הארכה ושינוי בתמיכות להקמה ותפעול של מתקני מיון פסולת עירונית
2 הקולות קוראים להקמה ותפעול של מתקני מיון פסולת עירונית הוארכו בשנה נוספת ונעשו שינויים בגובה התמיכה המרבי ותנאי הסף
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/6/2020

שני הקולות הקוראים לתמיכה בהקמה ותפעול של מתקני מיון פסולת עירונית הוארכו בשנה משום שהתקציב לא נוצל במלואו. בקול הקורא לתמיכה בהקמה של מתקני מיון פסולת עירונית, נעשו שינויים בגובה התמיכה ותנאי הסף.

נזכיר כי במסגרת השלב הראשון ליישום התוכנית האסטרטגית לפסולת עירונית של המשרד להגנת הסביבה, לפיה כל הפסולת העירונית תעבור מיון להפרדת חומרים ברי מיחזור לפני שהשארית תועבר להטמנה, פורסמו בחודש מאי 2018 שני קולות קוראים:

 1. תמיכה בהקמה או שדרוג של מתקני מיון פסולת עירונית – תקציב תמיכה של 240 מיליון ₪.
 2. תמיכה בתפעול מתקני מיון קיימים של פסולת עירונית – תקציב תמיכה של 300 מיליון ₪.

הקולות הקוראים פורסמו בשיטת כל הקודם זוכה, בה ניתן להגיש הצעה בכל מועד עד סוף שנת 2020, כאשר כל הצעה שעומדת בתנאי הסף, זוכה בתמיכה שנגרעת מהתקציב של הקול הקורא, עד לתום התקציב.

כעת אנו מעדכנים בסטטוס של 2 הקולות הקוראים ובשינויים שנעשו בהם לאחרונה.


כתבות רלוונטיות:

 1. הזוכים בתמיכה למתקני מיון פסולת, 03/12/2019
 2. 400 מיליון ₪ למתקני מיון פסולת, 03/5/2018
 3. יעד חדש: אפס הטמנה עד 2040, 03.02.2020
 4. מידע נוסף על פסולת עירונית ביתית | infospot

עדכון קול קורא להקמת מתקני מיון פסולת

לקול קורא להקמה ושדרוג של מתקני מיון פסולת הוקדש תקציב של 240 מיליון ₪. נכון ללפני חודש, חברת אמניר זכתה במענק של 31 מיליון ₪, ו־45 מיליון ₪ נוספים אושרו לשני מתקנים נוספים. כלומר היתרה שנותרה מה - 240 מיליון ₪ שהוקצבו, היא 165 מיליון ₪.

כזכור, בגלל שתנאי הסף דורשים הצגת היתר בנייה, אפשר להגיש בקשות עד ל 31.12.2020 כאשר כל בקשה שתעמוד בתנאי הסף תאושר עד שינוצל התקציב לכל אזור. כל הקודם זוכה.

כמו כן, נקבע שהחישוב עבור זכאות לתמיכה תיגזר מהערכה שעלותו של מתקן הקולט 1,500 טונות פסולת מעורבת ביום הוא 100 מיליון שקלים. בפועל, לאחר בחינת כ־8 בקשות מתברר שהערכה זו נמוכה מדי, היחס של טון פסולת לעלות המתקן אינו כפי שהוערך וקיימות עלויות קבועות גבוהות.

לכן, המשרד ביקש לשנות את הקול הקורא. השינויים אושרו ופורסמו:

 1. הארכת הקול הקורא בשנה נוספת, עד לתאריך 31.12.2021
 2. תנאי סף: למתקן של יותר מ – 700 טון יידרשו 2 קווי מיון והחל מ – 1,400 טון יידרשו לפחות 3 קווי מיון.
 3. גובה המענק כתלות בקיבולת המתקן: עד כה, גובה התמיכה המרבי היה עד 40% מעלות הקמת המתקן ועד תקרה של 40 מיליון ₪. השינוי כעת הוא בגובה התקרה, כלומר עדיין תוצע תמיכה עד 40% מעלות הקמת המתקן אך התקרה תיקבע לפי הקיבולת לקליטת פסולת, כמפורט בטבלה שמופיעה במסמכי המכרז המעודכנים. לדוגמה, מתקן הקולט כ־600 טון פסולת יוכל לקבל עד 25 מיליון ₪, ואילו מתקן הקולט כ־1,500 טונות (ונדרש ל – 3 קווי מיון) יוכל לקבל עד 50 מיליון ₪.
 4. לצורך קבלת התמיכה, ככל שמדובר בהקמת מתקן מיון חדש, עליו להתחייב לקלוט לפחות 600 טון פסולת ליום. אם מדובר בשדרוג מתקן מיון קיים – יש להתחייב לתוספת קליטה של 400 טון ליום ולא פחות מ 600 טון סה"כ.

אגב, כיום נמצאים בהקמה (או שדרוג) 5 מתקני מיון פסולת בישראל: איעבלין, עפולה, פתח תקוה, עמנואל ודואים. מתקן מיון פסולת נוסף נמצא בשלבים מתקדמים לקראת הקמה בעברון.

עדכון קול קורא לתמיכה בהפעלת מתקני מיון פסולת

יחד עם הקול הקורא לתמיכה בהקמה ושדרוג של מתקני מיון פסולת, פורסם במאי 2018 קול קורא דומה, שמתמקד בתמיכה בהפעלת מתקני מיון פסולת קיימים, במטרה להבטיח כדאיות למיון פסולת באופן מיידי.

לכך נקבע תקציב מקורי של 150 מיליון ₪ שהוגדל בהמשך ל 300 מיליון ₪ שניתנים בתמיכה של עד 40 ₪ לטון פסולת שיעבור מיון – ועד למכסה של 3.75 מיליון טון פסולת ממוינת בתקופה של 5 שנים. כל הקודם זוכה עד גמר התקציב.

לקול הקורא הזה הוגשו 3 בקשות, מתוכם 2 זכו - אחת בסך של כ-100 מיליון ₪ ל-5 שנים, והשנייה בסך כ-80 מיליון ₪ ל-5 שנים. כך שנותר תקציב של כ- 120 מיליון ₪ לקול קורא זה.

לכן, המשרד להגנ"ס האריך את מועד הגשת הבקשות בשנה נוספת, עד סוף שנת 2021.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה