סיכום שנת 2019 בפסולת אריזות ויעדים להמשך
דוח המסכם את פעילות תמיר בחציון השני של 2019 מלמד על מספר היצרנים והיבואנים שנוספו, כמות הפסולת שנאספה, העמידה ביעדי המיחזור ועוד
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 23/4/2020

תאגיד המיחזור לפסולת אריזות 'תמיר' פרסם (לפני משבר הקורונה) את דוח החציון השני לשנת 2019, ובו נתונים אודות היצרנים והיבואנים שהצטרפו להתקשרות עם התאגיד, פסולת האריזות שנאספה במהלך תקופה זו והיעדים לשנת 2020.

תאגיד תמיר הוא הגוף היחיד שאושר על ידי המשרד להגנ"ס כגוף מוכר לצורכי הפרדה, איסוף ופינוי פסולת אריזות מרשויות מקומיות, ולטיפול בפסולת אריזות (מיחזור, השבה, הטמנה), כדי לקיים את יעדי המיחזור שנקבעו בחוק האריזות עבור יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים.


כתבות רלוונטיות:

 1. הקלות בחוק האריזות בשל הקורונה, 25/03/2020
 2. תנודתיות בדמי הטיפול לפסולת אריזות גם בשנת 202020/1/2020
 3. פסולת אריזות: סיכום 2018 ומבט לעתיד, 24.03.2019
 4. פתיחת שוק פסולת האריזות לתחרות22/8/2017
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

המשך גידול במספר היצרנים/יבואנים שחתומים עם תמיר

על פי הדוח, בחציון השני של שנת 2019 נוספו 132 יצרנים ויבואנים להסכם ההתקשרות עם התאגיד והשלימו סה"כ 1,540 יצרנים ויבואנים שחתומים עם תמיר.

אחת המטרות החשובות של תמיר היא הגדלת כמות היצרנים והיבואנים החתומים עמו, שכן יעדי המיחזור חלים רק על מי שחתום עם תמיר והם היחידים שמממנים את פעילות תאגיד המיחזור על פי חלקם היחסי באריזות.

בהתאם לגידול ביצרנים והיבואנים החתומים, משקל האריזות המדווח על ידם כי נכנס לשוק הישראלי בשנת 2019, אשר ממנו נגזרים יעדי המיחזור, צמח ל-424,000 טון.

משקל האריזות המדווח ע"י יצרנים/יבואנים שחתומים עם תמיר [טון]

עמידה ביעדי המיחזור, מלבד בזכוכית

תמיר מציגים עמידה ביעדי המיחזור לפי נתוני החציון השני לשנת 2019 של סוגי פסולת האריזות השונים (עץ, נייר וקרטון, פלסטיק, מתכת). לצידם, תמיר לא עמד ביעדים שנקבעו לאריזות זכוכית בשל מורכבות בהקשר זה שקיימת מתחילת החלת החוק בישראל. 198,531 טון אריזות הועברו למיחזור ולהשבה בחציון השני של 2019.

כמו כן, בתמיר שוב עקפו בהרבה את יעד המיחזור הכללי של כל זרמי פסולת האריזות יחד, 60%, והם מציגים מיחזור כללי של 95% - נתון מרשים אך קצת מטעה מאחר שהוא מייצג גם מיחזור של פסולת אריזות נוספת מעבר לזו המדווחת על ידי היצרנים והיבואנים החתומים, וכן נשען ברובו על מיחזור עץ בכמות עודפת פי 20 ונייר וקרטון פי 2 מיעדי המיחזור.

הזרם המסחרי מהווה 76% מפסולת האריזות שנאספה

עוד עולה מהנתונים כי פסולת האריזות בזרם המסחרי (בתי עסק) היוותה 76% מסך פסולת האריזות שנאספה על ידי התאגיד בחציון השני, עם כמות של 152,956 טון. כלומר פחות מ-25% מפסולת האריזות שנאספה והועברה למיחזור - מקורה בפחים הכתומים בזרם הביתי.

כמו כן, נמשכת הפריסה של פחים כתומים ברשויות המקומיות: 160,346 משקי בית נוספו ויחד מספר משקי הבית הנהנים מפח כתום הוא 1.37 מיליון ב-109 רשויות מקומיות.

יעדי שנת 2020: המשך גידול

לסיכום הדוח התאגיד מציין את היעדים לשנת 2020:

 • חשיפת הפח הכתום ל-250,000 משקי בית נוספים – 1.65 מיליון משקי בית בסך הכול.
 • מיחזור והשבה של 360,000 טון פסולת אריזות.
 • הצטרפות של 200 יצרנים ויבואנים להסכם ההתקשרות עם תמיר.
 • דיווח על 432,000 טון אריזות ע"י היצרנים והיבואנים בשנת 2020.

מה אין בדוח התקופתי של תמיר?

הדוח של תמיר לא מתייחס לשתי סוגיות מהותיות שמעסיקות את ענף פסולת האריזות בשנים האחרונות: הגדלת יעד המיחזור והכנסת תחרות לתמיר.

המשרד להגנ"ס הצהיר בשנים האחרונות כי הוא יעדכן את יעדי המיחזור בחוק האריזות שעומדים ללא שינוי מאז שנת 2015. עדכון יעדי המיחזור כרוך בשינוי חקיקה ולכן כנראה התעכב בשל היעדר ממשלה קבועה בשנה האחרונה.

גם נושא התחרות לתמיר נמצא בדיונים כבר שנים ולא ברור אם ומתי המשרד להגנ"ס יאפשר לדבר לקרות.

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה