת.

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. צו פיקוח על מחירי