החמרת הדרישות ליישום חוק פסולת אלקטרונית
המשרד להגנת הסביבה פרסם עדכון לנוהל חידוש תקופת ההכרה בגופי היישום ובו דגשים שונים: הצבת יעדי איסוף פסולת מהמגזר הביתי, הטמעת תקן מיחזור, השקעת תקציב בהסברה, ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/6/2023

נפתחה האפשרות להגיש מועמדות להכרה כגוף יישום מוכר לחוק פסולת אלקטרונית לקראת סיום תקופת ההכרה השנייה ותחילת תקופת ההכרה השלישית, בחודש ינואר הקרוב. תקופת ההכרה נמשכת 5 שנים.

בעשור האחרון, שני תאגידי מיחזור קיבלו הכרה ושימשו כגוף יישום מוכר לחוק פסולת אלקטרונית: אקומיוניטי ו-מ.א.י. למיטב ידיעתנו, בעת חידוש תקופת ההכרה הקודמת, לא הוגשו בקשות נוספות מלבד שני תאגידי המיחזור הנ"ל.

נוהל מעודכן לבקשות הכרה כגוף יישום מוכר פורסם בימים האחרונים, ממנו ניתן ללמוד על הדגשים של המשרד להגנת הסביבה לתקופת ההכרה הקרובה. בינהם: הצבת יעדי איסוף פסולת מהמגזר הביתי, הטמעת תקן מיחזור מחמיר שצפוי להעלות את דמי הטיפול, הבטחת תקציב לקמפיין פרסום ארצי, ועוד.

נזכיר כי גופי היישום המוכרים אחראים ליישם את חוק פסולת אלקטרונית עבור יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני שמממנים את איסוף הפסולת האלקטרונית מהרשויות המקומיות ובתי העסק, ולאחר מכן דואגים למחזר אותם.


כתבות רלוונטיות:

 1. חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית, 14.1.2019
 2. לקראת חידוש תקופת ההכרה: דרישות חדשות מגופי היישום, 14.08.2018
 3. קמפיין להעלאת מודעות הציבור לפינוי פסולת אלקטרונית, 2.5.2023
 4. פסולת אלקטרונית: המוקד עובר לרשויות המקומיות, 14.05.2018
 5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

דגשים ל-5 השנים הבאות בפסולת אלקטרונית

לפי נוהל ההכרה המעודכן גופי היישום יידרשו להתקשר עם יבואנים ויצרנים של ציוד אלקטרוני שמכרו לפחות 20% ממוצרי האלקטרוניקה שנמכרים בישראל מדי שנה. זו דרישה שגם הייתה קיימת בנוהל הקודם והיא קלה ליישום עבור הגופים הקיימים – אקומיוניטי ומ.א.י שחולקים בינהם את השוק.

אלא שעבור גוף יישום חדש מדובר בדרישה מאתגרת, והוא נדרש לעמוד בה בתוך 6 חודשים ממועד ההכרה. לפי הנוהל, המשרד להגנ"ס מעריך כי בשנת 2020 נמכרו בישראל 240,000 טון פסולת אלקטרונית. לפי הערכה קודמת של המשרד להגנ"ס, בשנת 2019 נמכרו בישראל 173,000 טון פסולת אלקטרונית.

להלן חלק מהנושאים שעודכנו בנוהל ההכרה החדש:

 • איסוף פסולת אלקטרונית מהמגזר הביתי: עד היום יעדי האיסוף והמיחזור של חוק פסולת אלקטרונית לא מבחינים בין מקור הפסולת – מגזר ביתי או מגזר עסקי. בנוהל החדש יש דרישה להגדיל את האיסוף מהמגזר הביתי כך שבשנה הראשונה של ההכרה (2024) גוף היישום יידרש לאסוף לפחות 23% ממשקל הפסולת האלקטרונית מהמגזר הביתי, ולאחר מכן האחוז יעלה ב-3% בכל שנה עד ל-35% בשנת ההכרה האחרונה (2028).
 • איסוף סוללות אופניים וקורקינטים: גופי היישום שייבחרו יידרשו לספק פתרונות לאיסוף ומיחזור סוללות ליתיום של אופניים וקורקינטים חשמליים ברשויות מקומיות.
 • מוקד לתיאום פינוי ברשויות המקומיות: גופי היישום יממנו הפעלת מוקד טלפוני ומקוון לתיאום פינויים מהתושבים ברשויות המקומיות שחתומות עמן.
 • תדירות פינוי: כל קריאה לפינוי מתחם איסוף או מוקד איסוף של פסולת אלקטרונית, תבוצע תוך 3 ימי עסקים.
 • זליגת פסולת אלקטרונית ממשווקים: גופי היישום יצטרכו לפעול למניעת זליגת הפסולת הנאספת ממשווקים של ציוד אלקטרונית. בין אם מנקודות המכירה או באמצעות מערכת מידע.
 • הסברה ברשות המקומית: לפי הנוהל כיום חסרה הסברה לציבור בדבר אפשרויות הפינוי של פסולת אלקטרונית, לכן המשרד להגנ"ס שם דגש על כך בנוהל. בין היתר, המשרד דורש מגופי היישום להשקיע תקציב שנתי מינימלי של 15 ש"ח לתושב (לפי רשות מקומית), כאשר בנוהל הקודם, הדרישה הייתה שהתקציב שיושקע בפרסום לציבור יהיה 10% מההכנסות של גוף היישום המוכר באותה שנה.
 • פרסום במדיה הארצית: גופי היישום יידרשו לבצע קמפיין פרסום במדיה הארצית פעמיים בשנה לפחות, ולהמשיך לפרסם באופן שוטף במהלך השנה לתחזוק המסר של הקמפיין.
 • תנאים חדשים ברישיון העסק והטמעת תקן מיחזור: המשרד להגנ"ס הודיע כי בימים אלה הוא בוחן הטמעה של תקן מחייב לטיפול בפסולת אלקטרונית, לאחריו הוא יפעל לעדכון רוחבי של תנאי רישיון העסק של האתרים לטיפול בפסולת אלקטרונית. המשרד מדגיש כי יש להציג בתוכנית העסקית את תוספת עלות דמי הטיפול הצפויה בגין טיפול לפי תקן מיחזור מתקדם.
 • הימנעות מניגוד עניינים: המשרד להגנ"ס מציין כי הוא מתכוון לשים דגש מיוחד על מניעת ניגודי עניינים של הגופים שיקבלו הכרה לבין חברות בעלות עניין בשוק פסולת הציוד האלקטרוני, ותינתן עדיפות לגוף שאין חשש ממשי לניגוד עניינים אצלו.

יש מקום לציין שהנושא של איסור הטמנת פסולת אלקטרונית, שלפי החוק היה אמור להיכנס לתוקף בשנת 2021, לא מוזכר בנוהל החדש. בנוהל ההכרה הקודם, לפני 5 שנים המשרד להגנ"ס דרש מגופי היישום המוכרים להיערך לכך, אך נראה כי גם הוא מבין שמדובר בדרישה לא אפשרית במציאות הנוכחית.

התייחסויות

מתאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית מאי נמסר: "תאגיד מ.א.י בוחן בימים אלו את הנוהל הפנימי להגשת בקשות ההכרה השלישית, וזאת יחד עם היבואנים והיצרנים אותם הוא משרת. בשלב זה אנו ערים לעובדה כי דרישות המשרד להגנת הסביבה מחמירות את אחריותם של היצרנים והיבואנים באופן ניכר ויתכן אף מעל לנדרש בחוק. אנו חוששים כי יתכן ודרישותיהם הנוכחיות יובילו לכל הפחות להכפלת דמי הטיפול אותם משלמים היבואנים והיצרנים בסגמנטים השונים, וזאת בשנים בהן קיים חשש למיתון ואתגר כלכלי לכל המשק.

בימים אלו תאגיד מ.א.י מקיים עבודת מטה מקצועית שבסיומה יעביר את התייחסויותיו לכלל בעלי העניין.אנו מצפים לקיום דיון קונסטרוקטיבי ומועיל, כפי שנעשה עד כה עם הנהלת המשרד להגנת הסביבה, מתוך מטרה לאזן בין דרישותיהם הסביבתיות לבין עלויות סבירות המוטלות על הציבור מתוקף חוקי אחריות יצרן מורחבת."

מתאגיד המיחזור לפסולת אלקטרונית - אקומיוניטי נמסר: "הדגשים של המשרד להגנת הסביבה כפי שבאו לידי ביטוי בנוהל ההכרה החדש מבורכים ובהחלט מסייעים לתאגיד להכין תוכנית עבודה מקיפה שתקדם את נושא מחזור פסולת אלקטרונית בארץ ותסייע בעמידה ביעדים החדשים. התאגיד ביחד עם שותפיו האסטרטגים ובשת"פ מלא עם המשרד להגנת הסביבה יקדם ויגביר את פעילויות החינוך וההסברה ברשויות ובקרב מחזיקי פסולת במטרה להגביר את המודעות והאיסוף המוסדר בפועל. 

התאגיד יפעל לשיתופי פעולה טכנולוגים במטרה לשפר ולהגביר את איכות הטיפול בפסולת והגברת יעילות המחזור על זרמיו השונים. בתוכנית החומש התאגיד יפעל להגדלה משמעותית של בעלי מוגבלויות שיועסקו באתרי מחזור של פסולת אלקטרונית בהתאם לרוח הדגשים של המשרד כפי שבאים לידי ביטוי בבקשת הכרה."

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה