מפרץ חיפה: סיכום מחצית שנייה 2017
המשך הפעולות להפחתת זיהום אוויר וסיכונים מחומרים מסוכנים במפרץ חיפה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/2/2019

המשרד להגנת הסביבה פירסם דוח חצי שנתי על התקדמות התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה בתחומי התעשייה, התחבורה וניטור אוויר. הדוח שמתפרסם באיחור של כשנה, מסכם את המחצית השנייה של 2017, בהמשך לדוח שסיכם את המחצית הראשונה.

הפחתת פליטות לאוויר ממפעלי תעשייה

במסגרת היעד להפחתת פליטות מהתעשייה המשרד מדווח כי בשנת 2017 הושלמו 20 פרויקטים סביבתיים ב-8 מפעלים שיביאו להפחתת פליטות מזהמים ובעיקר פליטות של חלקיקים, חומרים אורגניים נדיפים ובנזן. בעקבות החלטת ממשלה 3080 מאוקטובר 2017 חלה דחייה בהפחתת הפליטות של תחמוצות חנקן, חלקיקים ותחמוצות גופרית בעקבות עיכוב הגעת הגז הטבעי לתעשייה הקטנה והבינונית בחיפה.

ריכוז של חלקיקים נשימים עדינים PM2.5

חריגות בנזן - במחצית השנייה של שנת 2017 לא נמדדו חריגות בניידת הנמצאת בסמוך למתחם בז"ן (ליד הקישון), בהשוואה ל-13 חריגות במחצית הראשונה. בתחילת שנת 2018 נמדדו ריכוזים הנמוכים בצורה משמעותית מאלו שנמדדו בתקופה המקבילה בשנת 2017. עם זאת, התקבלו בניידת שתי חריגות מערכי הסביבה עד יוני 2018.

על מנת לעבות את מערך הניטור מסביב למתחם הוצבה, בדצמבר 2017 , תחנת ניטור אוויר ניידת נוספת (ניידת 6) בסמוך לגדר מתחם בז"ן, במתחם של משרד הרישוי בחיפה. במהלך שנת 2017 נרשמה עלייה אחת מערך הסביבה היממתי ובמחצית הראשונה של שנת 2018 התקבלו 16 חריגות מערך הסביבה היממתי (כולן בתקופה שבין ינואר לסוף מאי 2018).


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מפרץ חיפה: דוח סיכום מחצית ראשונה 2017, 29.1.2018
 2. תוכנית "אזור אוויר נקי" של חיפה תורחב לקריות, 22.06.2017
 3. היעד המרכזי: צמצום זיהום אוויר מתחבורה, 08.05.2017
 4. עיריית חיפה אישרה חוק עזר עירוני להגבלת תנועת רכבי דיזל, 09.01.2017
 5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

ריכוז של גופרית דו-חמצנית SO2

תחבורה | הפחתת פליטות ואזור 'אוויר נקי'

המשרד להגנ"ס משקיע משאבים רבים לטיפול בהפחתת זיהום אוויר מתחבורה באזור מפרץ חיפה באמצעות אזור אוויר נקי בתקציב של 11 מיליון ₪. מפברואר 2018 נאסרה כניסה וחנייה של כלי רכב מזהמים כבדים, שלא הותקנו בהם מסנני חלקיקים. מינואר 2019 תיאסר הכניסה והחנייה גם של מוניות או כלי רכב מסחריים במשקל הנמוך מ-3.5 טונות שלא הותקנו בהם מסנני חלקיקים.

בנוסף הוקצאו כ-28 מיליון ₪ להחדרת טכנולוגיות חלופיות:

 • 27 אוטובוסים חשמליים החלו לפעול בחיפה ובקריות
 • 100 כלי רכב שיתופיים חשמליים
 • 12 משאיות אשפה המונעות בגז טבעי דחוס החלו לפעול ו-13 משאיות נוספות יגיעו עד סוף 2018. כמו כן פורסם מכרז למתדלקת ניידת.
ריכוז של חנקן דו-חמצני NO2

צמצום סיכוני חומרים מסוכנים | סקר סיכונים מצרפי

מיכל האמוניה רוקן ונסגר ופועלים למציאת חלופות ליבוא אמוניה. בנוסף המשרד ביצע סקר סיכונים מצרפי הבוחן את מידת ההשפעה של חומרים רעילים ודליקים מחוץ לתחומי המפעלים בהם הם מאוחסנים. הסקר בודק את הסיכון המצרפי על האוכלוסייה מכלל מקורות הסיכון במקביל. לאחר מכן תוכן תוכנית להפחתת סיכונים ובמקביל יחל השלב השני של ביצוע הסקר למצבי חירום, מלחמה ורעידות אדמה.

נושאים נוספים

הדו"ח המלא, המופיע בהמשך, מתייחס לנושאים נוספים כגון:

 • מערך ניטור האוויר במפרץ חיפה
 • ניקוי קרקעית נחל הקישון
 • הליכי האכיפה שננקטו במחצית השנייה של 2017 כנגד 9 מפעלים
 • מחקרים וסקרי סביבה ובריאות

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח מחצית שנייה 2017 – מפרץ חיפה, 01.2019 המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה