מענק לפיילוטים בתחומי הסביבה והקלינטק
סבב נוסף לקול הקורא של רשות החדשנות והמשרד להגנת הסביבה לתמיכה בפיילוטים בתחומי הסביבה והקלינטק. גובה המענק הוא בין 20%-50% מעלות הפרויקט, ובמקרים מיוחדים עד 75% מעלותו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/7/2023

רשות החדשנות ממשיכה לתמוך בפיילוטים בתחומי הסביבה והקלינטק, ובשבוע שעבר פרסמה סבב עשירי של הקול הקורא העוסק בנושא במשותף עם המשרד להגנת הסביבה.

חברות ישראליות מתחומי הסביבה שיש להן מוצרים בשלים לבדיקת היתכנות, יכולות להגיש הצעה לקבלת תמיכה בסכום הנע בין 20%-50% מעלות הפרויקט, ובמקרים מיוחדים עד 75% מעלותו.

עד היום כ-50 חברות זכו במסגרת הקול הקורא במענק של כמיליון ₪ בממוצע לחברה. בין היתר, זכו פיילוטים שעסקו בהפקת מים מהאוויר, באופטימיזציה בהעברת מכולות בישראל ובמנועים פיזואלקטריים ללא עופרת. בסבב האחרון שנסגר במאי הוגשו 16 בקשות, מתוכן זכו 3 חברות בסכום כולל של 3.89 מיליון ₪.

בנוסף למענק הכספי, גם בסבב הנוכחי אפשר לקבל תמיכה מצד המשרד להגנת הסביבה להתאמת הרגולציה הסביבתית לטובת הרצת פיילוט. אפשר להגיש הצעות בנושאים כגון: שינוי אקלים, זיהום אוויר, פסולת, חומרים מסוכנים, שפכי תעשיה, קרקעות מזוהמות, דלקים, פסולת מסוכנת, הגנה על הסביבה הימית ועוד.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 29 לאוגוסט 2023, תשובות יימסרו בנובמבר 2023.

קישור למסמכי הקול הקורא - בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. סבב נוסף של מענקים לפיילוטים של קלינטק והגנת הסביבה, 6.3.2023
 2. 6 מיליון ₪ ל-5 חברות הזנק לפיילוטים בתחום הסביבה, 03.7.2022
 3. סבב תמיכה נוסף בטכנולוגיות קלינטק, 06.6.2022
 4. סבב נוסף למענקי תמיכה בטכנולוגיות קלינטק, 13.12.2021
 5. מענק לפיילוטים של קלינטק בחברות ממשלתיות, 29.3.2022

הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים למענק פיילוטים

במסגרת קול קורא זה אפשר לקבל מענק לפיילוט במגוון נושאים. יש 10 תחומי-על שהפרויקטים אמורים לגעת באחד מהם לפחות:

 • זיהום אוויר מתעשייה: הפחתה במקור, מפגעי ריח, וניטור מזהמים בזמן אמת.
  • זיהום אוויר מתחבורה: מדידה של פליטות בנסיעה, בדיקות זיהום אוויר מרכב דיזל וצמצום השימוש ברכב פרטי .
  • חומרים מסוכנים: זיהוי מוקדם של כשל בציוד, גלאים להתראה על פליטת מזהמים, מניעת פיזור מזהמים בזמן אירוע, ומודלים ממוחשבים להערכות סיכונים.
  • פסולת מסוכנת ומיוחדת: צמצום והפחתה במקור, העלאת אחוזי השבה ומיחזור, טיפול בזרמים מאתגרים כמו פחם פעיל, סוללות ליתיום, בוצות, מתכות, חומצות ועוד.
 • פסולת, כלכלה מעגלית והתייעלות במשאבים​:
  • פיתוח מוצרים שיסייעו בהפחתה במקור.
  • מערכות מידע לניהול מידע על פסולת לרבות מעקב אחר שינוע וניטור פליטה מאתרי פסולת.
  • מיון מתקדם לניצול יעיל לחילוץ חומרי גלם למיחזור פסולת.
  • טכנולוגיות מיחזור ידידותיות לסביבה, כולל למיחזור פלסטיק​.
  • פיתוח מוצרים מחומר ממוחזר.
  • פתרונות מיחזור לפסולת אופיינית בישראל: חיתולים ולפסולת אורגנית.
  • פיתוח ועיצוב חומרי פלסטיק חדשניים ובני קיימה.
  • פתרונות לשימוש בתוצרי לוואי כגון אפר ומתכות.
  • פתרונות להשבת אנרגיה עם נצילות אנרגטית גבוהה.
  • פיתוח טכנולוגיות השבה ידידותיות לסביבה.
  • אמצעים טכנולוגיים לאיסוף ושינוע פסולת בנייה.
  • עיצוב מוצרי בנייה בני קיימא.
  • פתרונות לשימוש חוזר בפסולת בנייה ולשימוש בחומרים ממוחזרים.
  • התאמת ייצור RDF (Refuse Derived Fuel) מפסולת בניה לתעשייה בישראל.
 • שפכי תעשייה
  • טיפול בשפכים שאינם פריקים ביולוגית, כגון הורמונים, תרופות, ממסים וחומרי הדברה.
  • טיפול במזהמים אנאורגניים, כגון מתכות כבדות ומלחים.
  • השבת שפכים לשימוש תעשייתי.
  • חלופות לבריכות אידוי.
  • טיפול במלח/ בבוצות מלוחות (אורגניות ואנאורגניות).
  • בדיקות תקינות ואיתור דליפות בצנרת שפכי תעשייה.
 • קרקעות מזוהמות
  • טכנולוגיה חדשנית לטיפול בקרקע באתר המזוהם במקום העברה להטמנה.
  • טכנולוגיה לטיפול בקרקע מזוהמת בחומרים אנאורגניים: חומרי נפץ ומתכות.
  • אמצעי איתור וניטור, כגון חישה מרחוק, לאיתור מוקדי זיהום בקרקע.
 • דלקים
  • טכנולוגיות לשיפור ההגנה על קרקע ומים בתשתיות קיימות, דוגמת הכנסת שכבת הגנה נוספת לצנרת.
  • טכנולוגיות למניעת קורוזיה פנימית במכלי דלק תת קרקעיים.
  • טכנולוגיות מניעה ומעקב אחר ההשפעה של זרמים תועים.
  • טכנולוגיות לניהול מלאי דלקים, ברמת דיוק המאפשרת איתור דליפות ממתקני אחסון וצנרת הולכה.
 • הגנת הסביבה הימית
  • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מתעשייה (מים מלוחים).
  • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מניקוז עירוני זיהום מים ופסולת.
  • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מניקוז עירוני זיהום מים ופסולת.
  • פיתוח טכנולוגיות לאיתור וטיפול בזיהום ים בשמן.
  • פתרונות לבנייה ירוקה ופריקה למתקנים בסביבה החופית והימית.
  • פיתוח כלים מבוססי מידע לוויני לניטור זיהום ים.
 • שינוי אקלים
  • הפחתת פליטות גזי חממה באמצעות: התייעלות אנרגטית, ייצור אנרגיה מתחדשת וניהולה, אגירה, הסטת צרכני דלקים מאובנים לאנרגיה חשמלית, שימוש במימן, ניהול וייעול רשתות חשמל מקומיות וארציות, ניהול צריכת אנרגיה, חימום/קירור, תאורה.
  • הסתגלות לשינויי אקלים: ניהול משאבי מים, אורח חיים בתנאי מדבור, תכנון אורבני מדברי, הצללה במרחב העירוני, היערכות לאירועי מזג אוויר קיצוני, מערכות התרעה חכמות לשלטון המקומי.

הקריטריונים להגשת בקשה למענק תמיכה

הפרויקטים שמבוקשת עבורם תמיכה בפיילוטים נדרשים לעמוד ב-2 קריטריונים מרכזיים:

 • פוטנציאל טכנולוגי-כלכלי: חדשנות טכנולוגית, פוטנציאל עסקי בארץ ובעולם ויכולת ליישם את הפרויקט.
 • פוטנציאל לערך סביבתי: רמת ההגנה על הסביבה לעומת טכנולוגיות קיימות, בהתחשב בהשפעה על הסביבה כמכלול.

נעים להכיר: טכנולוגיה שזכתה לאחרונה במענק

אחת הטכנולוגיות שזכו במענק של המשרד להגנת הסביבה בסבב האחרון שנסגר בחודש מאי, שייכת לחברת "ליד בקרה". החברה מובילה בתחום הבקרה והביטחון של תחבורה חכמה ומספקת פתרונות חכמים גם למבנים.

החברה מפתחת מערכות סייבר ובקרה על טעינת רכבים אשר רשומות כפטנט. המערכות מנגישות את היכולת לטעון רכבים באמצעות תשתיות קיימות על ידי התקנת בקרים ומטעני רכבים המאפשרים שימוש בתשתיות הקיימות. השימוש נעשה תוך ביצוע חישובים בזמן אמת על ההספק הזמין לשימוש לטובת טעינה והתייחסות לצרכנים האחרים שמשתמשים באותם קווים.

הפטנט מאפשר חיבור של עמדות טעינה ללא צורך בתשתיות חדשות. הדבר מביא להתייעלות אנרגטית בצריכת החשמל באמצעות תאורת LED חסכונית וירוקה, ניהול רשת תאורה וניטוב מירבי של אנרגיה.

הטכנולוגיה מאפשרת חיסכון בפריסת תשתית ושמירה מיטבית על הסביבה. הפיילוט יתבצע על גבי תשתיות של בסיסי צה"ל בשיתוף פעולה עם אגף מבצעים, לוגיסטיקה ונכסים במשרד הביטחון.

154 בקשות, 50 זוכים, 1.1 מלש"ח בממוצע

לפי הנתונים שבידי infospot, בתשעת הסבבים שהתקיימו עד היום במסגרת הקול הקורא לתמיכה בפיילוטים של קלינטק, הוגשו 154 בקשות, מהן 50 זכו במענק ממוצע של 1.1 מלש"ח. כלומר שיעור הזכייה במענק עומד על כ-33%.

כאמור, בסבב האחרון, התשיעי, שהוגש לפני כחודשיים וחצי, הוגשו 16 בקשות, מהן זכו 3 מיזמים שקיבלו תמיכה כוללת של 3.89 מלש"ח.

להלן טבלת תמצית נתוני הקולות הקוראים:


להגדלה לחצו כאן

בסבב הלפני אחרון, כלומר בקול הקורא השמיני, זכו שלושת המיזמים הבאים:

 1. ה-2-אול: הפקת מים מהאוויר כפתרון לאספקת מי שתיה במקומות מרוחקים
 2. טראקנט אנטרפרייז: בדיקת היתכנות לתהליכי אופטימיזציה בהעברת מכולות בישראל והחזרת המכולות הריקות
 3. נאנומושן: מנועים פיזואלקטריים ללא עופרת

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה