Horizon 2020: מחקרים בנושא שינויי אקלים ומגוון ביולוגי יקבלו 50 אלף אירו
חוקרים ישראלים מוזמנים להגיש הצעות בשיתוף עמיתים ממדינות האיחוד השותפות בפרויקט
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/9/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא להגשת הצעות למחקרים בנושא שינוי אקלים ומגוון ביולוגי במסגרת תוכנית המחקרים של האיחוד האירופי (Horizon 2020), בתקציב של עד 50 אלף אירו.

בהמשך להחלטת הממשלה בנושא היערכות ישראל להסתגלות לשינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה שותף ברשת BiodivERsA – רשת של גופים מ-26 מדינות, שמתכננים ומממנים מחקר בתחום מגוון ביולוגי ושירותי מערכת אקולוגית.

חוקרים ישראליים מוזמנים להגיש הצעות, בשיתוף עמיתים ממדינות השותפות בפרויקט, ב-4 נושאים:

 • השלכות של שינוי האקלים על המגוון הביולוגי
 • תרומת הטבע לבני האדם
 • תהליכי היזון חוזר אקלים – מגוון ביולוגי
 • פוטנציאל של פתרונות מבוססי טבע להפחתת פליטות ולהיערכות לשינויי אקלים.

לקול הקורא רשאי להגיש בקשות כל חוקר, גוף ממשלתי או תאגיד, כולל מוסדות להשכלה גבוהה ומכוני מחקר ישראלים.

הצעות ניתן להגיש עד ה-6 בנובמבר

קישור לפרטי הקול הקורא


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. שינוי אקלים גם בישראל: תוספת 2 מעלות עד שנת 2050, 22.07.2019
 2. LIFE 2019: פרויקטים בתחומי סביבה ושינויי אקלים ב-400 מיליון אירו, 18.03.2019
 3. מה עשתה ישראל בוועידת האקלים השנתית? 20.12.2018
 4. תוכנית לאומית להתמודדות עם שינויי האקלים, 31.07.2018
 5. מידע נוסף על שינוי אקלים |    infospot

מעבדות לבדיקות איכות סביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
המדבקה הכימית דניאלה קורי 072-3281212 ctlab@infospot.co.il
בקטוכם שי שרמה 054-9360426 Bacto@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>