הנחיות להגשת חוק עזר לפסולת עודפת
משרד הפנים והמשרד להגנ"ס מפרסמים מסמך הנחיות להכנה ואישור של חוק עזר עירוני להסדרת גביית אגרת פסולת עודפת מבתי עסק
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/12/2018

משרדי הפנים והגנת הסביבה פרסמו לאחרונה נוהל לרשויות מקומיות, המפרט את תהליך אישור חוק עזר לגביית אגרת פסולת עודפת מעסקים. זאת בהמשך לפרסום אמות המידה לחישוב האגרה שפורסמו לפני כשנה, בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא.

הסדרת גביית אגרה בגין פינוי פסולת עודפת מבתי עסק

נזכיר, כי לפני כ-5 שנים קבע בג"ץ כי רשויות מקומיות יוכלו לגבות מבתי עסק אגרה ייעודית בגין איסוף פסולת מסחרית עודפת מעבר לפסולת הרגילה, על פי עקרון המזהם משלם. אלא שבג"ץ התנה את יישום האגרה בקביעת קריטריונים אחידים על ידי משרד הפנים שיגדירו מהי אותה פסולת עודפת.

עד היום התחום לא הוסדר באופן אחיד, כאשר ישנן רשויות מקומיות המפנות פסולת מעסקים ותעשייה ללא גביית אגרה מיוחדת, ברשויות אחרות על המפעלים והעסקים לדאוג לפינוי עצמי של הפסולת, בעוד שבאחרות, למרות שאין קריטריון ארצי, גובים היטל פסולת מהעסקים על בסיס תקנות עזר עירוניות קיימות.

לפני כשנה וחצי פרסם משרד הפנים נוסחה לחישוב הפסולת העודפת כולל הסבר לגבי חישוב כמות הפסולת לעובד ולגבי מרכיב העידוד.

התאחדות התעשיינים עתרה לבג"ץ לפני כחצי שנה, בבקשה לתת צו לביטול אמות המידה לגביית אגרות לפינוי פסולת עודפת. בנוסף, ההתאחדות גם ביקשה לאסור על הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר על פי אמות המידה האמורות, ולאסור על שר הפנים לאשר חוקי עזר בנושא. גם התאחדות בתי המלון עתרה לבג"ץ באותו עניין, וביקשה להחריג את בתי המלון מאמות המידה שנקבעו שכן הם לא מתחשבים בכמות האורחים במלון אלא רק במספר העובדים. בתחילת השבוע 2 העתירות אוחדו לכדי עתירה אחת שעדיין מתנהלת.

כעת מפרסמים משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה נוהל המיועד לרשויות המקומיות המפרט את תהליך ההכנה של חוק עזר עירוני ואישורו מול משרד הפנים והמשרד להגנ"ס, כך שיסדיר את גביית האגרה בגין הפסולת העודפת מבתי עסק.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. התאחדות התעשיינים לבג"ץ: לבטל את אמות המידה של משרד הפנים, 22.07.2018
 2. נוסח מעודכן לחישוב אגרת פסולת עודפת מבתי עסק, 20.02.2018
 3. מאפריל תגבה אגרה בגין פסולת עודפת מבתי עסק ומפעלים, 24.09.2017
 4. עיריית קריית גת תגבה אגרה על פסולת עודפת מעסקים, 13.03.2017
 5. מידע נוסף על פסולת עירוניתinfospot

התהליך לאישור חוק עזר לגביית אגרת פסולת עודפת מבתי עסק

הנוהל החדש מסביר, שבשלב ראשון, על הרשות המקומית לגבש את החישוב של האגרה, חוות דעת כלכלית וטיוטת נוסח חוק העזר, אותם היא מעבירה לאישור אגף פסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה. לאחר אישור המשרד להגנ"ס, החומר עובר לאישור אגף בקרה תקצוב ופיתוח במשרד הפנים.

לאחר שחוק העזר עבר את האישור הראשוני של המשרד להגנ"ס ומשרד הפנים, הוא חוזר לאישור במליאה של הרשות המקומית, ורק לאחר מכן ניתן להגיש אותו במערכת מקוונת לאישור סופי של משרד הפנים ופרסום ברשומות משרד המשפטים.

לאחר שחוק העזר פורסם ברשומות משרד המשפטים, יכולה הרשות המקומית להתחיל בגביית אגרת פסולת עודפת.

מסמך ההנחיות החדש נותן מענה למגוון שאלות כגון:

 • נתונים הנדרשים לביצוע החישוב
 • קביעת מרכיב עידוד המיחזור
 • ריבוי משתתפים בכלי אצירה
 • כלי אצירה משותף למגורים ולעסקים
 • מנגנון ערעור

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות הגשת חוק עזר לפסולת עודפת, 2018, משרדי הפנים והגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה