הסדר פשרה בתביעה נגד רשת מרכולים שגבתה תשלום עבור שקיות מבלי שחוק השקיות חל עליה
הרשת גבתה 10 אג' לשקית חד פעמית למרות שהוראות חוק השקיות לא חלות עליה. תציב שילוט כי מכירת השקיות אינה נובעת מחוק השקיות ותשלם 10,000 ₪ לתובע ו-50,000 ₪ שכ"ט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/8/2019

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר לאחרונה הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד רשת המרכולים "מעיין אלפיים" בטענה שזו גבתה מלקוחותיה 10 אג' לשקית חד פעמית תוך הטעייתם שהתשלום בוצע מכוח חוק השקיות, למרות שהוראות החוק אינן חלות עליה.

רשת המרכולים טענה שהגביה נבעה מתקלה נקודתית בנוגע ליידוע לקוחותיה שגביית התשלום בגין שקיות הנשיאה אינה נובעת מהוראות חוק השקיות אלא ממכירה וולונטרית ורצונית, ומיד לאחר קבלת התלונה הוצב בסניפים שילוט המציין כי גביית התשלום אינה מכוח חוק השקיות.

נזכיר, כי על פי חוק השקיות רק 21 הקמעונאים הגדולים המחויבים לחוק גובים 10 אג' עבור שקית נשיאה חד פעמית, היטל המועבר לקרן הניקיון.

כמובן שכל חנות רשאית לגבות תשלום עבור שקיות או אמצעי אריזה שונים כראות עיניה, אלא שבמקרה שלפנינו, נאמר ללקוחות שהתשלום עבור השקיות הוא בגין חוק השקיות, כאשר בעצם, מדובר ביוזמה פרטית של רשת המרכולים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הצלחת חוק השקיות פותחת את תיאבון הרגולטור להרחבתו, 19.07.2018
  2. מחקר של בנק ישראל: יש להרחיב את חוק השקיות, 27.03.2018
  3. האם אפקט חוק השקיות דועך או שמדובר בהצלחה מסחררת? 15.02.2018
  4. 48 מיליון ₪ קנס ליצרני משקאות בגין חוק הפיקדון, 28.05.2018
  5. פסולת | infospot

פשרה: חלוקת סלים רב פעמיים

על פי הנתונים שהוגשו לבית המשפט, החל מה-1 בינואר 2017 (מועד כניסת חוק השקיות לפועל) ועד ה-18 באוקטובר 2017 (מועד הגשת התביעה) גבתה רשת המרכולים תשלום עבור כ- 3 מיליון שקיות.

על  פי הסדר הפשרה המתוקן תחלק רשת המרכולים 80 אלף סלי נשיאה רב פעמיים ללא תשלום, כאשר כל לקוח יכול לקבל סל אחד בכל קנייה. הרשת תיידע את לקוחותיה, באמצעות שילוט, הודות ההסדר לחלוקת השקיות ללא תשלום תוך ציון שהדבר נעשה על פי פסק דין שניתן בתובענה ייצוגית. בנוסף תשלם הרשת לתובע 10,000 ₪ ו-50,000 ₪ כשכ"ט.

בנוסף, הרשת תציב שילוט המודיע כי התשלום עבור שקיות חד פעמיות אינו נובע מכוח חוק השקיות אלא כמכירה רגילה, כמו כל מוצר אחר.


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה יניב דמרי 072-3712247 Negev@infospot.co.il
דוד נחום שחר נחום 072-3718648 davidn@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>