הנחיות חדשות לבדיקת מזהמים במי תהום
ההנחיות מפרטות את הדרישות המקצועיות ממעבדות המבקשות לקבל הסמכה, וכן את הדרישות להכרה ופיקוח ממעבדות מוסמכות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/3/2019

רשות המים פרסמה 2 מסמכי הנחיות חדשים בנושא בדיקת מזהמים במי תהום. מסמך אחד מפרט את הדרישות המקצועיות למעבדות המבקשות הסמכה, על פי התקן הבינלאומי לבדיקות של חומרים אורגניים נדיפים ((VOC במי תהום לפי שיטת 8260 EPA, שתוצאותיהן מדווחות לרשות המים במסגרת חקירת זיהום מי תהום. המסמך השני מפרט את הדרישות להכרה ופיקוח על מעבדות המקבלות הסמכה לבדיקת מזהמים במים.

מתי נדרש לבצע בדיקות מעבדה למזהמים במי תהום?

בחקירת אירועי זיהום במי תהום, תוצאות של בדיקות אנליטיות המתקבלות ממעבדות משמשות לניטור הזיהום ומעקב אחר רמת המזהמים כראייה לנקיטת פעולות לטיפול בזיהום. התוצאות של המזהמים נכנסות למאגר הנתונים הכללי של רשות המים. לפיכך, הניטור יבוצע על ידי מעבדות המוסמכות לביצוע הבדיקות הנדרשות בהתאם לתקני הייחוס ולהנחיות המקצועיות הנוספות של רשות המים .


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. סיכום 2016-2017 במי תהום מזוהמים, 3.02.2019
 2. שיקום מי תהום מזוהמים – תמונת מצב, 22.10.2018
 3. עדכון הנחיות לחקר זיהום מי תהום, 27.09.2018
 4. ב-90% מהאתרים במעקב יש מי תהום מזוהמים, 11.01.2018
 5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

דרישות מקצועיות לביצוע בדיקות VOC במי תהום

מסמך ההנחיות שעסוק בדרישות למעבדות המעוניינות לבצע בדיקות חומרים אורגניים נדיפים VOC במי תהום, מפרט בין השאר אודות:

 • רשימת החומרים הנבדקים
 • שיטת הבדיקה
 • מכשור וציוד
 • חומרי ייחוס
 • דגשים לביצוע השיטה: דיגום, עקומות כיול, דיווח תוצאות
 • מאפייני ביצוע
 • בקרת איכות
 • השתתפות בהשוואה בין מעבדתית

הסמכת מעבדות

לפי המסמך הנוגע להכרה ופיקוח על מעבדות חיצוניות לבדיקת מזהמים בחקירת אירועי זיהום במי תהום, מעבדה המספקת תוצאות ניטור של חומרים אורגנים נדיפים חייבת להיות מעבדה מוסמכת בהתאם לשיטות הייחוס ולהנחיות מקצועיות.

מעבדה המבקשת לקבל הכרה תשתתף במבדק ההסמכה של הרשות להסמכת מעבדות. בהיקף ההסמכה של המעבדה תתווסף שורת הסמכה לבדיקת חומרים אורגנים נדיפים במי תהום לפי שיטת EPA המתאימה ודרישות רשות המים.

מעבדה שלא עמדה בהצלחה פעמיים ברציפות, ביותר מ-50% מהאנליטים,  לא תוכל להחזיק בהסמכה על פי דרישות הרגולטור. במקרה כזה, המעבדה לניטור מים תודיע הן לאגף איכות מים והן לרשות הלאומית להסמכת מעבדות. קבלת ההסמכה מחדש מותנית בעמידה בהצלחה בסבב המבחן השוואתי הבא.

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה