הצעת תיקון לחוק אוויר נקי: היטל פליטה ופרסום זיהום מרכב חשמלי
המשרד להגנ"ס מבקש להרחיב את האפשרות להטיל היטל פליטה על כל מקור פליטה רלוונטי ולא רק על 150 בעלי היתר פליטה לאוויר. גם בתחום הזיהום הנפלט מרכב המשרד מבקש לערוך עדכון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 19/10/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות ציבור תיקון שהוא מעוניין להכניס לחוק אוויר נקי. התיקון נוגע לשני סעיפים בחוק: סעיף 31 העוסק בהיטלי פליטה וסעיף 38 העוסק במידע שחובה לפרסם בפרסומת לרכב חדש. ההצעה לתיקון החוק מופצת ב'זמן הפצה מקוצר' וניתן להעיר עליה עד סוף החודש בלבד.

לפני פחות משנה הגישה עמותת צלול עתירה לבג"ץ ובה דרשה לחייב את השרה להגנ"ס לשעבר, גילה גמליאל, להתקין תקנות שיחייבו מפעלים בעלי היתר פליטה לאוויר לשלם היטלי פליטה בגין פליטות המזהמים שלהם לאוויר, כפי שמורה חוק אוויר נקי. העמותה הגישה עתירה לאחר שהמשרד להגנ"ס השיב לה כי אינו מתכוון לקדם היטלי פליטה אלא להתמקד בקידום חקיקה רחבה יותר. נראה שכעת נעשה צעד בכיוון הזה עם פרסום הצעת התיקון הנוכחית.


כתבות רלוונטיות:

  1. עתירה לבג"ץ בדרישה לקבוע היטל פליטה, 04.2.2021
  2. ראיון עם שולי נזר, 10.1.2019
  3. אירופה: מס פחמן בגבול, רכב חשמלי, 12.10.2021
  4. ארגון הבריאות העולמי ממליץ להחמיר את ערכי איכות האוויר, 05.10.2021
  5. למידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

 


הרחבת האפשרות להטיל היטל פליטה על מקורות נוספים

חוק אוויר נקי במתכונתו הנוכחית מורה לשר להגנת הסביבה להתקין תקנות שבמסגרתן ייקבעו תנאים להיטל פליטה, כגון שיעורו, אופן ומועד תשלומו ודרכי גבייתו. אך למרות שהחוק נכנס לתוקף כבר ב-2011, טרם הותקנו תקנות אלו.

החוק הקיים גם קובע כי היטל הפליטה נועד להיות מושת רק על בעלי היתר פליטה לאוויר, כלומר על כ-150 מפעלים בארץ. את זה בדיוק המשרד להגנ"ס מבקש לתקן כעת בעזרת התיקון המוצע לחוק, משום שלטענתו הטלת היטלים רק על בעלי היתר פליטה הוא מהלך לא שוויוני ולא אפקטיבי בהיותם לא המזהמים הבלעדיים או העיקריים לגבי סוגי מזהמים מסוימים.

המשרד מבקש לאפשר להטיל היטל פליטה גם על מקורות פליטה שלא נכללים ברשימת המפעלים בעלי היתר פליטה וכך להיאבק בזיהום אוויר בצורה יותר ממוקדת. בהקשר זה הוא מדגיש שההיטלים יוטלו מתוך התחשבות בהסדרים פיסקליים אחרים ובאופן שלא יוטל מיסוי כפול ועודף.

כיום מפעל עם היתר פליטה לאוויר משלם למדינה 'אגרת היתר פליטה' בסכום של לפחות 204 אלף ₪ אחת לשבע שנים, אלא שסכום זה נועד לממן חלק ממערך היתרי הפליטה לאוויר. לעומתו, היטל פליטה' נועד למימון שיקום נזקים שנגרמו מזיהום האוויר והוא מהווה תמריץ למפעלים למציאת פתרונות לצמצום פליטת מזהמים לאוויר.

אם יתקבל התיקון המוצע, המשרד להגנ"ס יוכל להטיל היטלי פליטה על מקורות פליטה מזהמים ללא קשר אם הם מחזיקים בהיתר פליטה או לא. מלבד התיקון המוצע, נדרש צעד נוסף על מנת ליישם היטל פליטה - פרסום תקנות רלוונטיות שיבהירו את הסדרי היטל הפליטה. ייתכן שזה יהיה הדבר הבא שהמשרד להגנ"ס יעשה אך הוא טרם הודיע על כך.

נראה שהצעת התיקון הנוכחית מתרחשת גם על רקע העתירה שהגישה עמותת צלול לבג"ץ נגד המשרד להגנ"ס לפני פחות משנה. העמותה ביקשה מבית המשפט לחייב את המשרד, כפי שהחוק מורה, לקבוע תקנות להיטל פליטה. העמותה עתרה לבג"ץ אחרי שהמשרד להגנ"ס הודיע כי הוא לא יתקין את התקנות אלא יפעל לקידום חקיקה רחבה יותר ומס פחמן.

צלול טענה שמס פחמן מתמקד בפליטת גזי חממה בזמן שהיטל פליטה אמור להיאבק בפליטות מזהמים שמזיקים לבריאות, לכן מדובר במנגנונים משלימים ולא כאלה שיכולים להוות תחליף אחד של השני. בעקבות כך הוגשה העתירה.

תיקון נוסף ישפיע עלה מידע בפרסומות לרכב חדש 

הסעיף השני שמבוקש לערוך בו תיקון בחוק אוויר נקי נוגע לפרסומות לרכב חדש. פרסומות אלה נדרשות כיום להציג מידע על דרגת זיהום האוויר ועל נתוני צריכת הדלק של הרכב. המטרה בכך היא לתת לציבור הרוכשים מידע על פוטנציאל זיהום האוויר מהרכב, כאמצעי להעלאת המודעות ולעידוד רכישה של כלי רכב שדרגת זיהום האוויר שלהם מופחתת.

כיום, לאור התקדמות הטכנולוגיה בעולם וקיומם של כלי רכב חדשים שלא מונעים בדלק אלא בגז או בחשמל באופן מלא או חלקי, נדרשת התאמה של החוק כך שבפרסומות יידרש לדווח גם נתוני צריכת אנרגיה של הרכב החדש ולא רק נתונים על צריכת הדלק. בפועל חלק מיבואני הרכב מפרסמים נתונים אלה גם ללא חובה בחוק.

לשם יישום התיקון המוצע, יידרש בהמשך תיקון לתקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת). כל עוד התיקון לא ייעשה, תהיה חובה לפרסם רק נתונים הנוגעים לרכבים המונעים בדלק נוזלי.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. תזכיר חוק אוויר