לצאת מהמשבר: 25 מיליארד ₪ להאצת פרויקטים בתחומי אנרגיה ומים
משרד האנרגיה מציע לקדם פרויקטי תשתית גדולים בתחומי חשמל, התייעלות אנרגטית, דלק, מים ועוד – במטרה לייצר מקומות עבודה ולהגביר את הפעילות הכלכלית לאור משבר הקורונה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 04/5/2020

משרד האנרגיה פרסם תוכנית ראשונית להאצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים בהיקף של 25 מיליארד ₪, במטרה להגביר את הפעילות הכלכלית לאור משבר הקורונה. לפי ההצעה רק 12% מהסכום יבוא מתקציב המדינה והשאר בהשקעות של המגזר הפרטי.

התוכנית כוללת מספר פרויקטים משמעותיים בתחום האנרגיה, בין היתר בתחומי הגז הטבעי, החשמל, התייעלות באנרגיה, מחקר ופיתוח ופיילוטים, דלק ומים. במשרד האנרגיה מקווים כי הפרויקטים יפעילו את גלגלי הכלכלה הישראלית ויסייעו להחזיר את המשק למצב של צמיחה והתפתחות.


כתבות רלוונטיות:

 1. קרן בירד אנרגיה: קול קורא למענק של עד 1 מיליון דולר, 13/4/2020
 2. 30 מיליון $ למו"פ בתחומי האנרגיה והמים, 16/3/2020
 3. 40 מיליון $ להקמת מרכז מו"פ אנרגיה ישראלי אמריקני, 06/5/2019
 4. שת"פ ישראל ארה"ב: כ-250 מיליון ₪ יושקעו במו"פ אנרגיה, 01/7/2018

12% מימון מדינה השאר מהמגזר הפרטי

על פי המסמך, מדובר בהשקעה של כ-25 מיליארד ₪ - 12% מתוכם כהשקעה תקציבית והשאר ימומנו על ידי המגזר הפרטי. במשרד מאמינים שהשקעה מינימלית של המדינה בפרויקטים המפורטים לצד הסרת חסמים בירוקרטיים ואחרים בתחומים אלה, תביא למשק תועלת ותאיץ את הפעילות הכלכלית.

אמצעי המימון יתחלקו ל 4 קטגוריות עיקריות:

 1. מימון תקציבי
 2. מימון תעריפי המאפשר פריסת החזר תעריף על פני זמן
 3. מימון משותף פרטי-ממשלתי - בעיקר בחשמל ובמים
 4. מימון פרטי בלעדי במספר פרויקטים מסוימים שיכולים להיות רווחיים ללא מימון משותף עם המדינה, אך נדרשת הסרת חסמים רגולטוריים

18 מיליארד ₪ למשק החשמל

במשרד האנרגיה מסבירים כי חשוב לבחור בקפידה את הפרויקטים שמצד אחד כרוכים בהשקעות גדולות אך מצד שני מייצרים את התועלת המשקית המיטבית גם בטווח הארוך, בלי קשר לקורונה.

משרד האנרגיה מפרט רשימה של פרויקטים ספציפיים בהשקעה כוללת של כ 15 מיליארד ₪, כגון עידוד פרויקטים של אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח, הקמת נמל דלק חדש החיפה וחיבור אילת לגז טבעי.

רשימת פרויקטים להאצת פעילות כלכלית במשבר הקורונה

בנוסף, המסמך מפרט צעדים שיש לנקוט בתחומים השונים שתחת אחריותו על מנת להניע פרויקטים והשקעות:

 • חשמל: התחום עם ההשקעה הגדול ביותר, 18 מיליארד ₪. בהמשך לרפורמה במשק החשמל מ 2018, לבסס את אמינות וחוזק רשת החשמל ולעודד תחרותיות וביזור. לצד עידוד אנרגיה מתחדשת.
 • גז טבעי (2 מיליארד ₪): המשך פריסת רשת ההולכה והחלוקה.
 • התייעלות אנרגטית (1.6 מיליארד ₪):  צמצום צריכת החשמל ע"י התייעלות בעזרת מונים חכמים, מענקי עידוד ועוד.
 • דלק (1.8 מיליארד ₪): לקדם מעבר תחבורה לגז טבעי וחשמל תוך חיזוק יכולת הייבוא והייצוא של הדלקים לטווח הקצר והבינוני, עד שהמעבר לגז וחשמל יושלם.
 • מים: מקורות משקיעה מיליארד ₪ בשנה המשק המים ולאחרונה הסכום גדל לכ 1.5 מיליארד ₪. עם סיום הרפורמה במקורות, חלק גדול מהפרויקטים יצאו למגזר הפרטי.

------

מסמכים רלוונטיים:

 1. תוכנית