סיכום 2016-2017 במי תהום מזוהמים: נפתחה חקירה ב-15 אתרים מרכזיים חדשים
ב-90% מהאתרים במעקב יש מי תהום מזוהמים ממקור תעשייתי. מיהם האתרים המזוהמים ביותר? אילו פעולות שיקום בוצעו?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/2/2019

כמדי שנה רשות המים מפרסמת את הדוח השנתי לאיתור ושיקום מי תהום מזוהמים ממקור תעשייתי, אלא שהשנה הדוח מתייחס לצמד השנים 2016-2017, כאשר בשנה שעברה פרסמה הרשות דוח לשנת 2016 בלבד, לכן חלק מהדברים חוזרים על עצמם. ניסינו להתמקד בהבדלים.

מהדוח עולה, כי 66 מתוך 74 האתרים (כ-90%) הנמצאים במעקב של רשות המים עקב חשד למי תהום מזוהמים ממקור תעשייתי - נמצאו מזוהמים, בחלקם נמצא זיהום חמור. בדיוק כמו בדוח הקודם שפורסם לפני שנה לסיכום שנת 2016. עוד עולה, כי בשנים 2017-2016 נפתחה חקירה חדשה ב-15 אתרים מרכזיים חדשים ונקדחו 132 קידוחי ניטור למי תהום שמטרתם איתור ותיחום של זיהום ממקור תעשייתי – פי 2 לעומת 2016.

רקע על זיהום מי תהום מפעילות תעשייתית

בשנת 2004 החל האגף לאיכות מים ברשות המים בהקמה ובתפעול של מערך בקרה וניטור למניעת זיהום מקורות מים מהמזהמים שמקורם בתעשייה. מאז שנת 2000 נפסלו כתוצאה מזיהום תעשייתי לשימוש 28 קידוחים שסיפקו מי שתייה, מרביתם כתוצאה מזיהום בממסים אורגניים מוכלרים. 18 קידוחים נוספים נסגרו כתוצאה מזיהום בפרכלורט שמקורו בתעשיות ביטחוניות. זיהום תעשייתי הינו הגורם השני לפסילת קידוחים לאספקת מי שתייה לאחר חריגה בריכוז החנקה שמקורה בחקלאות.

ענפי תעשייה, דוגמת תעשיות ביטחוניות, מתכת, כימיות, טקסטיל ותעשיות זעירות, היוו במשך שנים מקור לזיהומים סביבתיים נרחבים, ביניהם גם זיהום של מי התהום. רק בשנים האחרונות חל שיפור במצב עם עליית המודעות לנושא ובעקבות כך חקיקתם של חוקים ותקנות המסדירים את הדרישות מהתעשייה, יחד עם ההתקדמות בפיתוח של פתרונות וטכנולוגיות לטיפול בשפכים ובפסולות מסוכנות. בנוסף למפעלים הפעילים היום, קיימים מאות אתרים בהם הייתה בעבר פעילות תעשייתית שגרמה לזיהום קרקע ומי תהום. שינוי היעוד של אתרים אלו למסחר, משרדים או מגורים כרוך בשיקומם עד לרמה שבה הסיכון לאדם ולסביבה עומד בערכים שנקבעו על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.  


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. ב-90% מהאתרים במעקב יש מי תהום מזוהמים, 11.01.2018
 2. זיהום מי תהום בדלק ב-180 אתרים, 29.08.2017
 3. 20% מקידוחי מי השתייה מזוהמים. מה עושים? 9.11.2016
 4. הזיהום מאתר תע"ש אפולוניה ממשיך להתפשט בהרצליה, 18.07.2017
 5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

תוצאות הבדיקות לאיתור וכימות זיהום במי התהום

כמעט בכל אזורי התעשייה הנמצאים במעקב רשות המים נמצאו ממסים אורגניים מוכלרים במי התהום, כאשר המזהמים העיקריים שנמצאו הם טריכלורואתילן [TCE - Trichloroethylene] וטטרהכלורואתילן [PCE Tetrachloroethylene] בריכוזים מרביים של עד 3 סדרי גודל מעל תקן מי שתייה. טריכלורואתילן [Trichloroethylene] נמצא בכ-77% מקידוחי הניטור בהם ריכוזו גבוה מ-60% מהריכוז המרבי המותר בתקן למי שתיה (20 מקג"ל). החומר משמש בעיקר כחומר ניקוי במפעלים לטיפולי פני שטח וציפוי מתכות וכממס בתעשיות שונות.

השתרעות תמרת הזיהום בממסים מוכלרים במי התהום יכולה להגיע עד מספר מאות מטרים ממוקד הזיהום. לעומת זאת, זיהום מי תהום בפרכלורט שמקורו בעיקר במפעלי תעש, או ב- 1,4 דיאוקסן שמקורו כמייצב של ממסים מוכלרים או לכשעצמו כממס בתעשייה (הפרמצבטית בעיקר) יכולים להתפשט למרחק של מספר קילומטרים ממוקדי הזיהום בשל מסיסותם הגבוהה וקצב הפירוק הנמוך שלהם במי התהום.

מתכות אותרו בכל אזורי התעשייה, כיוון שהן נמצאות גם באופן טבעי במי התהום (ריכוז רקע) וריכוז המתכות לא עלה מעבר ל-30% מהריכוז המרבי המותר בתקן מי שתייה עבור כל מתכת.

אזורי התעשייה שנמצאו נקיים יחסית הם: אשקלון דרומי, אשדוד דרום, חדרה, אור עקיבא, ורכטמן רחובות.

זיהום חמור במיוחד נמצא באתרים הבאים: אזורי תעשייה ראשון לציון מזרח, חולון ואשקלון צפוני. באתרים אלו נמצאו במי התהום ממסים מוכלרים בריכוזים גבוהים מהמותר בתקן למי שתייה. כרום בריכוז הגבוה בסדר גודל מהריכוז המרבי המותק בתקן אותר במוקדי הזיהום במפעל עשות אשקלון ובאזור התעשייה בחולון (ליד מפעלי ציפוי מתכות). בשנת 2017 תחל סקירה של אזורי תעשייה בצפון הארץ לצורך איתור אזורי תעשייה בעלי פוטנציאל זיהום גבוה והקמת מערכי ניטור נוספים בשטחם. עבודה זו תושלם בשנת .2018

עלות לשיקום מי תהום מזוהמים

נכון ל 2016 פעולות לשיקום מי תהום המכילים מזהמים שמקורם בתעשייה בוצעו עד כה ב-10 אתרים. באתרים תעש ערבי נחל, בית מנורה, ומפעל הארגז פעולות השיקום הפחיתו את ריכוזי המזהמים אל מתחת לערכי מטרה של רשות המים. באתרים נוספים פעולות השיקום צפויות להימשך גם בשנים הבאות.

להלן תמצית הפעולות להפחתת ריכוז מזהמים שמקורם בתעשייה:

 1. שאיבת המים המזוהמים וטיפול בהם מחוץ לאקויפר [Pump & Treat] בוצעה ב-5 אתרים: אגן כימיקלים באשדוד, נאות חובב, מתקן הדגמה במתחם התעש ברמת השרון, תעש ערבי נחל, ומפעל הארגז בתל אביב.
 2. פעולות לשיקום במקום (in-situ) בוצעו במספר אתרים:
  1. טיפול ביולוגי בתנאים אנארוביים בוצע בשני אתרים: מפעל אמקור לשעבר בתל אביב ופיילוט לשיקום מי התהום במפעל אלישרא בבני ברק.
  2. חימצון כימי באמצעות אשלגן פרמנגנאט בוצע ב-3 אתרים: מתחם בית מנורה (בו פעל בעבר מפעל אלקו לייצור שנאים) ברמת גן, המתחם בו פעל בעבר מפעל תדירגן בחולון ופיילוט לשיקום מי התהום במפעל עשות אשקלון.
  3. פיילוט לשיקום מי תהום באמצעות חיזור כימי בוצע במוקד זיהום נוסף במפעל אדמה אגן.

אתרים עם מי תהום מזוהמים ממקור תעשייתי

לפניכם פירוט לגבי ממצאים חדשים שנמצאו בחלק מהאתרים בשנים 2016-2017 (פירוט מלא בדו"ח המצורף בהמשך):

 • בסיס תל השומר: חקירת היקף הזיהום במי התהום החלה בעקבות הימצאותם של מזהמים המאפיינים את הפעילות שהתבצעה במחנה בקידוחי הפקה במורד הזרימה מהבסיס, סקירת מקורות זיהום פוטנציאליים במסגרת סקר היסטורי שבוצע עבור משרד הביטחון וממצאי סקר גז-קרקע מצומצם שבוצע במחנה. במסגרת החקירה נקדחו בשנת 2016 5 קידוחי ניטור בקרבת מוקדי זיהום פוטנציאליים ובשנת 2017 נקדחו 7 קידוחי ניטור נוספים בשטח המחנה: אחד בבסיס המש"א וששת האחרים באזור המכבסה ובאזור בו פעלו בעבר בורות סופגים אליהם הוזרמו במשך שנים שפכי המחנה. ממצאי החקירה הראשונית העידו על הימצאותם של מגוון חומרים אורגניים מוכלרים במי התהום, כשהעיקרי בהם הוא Dichloroethene-1,1 בריכוז מירבי של 713 מקג"ל (לעומת ריכוז מירבי מותר של 10 מקג"ל לפי התקן למי שתיה). חקירת היקף הזיהום תושלם בשנת 2018.
 • מפעל מכתשים ב"ש: במסגרת תכנית פינוי מפעל "מכתשים" מבאר שבע ממצאי ניטור הצביעו על זיהום קל במרכיבי דלק ובחומרים אורגניים מוכלרים. בשנת 2017 נמשכה הבדיקה, ממצאים ראשוניים מעידים על זיהום חמור של מי התהום. בשנת 2018 תימשך חקירת הזיהום ויתקבלו ממצאים מפורטים.
 • מפעל מכסף: ממוקם בקיבוץ ניר עם בנגב הצפוני. סקר גז-קרקע שבוצע בשנת 2017 באזור המפעל הצביע על חריגות גבוהות בריכוז שלPCE . בשנת 2018 ימשך המעקב אחר הריכוזים בקידוח הניטור ותחודש ההפקה בקידוח מקורות שנסגר (ניר עם 15) שיחובר למערכת השפד"ן דרך מאגר ניר עם הסמוך.

---------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה