בכמה תגדל צריכת החשמל בשל ההתחממות הגלובאלית?
בנק ישראל פרסם ממצאי מחקר מהם עולה כי הביקוש לחשמל בישראל עלול לעלות בכ-4% כתוצאה מעליית הטמפרטורות של 1.2 מעלות צלזיוס עד שנת 2050
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 10/10/2021

בנק ישראל פרסם תוצאות מחקר שנערך על ידו במטרה להבין כיצד ההתחממות הגלובלית ב-2050 תשפיע על העלייה בשימוש באמצעי קירור, ומכאן – על צריכת החשמל. המחקר אמור לסייע בהערכת הביקושים העתידיים לחשמל בישראל ולהיערך לכך.

במחקר נבדקו שני תרחישים שאומצו על ידי האו"ם: התחממות גלובלית קלה שתתבטא בעליית טמפרטורה ממוצעת של 0.9 מעלות עד 2050, והתחממות גלובלית חמורה עם עליית טמפרטורה ממוצעת של 1.2 מעלות.

חשוב לזכור שבעשורים הקרובים צפויה צריכת החשמל בישראל לגדול כתוצאה ממספר תהליכים, כאשר ההתחממות הגלובאלית היא רק אחד מהם. בין הגורמים לגידול בצריכת החשמל: גידול דמוגרפי, מעברת לתחבורה חשמלית, עלייה ברמת החיים, ועוד.


כתבות רלוונטיות:

  1. הפסקת השימוש בפחם בישראל אחראית לעמידה בהסכם פריז, 16.6.2021
  2. עלייה בפליטות גזי חממה מייצור החשמל, 08.2.2021
  3. הפחתה של 80% מפליטות גזי החממה באנרגיה עד 2050, 01.12.2020
  4.  הצלחנו להפחית הפליטות בזכות המעבר לגז, 14.8.2019
  5. מידע נוסף על שינוי אקליםinfospot

הפתרון הוא לייקר את החשמל בשעות השיא

החוקרות שערכו את המחקר בחנו נתוני צריכת החשמל שעתיים ב-7 אזורים בטקסס וב-5 אזורים באוסטרליה – כולם אזורים חמים יותר מאשר ישראל, זאת במטרה להעריך כיצד עלייה בטמפרטורה עשויה להשפיע על עלייה בצריכת החשמל.

הבחינה העלתה שבישראל הביקוש לחשמל משתנה הרבה לאורך היום, בייחוד בהשוואה לאוסטרליה. יתרה מכך, הרגישות של שיא הביקוש היומי לחשמל ביחס לתנאי מזג האוויר גבוהה יחסית בישראל. ייתכן שהסיבה לכך היא שבישראל יש מחיר קבוע לחשמל, ללא קשר אם הוא נצרך בשעת העומס.

לפיכך, מנגנונים אשר ייקרו את מחיר החשמל בשעות שבהן הביקוש גבוה במיוחד, ויוזילו אותם בשעות שבהן הביקוש נמוך, יתרמו לצמצום השפעת ההתחממות הגלובאלית על הביקוש לחשמל ויפחיתו מהצורך לבצע השקעות עודפות בכושר הייצור של החשמל, כך לפי המחקר שהציג בנק ישראל.

כצעד מקדים להחלת תעריף חשמל משתנה, מציעים במחקר לקדם את ההשקעה בפריסת מונים דיגיטאליים, ובאופן היישום האופרטיבי של התעריף חשוב למנוע פגיעה לא מידתית בצרכני החשמל מהשכבות החלשות.

גידול של 4% בצריכת חשמל

אם אכן הטמפרטורה תעלה בממוצע ב-1.2 מעלות עד 2050, לפי התרחיש החמור, אזי שגם צריכת החשמל תעלה ב-5.2%-3.2% לפי התחזית.

אם יתממש התרחיש הקל יותר, של עלייה מתונה של 0.9 מעלות בלבד עד 2050, צריכת החשמל צפויה לעלות ב-3.7%-1.9%.

המחקר העלה גם שההתחממות הגלובאלית צפויה לתרום לירידה בשיאי הביקוש היומי לחשמל בחורף, שכן צרכי הקירור יפחתו.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. המחקר