עדכון דרישות להכרה בתוצאות בדיקות מעבדה של דיגום שפכים
העדכון כולל מספר שינויים קלים לגבי שיטות אנליזה של דיגום שפכי תעשייה, בין היתר לגבי דיגום שמן מינרלי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/1/2022

פורסם עדכון לנספח מספר 2 של "הנחיות ניטור שפכי תעשייה" ואשר עוסק בדרישות הרגולטור להכרה בתוצאות בדיקות פרמטר או מזהם בשפכי תעשייה. מדובר בשינויים קלים בלבד.

הנספח שעודכן, נועד ליצור אחידות באופן בדיקת המזהמים, בהתאם לנוהל ניטור שפכי תעשייה המשותף לשלושת הרגולטורים בתחום: רשות המים, המשרד להגנ"ס ומשרד הבריאות.

במסמך יש התייחסות לסוג הדיגום, מיכל הדיגום, טכניקת הדיגום, זמן מירבי לשימור הדגימה, שיטת אנליזה מוכרת ועוד, והוא מנחה את המעבדות הסביבתיות כיצד לנהל את דגימות השפכים.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות ניטור שפכים, 21.2.2021
 2. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
 3. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
 4. הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה, 08.01.2018
 5. מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה, 18.09.2016
 6. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

מה השתנה במסגרת העדכון?

להלן ריכוז מרבית השינויים. (קישור לצפייה במסמך המעודכן התחתית הכתבה) הם עוסקים בשיטות האנליזה המוכרות:

 • בפרמטר/מזהם כלורידChloride  נוספה הערה לפיה חלק משיטות האנליזה מוכרות על ידי הרגולטור רק החל מ-1.3.2021
 • בפרמטר/מזהם סולפאטים – Sulfates נוספה הערה לפיה שיטה EPA 375.4 מוכרת רק החל מ-1.3.2021
 • בפרמטר/מזהם פלואוריד Fluoride נוספה הערה לפיה שיטה SM 4500-F- B+E – מוכרת רק החל מ-1.3.2021
 • לגבי הפרמטר/מזהם שמן מינרלי נוספו שיטות אנליזה שיוכרו החל מה 1.1.2022

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה