מפל"ס: עדכון הנחיות דיווח למט"שים
המשרד להגנ"ס פרסם טיוטות להערות הציבור של עדכון הנחיות חישוב פליטות, הזרמות והעברות של מט"שים במסגרת המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה)
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/12/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור עדכון של הנחיות חישוב פליטות למפל"ס (מרשם פליטות לסביבה). העדכון כולל תיקונים לקביעת שיטת חישוב מיטבית עבור מט"שים ומחשבון מעודכן לחישוב פליטות והזרמות ממט"שים.

להלן תמצית השינויים לחישוב פליטות והזרמות ממט"שים:

 • עודכנה שיטת החישוב של פליטות מבוצה וביוגז.
 • נוספה אפשרות להתחשב במתקני טיפול אוויר שמטפלים בפליטות של מט"שים.
 • עודכנה שיטת חישוב לניטרוס אוקסיד [N2O], מתאן [CH4], פחמן דו חמצני [CO2].
 • עודכנה רשימת המזהמים הרלוונטיים לדיווח על תוצאות דיגום שפכים וקולחים
 • עודכנו פרמטרים שונים לצורך דיווח על "העברת פסולת", כגון צפיפות שומנים, צפיפות בוצה לאחר סחיטה ועוד.

רשימת התיקונים המלאה מופיעה במסמכים המצורפים.

הערות ניתן להעביר עד ה-31 בדצמבר למייל: ל mirsham@sviva.gov.il


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. מפל"ס: הוראות דיווח חדשות, 28.12.2017
 2. מפל"ס: מחשבונים חדשים לחישוב הפליטות לסביבה, 24.12.2017
 3. עדכון של שיטות דיווח למפל"ס  PRTR, 6.11.2017
 4. מפל"ס 2016 מתפרסם, 10.09.2017
 5. מפל"ס – ראשי | infospot

מסמכים רלוונטיים:

 1. מכתב מלווה לעדכונים, המשרד להגנ"ס [word]
 2. הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה עבור טיפול או סילוק שפכים, המשרד להגנ"ס [word]
להמשך קריאת הכתבה המלאה