מענק לפיילוטים בתחומי אנרגיה וסביבה
רשות החדשות תיתן עד 70% תמיכה לפיילוטים בנושאים של אנרגיה, בינהם: הפחתה וצמצום פליטות, הפקת אנרגיה מפסולת, התייעלות אנרגטית בטיפול משפכים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/7/2023

רשות החדשנות, משרד האנרגיה ומנהלת תחבורה חכמה במשרד רוה"מ יצאו בקול קורא משותף לתמיכה בפרויקטים בתחום האנרגיה. התמיכה נועדה לסייע לתוכניות מחקר ופיתוח ולפיילוטים בקנה מידה מסחרי, קדם מסחרי או מפעל חצי תעשייתי. הפרויקטים אמורים להיות בשלב מתקדם ומוכנים להרצה.

בין התחומים: הפחתה וצמצום של פליטות, מיזמים אנרגיה מפסולת, התייעלות אנרגטית בטיפול בשפכים ועוד.

התמיכה שתינתן תהיה בין 50%-20% לפרויקט, ועד 60% בפרויקטים יוצאי דופן. בנוסף, פרויקטים שיבוצעו באזורי עדיפות לאומית יקבלו תוספת של 10% תמיכה.

ניתן להגיש בקשה לקול הקורא עד לתאריך 15.8.2023.  קישור לפרטים מלאים בתחתית הידיעה.


כתבות רלוונטיות:

 1. דוח רשות החדשנות: האקלים-טק בארץ פורח, 2.7.2023
 2. קול קורא להקמת מרכז חדשנות בפריפריה בתחום האקלים, 21.6.2023
 3. 10 מיליון ₪ להכשרת עובדים לטכנולוגיות מתקדמות, 19.3.2023
 4. סבב נוסף של מענקים לפיילוטים של קלינטק, 6.3.2023
 5. רשות החדשנות תממן הקמת חממה בתחום האקלים, 7.3.2022

למי מיועד הקול הקורא?

מטרת הקול הקורא היא להגדיל את מספר הפיתוחים הטכנולוגיים המגיעים לשלב בחינת היתכנות בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים.

קהל היעד של הקול הקורא הוא חברות ישראליות העוסקות בין היתר בתחומים הבאים:

 • אנרגיה במשק המים:
  • התייעלות אנרגטית וצמצום צריכת האנרגיה במשק המים והשפכים
  • סינרגיה בין משק המים למשק החשמל
  • פתרונות לרכז ממתקני התפלה
 • אנרגיות מתחדשות וחלופיות:
  • הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים: שמש, רוח, מקורות גיאותרמים, גלים, הבדלי טמפרטורה, הבדלי מליחות ועוד.
  • הגברת הפקת אנרגיה מהשמש (ליחידת שטח).
  • מערכות PV בשימוש כפול כמו סככות, הצללות, כבישים, שטחי חקלאות.
  • טכנולוגיות להקטנת הפגיעה בציפורים בסביבות טורבינות רוח
 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה: במפעלים ובמבנים, בתחבורה ובמנועים. התייעלות של מערכות קירור וחימום.
 • צמצום פליטות וזיהום:
  • טיפול בפליטות פחמן דו-חמצני, עם עדיפות לשימוש בו.
  • צמצום פליטות גזי חממה.
  • הקטנת אובדנים במערכת ההפקה וההולכה של הגז הטבעי.
  • מיזמים הקשורים בפסולת ולאנרגיה, כגון: הפקת אנרגיה מפסולת חקלאית ועירונית, הפחתת זיהום אוויר וטיפול ברכז בבוצה ממתקני טיפול בפסולת ושפכים.
 • אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה:
  • טכנולוגיות מימן (כולל הפקה, שימוש, אגירה, הולכה).
  • תאי דלק.
  • אגירת אנרגיה באמצעים כימיים, אלקטרו כימיים, מכאניים, חום או אחרים.
  • אגירת אנרגיה בקנה מידה גדול לרשת החשמל.
 • תחליפי נפט לתחבורה: רכבים חשמליים והיברידיים והפקת דלקים סינתטית (מגז, מימן ועוד), והפחתת השימוש בנפט
 • משק הדלק:
  • אחסון דלקים לאורך זמן, כולל גז בים ובתת הקרקע, תוך מזעור ההשפעה הסביבתית.
  • שיפור בדליפות דלקים וזיהום קרקעות מזוהמות.
  • הקטנת הזיהום משריפת דלקים ובפרט מתזקיקים נמוכים.
  • מזעור השפעות סביבתיות של חיפוש, פיתוח, והפקה של דלקים
 • כרייה וחציבה:
  • צמצום פגיעה סביבתית של כריה וחציבה
  • ייעול השימוש בחומרי חציבה.
  • קידום שימוש בתחליפים לחומרים שמקורם בכרייה וחציבה.
  • ניצול חומרי גלם טבעיים שאינם מנוצלים היום.

אמות מידה לבחינת הבקשות לתמיכה כספית

הבקשות שיוגשו במסגרת הקול הקורא ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים:

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • היכולת של החברה להביא להשלמת התכנית ולמימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תוכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • ההשפעה הצפויה של התוכנית על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה