מעל 400,000 מקרי מוות בשנה באירופה ממפגעים סביבתיים
מדוח שפרסם המשרד להגנ"ס האירופי עולה כי 1 מכל 8 אנשים באירופה מתים בטרם עת עקב תנאים סביבתיים ירודים. כמו כן, אזורים עירוניים עניים חשופים יותר לסיכון להידבק בנגיף הקורונה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/2/2021

המשרד להגנת הסביבה האירופי European Environment Agency (EEA) פרסם דו"ח תקופתי על השפעת איכות הסביבה על בריאות הציבור, שממנו עולה כי מעל 400,000 איש מתים באירופה מדי שנה כתוצאה מזיהום אוויר, מפגעי רעש, שינויי אקלים ומפגעי סביבה נוספים.

הדו"ח קשר בין עוני, בריאות לקויה וחשיפה לתנאים סביבתיים והמליץ לגבש מדיניות שתגן על החלשים ביותר, תוך שימת דגש על פיתוח שטחים ירוקים כחלק מהפתרון.

עשרת המחלות המובילות בגרימת מוות המושפע מתנאים סביבתיים באירופה


כתבות רלוונטיות:

  1. זיהום האוויר מתחבורה באירופה עדיין גבוה, 9.9.2019
  2. הקשר בין זיהום אוויר לעלייה בתמותה מהקורונה, 30.07.2020
  3. האיחוד האירופי: 6 מדינות חרגו ב-2016 מתקרת הפליטות, 29.07.2018
  4. האיחוד האירופי מאיים לתבוע את גרמניה, צרפת, אנגליה, ספרד, 20.02.2017
  5. זיהום אוויר | infospot

הערכה: יותר מתים מקורונה בקרב עניים שחשופים לזיהום אוויר

לפי הדו"ח של המשרד להגנ"ס האירופי, הערכות ראשוניות מצביעות על קשר בין עוני וחשיפה לזיהום אוויר לבין תמותה מוגברת מקורונה.

גם ללא קשר לקורונה מצוין בדו"ח כי אנשים עניים יותר מתגוררים באזורים עם תנאים סביבתיים נמוכים יותר הכוללים זיהום אוויר, חשיפה לרעש, כימיקלים וטמפרטורות גבוהות יותר (עקב מיעוט ב"ריאות ירוקות"), והדבר גורם לפגיעה בבריאותם הכללית ובחוסנם הגופני, אשר רעועים ממילא. בהקשר זה ציין הדו"ח כי תנאי מחיה סביבתיים ירודים אחראים על 13% ממקרי המוות, כלומר 1 מכל 8 אנשים.

זיהום אוויר הוא הגורם הסביבתי מספר אחד באירופה למוות

לפי הדו"ח, זיהום אוויר נותר האיום הסביבתי הגדול ביותר על הבריאות, עם יותר מ -400,000 מקרי מוות בטרם עת אשר נגרמים מזיהום אוויר מדי שנה באיחוד האירופי. במקום השני, זיהום רעש תורם ל-12,000 מקרי מוות בטרם עת, ואחריו ההשפעות של שינויי האקלים, בעיקר גלי חום.

בהקשר זה יש לציין כי נמצאו הבדלים ברורים בין מדינות מזרח אירופה למדינות מערב אירופה. בבוסניה והרצגובינה הממוקמות במזרח אירופה יש את אחוז התמותה עקב מפגעי סביבה הגבוה ביותר – 27%, ובאיסלנד ונורווגיה קיימים אחוזי התמותה הנמוכים ביותר, בשיעור של 9%.

המלצות דו"ח בריאות וסביבה באירופה

הדו"ח מדגיש כי הפתרונות למצב הנוכחי אמורים לשלב בין מדיניות סביבתית ושימת דגש על בריאות. הדבר יבטיח התמודדות טובה יותר עם סיכונים סביבתיים, הגנה על הפגיעים ביותר והבנה מלאה של יתרונות הטבע - לרבות של אזורים ירוקים וכחולים בערי אירופה - לבריאות ולרווחה.

עוד מודגש בדו"ח כי פתרונות ירוקים נותנים מענה משולש: לבריאות, לסביבה ולחברה. מרחבים ירוקים וכחולים תומכים בבריאות וברווחה על ידי כך שהם מציעים מקומות לפעילות גופנית, חברתית ורגיעה. בנוסף לכך הם מקררים ערים במהלך גלי חום, מקלים על מי שיטפונות, מפחיתים את זיהום הרעש ותומכים במגוון הביולוגי העירוני, ובכך הם תורמים לסביבה.

כמות מקרי המוות לא ירדה משמעותית בשנים האחרונות

מנתונים שפרסם המשרד להגנ"ס האירופי בשנים האחרונות עולה כי כ-98% מהאירופים במרכזי הערים היו חשופים לרמות זיהום אוויר העולות על הנחיות ארגון הבריאות העולמי, וכי חשיפה ל- PM2.5 גרמה למוות מוקדם של כ-422,000 אנשים באירופה בשנת 2015. יחד עם זאת, מהנתונים עולה כי משנת 1990 מספר מקרי המוות המוקדמים כתוצאה מפליטות PM2.5 פחתו בכחצי מיליון מדי שנה

חומר חלקיקי [PM], דו תחמוצת החנקן  [NO2]ואוזון  [O3]הם שלושת המזהמים שהחשיפה אליהם נותחה בשנים קודמות. כך נמצא למשל ששיעור האוכלוסייה ב-28 מדינות האיחוד האירופי שנחשף לריכוז גבוה מערך הסף האירופאי של חלקיקים נשימים PM2.5 עמד על 6% בשנת 2016, לעומת 7% בשנת 2015. אבל כ-74% מהאוכלוסייה העירונית של האיחוד האירופי נחשפו לריכוזים העולים על ההנחיות המחמירות של ארגון הבריאות העולמי. בהתאם לכך גרמה החשיפה למוות מוקדם של כ-422,000 אנשים ב-41 מדינות בשנת 2015.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. דו"ח "סביבה