האם המשרד להגנ"ס מסיר את 'חובת הקליטה' מהחברה לשירותי איכות סביבה?
איתות לפתרון סוגיית 'חובת הקליטה' עם הודעת החברה לשירותי איכות סביבה על השכרת שטחי אחסון חומ"ס
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 16/3/2017

לפני כחודש, במושב בנושא פסולת מסוכנת שהתקיים בכנס סביבה 2050, ציינה רומי אבן דנן מנהלת אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה, כי המשרד להגנת הסביבה בוחן אפשרות לבטל את חובת קליטה ואחסון של כל סוג וכמות של פסולת מסוכנת החלה על החברה לשירותי איכות סביבה.

סוגיית 'חובת הקליטה'

עמדת המשרד להגנת הסביבה היא כי חובת הקליטה והאחסון משרתת את כלל הענף ולא רק את לקוחות החברה לשירותי איכות סביבה. גם יצרני פסולת מסוכנת המייצאים פסולת באופן שוטף נסמכים על כך כי במקרה בו יופסק היצוא, קיימת עבורם חלופה זמינה. באופן דומה, יצרני פסולת מסוכנת הנעזרים בחברות טיפול אחרות בישראל, נסמכים על 'חובת הקליטה' לעת חירום או במקרה של השבתת מתקן הטיפול.

המשרד סבור כי במצב הקיים, עלות 'חובת הקליטה' מושתת רק על צרכני החברה לשירותי איכות סביבה, כך שהם מסבסדים באמצעות מחירי הטיפול שהם משלמים שירות לכלל המשק. מצב זה מביא לגידול במחירי הטיפול בחברה לשירותי איכות סביבה ומהווה גורם נוסף לכך שפסולת שיש כדאיות כלכלית וסביבתית לטפל בה בישראל מיוצאת לחו"ל.

אחד הרעיונות לפתרון הבעיה, שהוצעו במסגרת המדיניות החדשה, היא לקבוע תעריף שישקף את עלות השימור של 'חובת הקליטה', אותו ישלמו כל יצרני הפסולת המסוכנת בישראל, ללא קשר לאופן הטיפול בפסולת.

מנגד, הרעיון שהוצג בקצרה על ידי אבן דנן בכנס 'סביבה 2050', מעלה אפשרות לבטל או לצמצם משמעותית את 'חובת הקליטה' של החברה לשירותי איכות סביבה ולהסתמך על גם על יכולות האחסון של מתקני הטיפול האחרים בישראל.

השכרת שטחי האחסון של החברה לשירותי איכות סביבה

איתות ראשון לפתרון שייבחר לסוגיית 'חובת הקליטה' היא הודעת החברה לשירותי איכות סביבה כי היא בוחנת אפשרות להשכרת שטחים באתר החברה בנאות חובב, בגדלים שונים ולמטרות שונות, כגון: הקמת מתקני טיפול תעשייתיים בתחום הכימיה ואיכות סביבה, אחסון חומ"ס, מתקני מיחזור והקמת מתקנים סולאריים.

החברה ציינה כי לשטחים המדוברים יש את האישורים וההיתרים הנדרשים להקמת מתקנים תעשייתיים ואחסון חומ"ס וכי היא שוקלת מתן סל שירותים נלווים (שירותים לוגיסטיים, מעבדה, מחשוב, שיווק, מסגרות, עבודות חשמל, הסעות, הסעדה וכיו"ב).

תגובת החברה לשירותי איכות סביבה: "החברה אכן בוחנת אפשרויות להשכרת שטחים למגוון מטרות, לפרטים ניתן לפנות באימייל einavs@escil.co.il"

-----------

קישורים רלוונטיים:

  1. יצוא פסולת מסוכנת תותר עד סוף הרבעון, 20.02.2017
  2. פיקוח המחירים המוצע לפסולת מסוכנת, 02.11.16
  3. המגמות בענף הפסולת המסוכנת נחשפות, 01.05.2016
  4. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: