זיהום אוויר גבוה בסמוך למדורות ל"ג בעומר
ערים רבות צמצמו את המדורות בשטחן, אולם תחנות הניטור ברחבי הארץ מדדו זיהום אוויר גבוה גם בשל התנאים המטאורולוגיים. מערכת חדשה מדדה הבדלים גדולים בין אזורי מגורים ליד מדורות לעומת שכונות אחרות באותו ישוב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/5/2022

כבכל שנה, המשרד להגנת הסביבה פרסם את נתוני זיהום האוויר ברחבי הארץ אחרי ליל ל"ג בעומר. מהנתונים עולה כי השנה שרר זיהום אוויר גבוה על אף צמצום בכמות המדורות. לפי המשרד להגנ"ס, הגורמים העיקריים לכך היו התנאים המטאורולוגיים והיעדר רוח ביממה המדוברת.

אולם ברוב האזורים בארץ נרשמה ירידה בזיהום האוויר בהשוואה למצב בשנים קודמות בהן נערכו מדורות בהיקף רחב (שנת 2019 וקודם לכן), הודות לצמצום המדורות ולעידוד הרשויות להשתתף בפעילויות חלופיות.

בנוסף למערכת הניטור הארצית, השנה אנחנו מציגים נתונים על איכות האוויר בערב ל"ג בעומר כפי שנמדדו במערכת ניטור חדשה, שמצביעה על הבדל ניכר (פי 5) בזיהום האוויר באזורי מגורים הסמוכים למקומות בהם ניתן להדליק מדורות, לבין אזורי מגורים מרוחקים יותר. כמו כן ניכר פער בין המדידה של מערכת הניטור הארצי לבין המערכת החדשה.


כתבות רלוונטיות:

  1. ל"ג בעומר: איסור הדלקת מדורות למעט במקומות ייעודיים, 16.5.2022
  2. ללא מדורות: זיהום אוויר נמוך יחסית לל"ג בעומר, 03.5.2021
  3. מוותרים על המדורות בל"ג בעומר בשביל איכות האוויר?, 22.4.2021
  4. ירידה של עד 90% בזיהום אוויר ביחס ל־2019, 19.5.2020
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

זיהום גבוה בירושלים, אשדוד וקריית אתא

כאמור, כ-150 תחנות ניטור אוויר במערך הארצי שפזורות ברחבי הארץ מדדו את מצב האוויר גם בליל ל"ג בעומר. חריגות שיא בחלקיקים נשימים PM2.5 נמדדו בירושלים, אשקלון, קריית אתא, אשדוד ובני ברק. זאת בהשוואה לריכוז של חלקיקים נשימים הקטנים מ-2.5 מיקרון ביום בהיר השווה לכ- 30 מיקרוגרם למ"ק.

חלקיקים נשימים PM קטנים מ-2.5 מיקרון (מק"ג/מ"ק) (על בסיס שעתי)


להגדלה לחצו כאן

אחד המאפיינים הבולטים ביותר בשריפות הוא עלייה ניכרת בריכוז החלקיקים העוברים בדרכי הנשימה העדינים הקטנים מ-2.5 מיקרון. ביום רגיל מהווים חלקיקים אלה בממוצע כ-50% מהערך המדוד של חלקיקים הקטנים מ-10 מיקרון, אולם בעת שריפות יחס זה משתנה וריכוז החלקיקים הקטנים מ-2.5 מיקרון עשוי להגיע ל-80%-100% מהערך המדוד של ריכוז החלקיקים הקטנים מ-10 מיקרון.

ריכוזי החלקיקים הנמדדים מושפעים בין השאר ממיקום המדורות יחסית לתחנת הניטור ובתנאים המטאורולוגיים כגון: כיוון ומהירות הרוח ותנאי הערבול באטמוספירה. המשרד להגנת הסביבה מעיד שממחקרים שנעשו בתחום, נמצא כי חלה עלייה בשכיחות הפונים לחדר מיון בסמיכות להחמרה הזמנית באיכות האוויר עקב מדורות ל"ג בעומר.

תחנות האוויר מדדו גם פליטה של חלקיקים נשימים PM10 ומצאו זיהום אוויר גבוה בערד, אלעד, קריית אתא, באר שבע, רחובות, וירושלים. זאת בהשוואה לריכוז של חלקיקים נשימים הקטנים מ-10 מיקרון ביום בהיר השווה לכ- 60 מיקרוגרם למ"ק.

חלקיקים נשימים PM קטנים מ-10 מיקרון (מק"ג/מ"ק) (על בסיס שעתי)


להגדלה לחצו כאן

מערכת חדשה לניטור איכות אוויר: פי 5 זיהום ליד המדורות

אלא שהמדידה ב-150 תחנות ניטור האוויר של המערך הארצי לניטור אוויר לא נותנת תמונה שלמה של איכות האוויר, ובפרט במקרה שמקור זיהום האוויר אינו ממקורות הפליטה הרגילים והמוכרים: תחבורה, ייצור חשמל ותעשייה.

זאת משום שתחנות הניטור הקבועות מודדות רק את איכות האוויר בנקודה בה הן מוצבות, וברובן הן ממוקמות כך שימדדו את ההשפעה של אותם מקורות פליטה מוכרים (תחבורה, חשמל, תעשיה), על אזורי מגורים סמוכים.

מדידות שבוצעו בערב ל"ג בעומר עם מערכת חדשנית לניטור איכות האוויר ברמה המקומית - Safe-Air, מצאה שבאזורי מגורים הסמוכים למקומות המאושרים להדלקת מדורות, ריכוז המזהמים הרלוונטיים באוויר עלו פי 5 לעומת אזורים אחרים באותה עיר שלא היו בסמיכות למדורות.

 זו הפעם הראשונה בה נעשית בדיקה של איכות האוויר בל"ג בעומר במערכת Safe-Air החדשה, אשר מספקת מדידה מדויקת ברדיוס ממוקד. המערכת פותחה בישראל והיא מתכללת את נתוני המדידה של חיישני המערכת יחד עם נתוני תחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה הנותנות מידע ברמה הארצית. כך מתקבלת מפה מדויקת ונקודתית, אשר יכולה לאמוד את איכות האוויר גם במקומות בהן אין תחנות ניטור של המשרד להגנת הסביבה, ואף למדוד הבדלים בין שכונות שונות באותה העיר. את המדידה ביצעה חברת DHV MED להנדסה וייעוץ סביבתי.

הבדל פי 6 בין המדידה המקומית למערכת הארצית

בנוסף לכך, ריכוזי החלקיקים הנשימים מסוג PM2.5 ו-PM10 , שנמדדו על ידי מערכת Safe-Air גבוהים פי 6 לעומת הנתונים שהתקבלו מתחנות ניטור אוויר אזוריות, בשל ריחוקן ממוקדי המדורות.

בתרשים שלהלן ניתן לראות את ההבדל בין איכות האוויר כפי שנמדדה במערכת Safe-air בכחול, ובאדום של תחנת ניטור האוויר של איגוד הערים ברשות המקומית בה בוצעו המדידות.

לפי מפעילי המערכת, תנאי מזג האוויר ששררו ביממה האחרונה הקשו על פיזור האוויר ולכן נמדד ריכוז מזהמים גבוה גם לפנות בוקר, לאחר שהמדורות כבר הסתיימו, מכיוון שהזיהום מהמדורות לא התפזר בהיעדר רוח.

חגי קוצר, מנכ"ל DHV MED, שביצעה את המדידות, מסביר: "ככל שהחלקיקים הנשימים קטנים יותר, כך הם מגיעים רחוק יותר, נשארים באוויר זמן רב יותר ויכולים לגרום לנזק גדול יותר. בניגוד לארובות הגבוהות במפעלים ובתחנות הכוח, החלקיקים המזהמים מהמדורות נפלטים לגובה של הילדים והנוער שפוקדים אותן. החוגגים מתרכזים סביב המדורה תוך חשיפה ישירה ועוצמתית לבעירה. הנזק הסביבתי-בריאותי יכול אף לגדול כאשר במדורות נשרפים לא רק קרשים מעץ טבעי אלא גם עץ מעובד ותחליפי עץ, פחיות משקה, כלים חד־פעמיים, צמיגים ומוצרי פלסטיק וקלקר, הגורמים לפליטה של חומרים רעילים ואף מסרטנים".

ארגון כבאות והצלה אסר על קיום מדורות למעט במקומות ייעודיים

לקראת ל"ג בעומר השנה פרסם ארגון כבאות והצלה צו האוסר על הדלקת מדורות אלא אם מדובר באזור שהוכשר ואושר על ידי הרשות המקומית בתיאום עם הרשות הארצית לכבאות והצלה, ובהתאם לגודל המדורה.

בהתאם לצו ובהמשך למגמה מהשנתיים האחרונות, הרשויות המקומיות הודיעו לתושביהן על צמצום השטחים שבהם אפשר להדליק מדורה ועודדו להימנע מכך ולהנות מפעילויות חלופיות במחיר מסובסד או בחינם.

גם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו הודעה משותפת ובה המליצו להימנע מהדלקת מדורות בשל זיהום אוויר והמסוכנות לסביבה. ההודעה הכילה גם כללים מפורטים למי שבכל זאת יחליט להדליק מדורה.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה