מענק קורונה: 200 מיליון ₪ לטיפול בפסולת הועברו לרשויות המקומיות
לאחר הליך חקיקה מזורז, בימים האחרונים הושלמה העברת הכספים לרשויות המקומיות. 12 רשויות קיבלו מחצית מכספי המענק – 97 מיליון ₪. וגם תהליך איסוף בקבוקי השתייה והחזר דמי הפיקדון בחנויות שב לפעילות בעקבות ביטול האיסור של משרד הבריאות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/5/2020

החזרה לשגרה מראה את אותותיה גם בתחום הפסולת, כאשר לפי נתוני המשרד להגנ"ס כמות הפסולת העירונית חזרה לרמה הממוצעת שלפני משבר הקורונה. במקביל, הושלמה העברת כספי התמיכה ליותר מ־200 רשויות מקומיות, בהיקף של כ – 197 מיליון ₪ להבטחת הטיפול בפסולת על רקע ההפחתה בהכנסות ארנונה מעסקים.

כמו כן, משרד הבריאות הסיר את המגבלה על בתי עסק ורשתות שיווק לקבל מיכלי משקה משומשים בהתאם לחוק הפיקדון.


כתבות רלוונטיות:

  1. מענק קורונה: 189 מיליון ₪ לרשויות המקומיות לטיפול בפסולת, 07/4/2020
  2. פסח או קורונה? עלייה של 14% בכמות הפסולת הביתית, 30/3/2020
  3. 600 מיליון ₪ להקמת משק פסולת אזורי ומתקני טיפול, 03/3/2020
  4. הקורונה עוצרת את חוק הפיקדון על בקבוקי משקה, 22/3/2020

12 רשויות מקומיות קיבלו חצי מסך מהמענק

כזכור, בחודש שעבר, על רקע משבר הקורונה, דיווח המשרד להגנ"ס על עלייה ממוצעת של 10% בכמות הפסולת הביתית והתייקרות הטיפול בפסולת. בנוסף לכך, ב-22 באפריל אישרה הכנסת פטור מתשלומי ארנונה לעסקים במשך 3 חודשים, כך שההכנסות של הרשויות המקומיות קטנות.

על מנת להבטיח שהטיפול השוטף בפסולת ברשויות המקומיות לא ייפגע עקב אובדן ההכנסות מארנונה והעלייה בכמות הפסולת, אושר להן מענק של 200 מיליון ₪ מכספי קרן הניקיון, שאושרו בממשלה ובכנסת בתהליך מזורז. העברת הכספים לרשויות הושלמה בימים האחרונים.

המענק לא הועבר לכל הרשויות המקומיות, אלא ל- 206 הרשויות המקומיות החלשות יותר, מבין 250 הרשויות המקומיות בישראל. כאשר 12 הרשויות שקיבלו את הסכום הגבוה ביותר, קיבלו יחדיו 100 מיליון ₪, מחצית מסכום המענק הכולל.

12 הרשויות המקומיות שקיבלו את המענק הגבוה ביותר

רשימת כל הרשויות המקומיות שקיבלו מענק וסכומי המענק מופיעים בתחתית הכתבה.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, לקראת סוף חודש אפריל חזרו כמויות הפסולת העירונית לרמות הממוצעות טרום תקופת הקורונה, אך חלקה של הפסולת הביתית ביחס לפסולת מבתי עסק, עדיין גבוה מהשגרה.

הוסרה ההגבלה על פיקדון מיכלי משקה למיחזור

לצד השלמת מהלך חוק השמירה על הניקיון ובהמשך להנחיות החזרה לשגרה, בוטל האיסור של משרד הבריאות על רשתות שיווק ובתי עסק לקבל בקבוקים למיחזור ולהשיב את דמי פיקדון. בהתאם לכך, המשרד להגנ"ס הורה לגורמים הרלוונטיים לשוב ולקבל מכלי משקה ריקים ולהחזיר לציבור את דמי הפיקדון.

לפי הנחיות משרד הבריאות, בעלי העסק ידאגו שהבקבוקים המגיעים למיחזור יוכנסו לתוך שקית אשפה אטומה או מכל אטום עד לפינויים, ובמקום יוצב מתקן אלכוג'ל לטובת חיטוי הידיים של העובדים והציבור.

-----

מסמכים רלוונטיים:

  1. רשימת הרשויות המקומיות וסכומי התמיכה