פסולת אריזות: סיכום 2018 ומבט לעתיד
גידול בנתוני היישום השוטפים של חוק האריזות על ידי תמיר. האם יעדי המיחזור יעלו וכיצד זה ישפיע על הענף? ואף מילה על תחרות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/3/2019

תאגיד המיחזור לפסולת אריזות, תמיר פרסם לאחרונה דוח המסכם את פעילות שנת 2018, השנה השביעית לפעילותו כגוף מוכר יחיד בישראל בענף פסולת האריזות.

תמיר מתגאה בעמידה ביעדי המיחזור, גידול בפריסת הפחים הכתומים, גידול במספר היצרנים והיבואנים של אריזות החתומים עמו וגידול תואם בכמות פסולת האריזות שתחת אחריותו וגידול בפרמטרים נוספים המשקפים את המשך היישום של חוק האריזות.

לצד נתוני הגידול ביישום חוק האריזות, תמיר מתייחס לתרחיש לפיו יעדי מיחזור פסולת האריזות מסוג פלסטיק יעלו בקרוב, ומסמן יעדים לשנת 2019.

עמידה ביעדי מיחזור פסולת אריזות

על פי הדוח, תמיר מדווח כי עמד בכל יעדי המיחזור של פסולת אריזות לשנת 2018 לכל סוג חומר וביעד המיחזור הכללי, 60%, הנשען בעיקר על מיחזור פסולת אריזות נייר או קרטון שנקבעו לו. כאשר במיחזור פסולת קרטון הוא הכפיל את היעד ומיחזה 128%.

גידול במספר היצרנים והיבואנים החתומים עם תמיר

גם מספר היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים החתומים עם תמיר גדל בשנה האחרונה, בכ-200 חברות, כך שסה"כ יש כ-1,400 חברות החתומות עם תמיר וחולקות ביניהן את מימון פעילות תאגיד המיחזור.

בהתאם לגידול במספר החברות החתומות עם תמיר, גדלה כמות פסולת האריזות שתמיר מחויבת לאסוף ולמחזר בהתאם ליעדי המיחזור.

פסולת אריזות מדווחת על ידי יצרנים ויבואנים החתומים עם תמיר [טון]


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. ירידה בדמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2019, 3.03.2019
 2. צפויה הקלה משמעותית בדיווח לפי חוק האריזות, 19.07.2018
 3. דנציגר: נשנה את חוק האריזות בשנתיים הקרובות, 1.07.2018
 4. יעדי מיחזור חדשים לפסולת באירופה, 19.062018
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

פריסת פחים כתומים

תמיר מחויבת בהרחבה משמעותית של פריסת הפחים הכתומים ברשויות המקומיות. בהתאם, במהלך 2018 נפרסו פחים כתומים ליד ביתם של כ-250 אלף משקי בית חדשים, כך שסך כל משקי הבית המפרידים פסולת לפחים כתומים עומד על כ-1.2 מיליון משקי בית הכוללים 4 מיליון תושבים ב-91 רשויות מקומיות.

במחצית השנייה של 2018 הועברו כ-45 אלף טון של פסולת אריזות למיחזור באמצעות כלי האצירה הפרוסים ברשויות המקומיות: פח כתום, פח סגול (זכוכית) וקרטוניות. כ-140 אלף טון אריזות הועברו למיחזור והשבה מהזרם המסחרי (קרטוני הובלה, משטחים, שרינקים וכד') זאת באמצעות 34 קבלנים מורשים.

יעדים לשנת 2019

לצד סיכום 2018 הציג תמיר את היעדים המרכזיים לשנת 2019:

 • 200  אלף פחים כתומים נוספים יפרסו, סה"כ 1.5 מיליון משקי בית יהיו חשופים לפח הכתום.
 • 350 אלף טון אריזות יועבר למחזור והשבה.
 • 230 יצרנים ויבואנים יתווספו, וסך כלל היצרנים והיבואנים החתומים עם תמיר יעמוד על 1,630 חברות.
 • 424 אלף טון אריזות ידווחו על ידי היצרנים והיבואנים.

האם המשרד להגנ"ס יעלה את יעדי המיחזור לפסולת אריזות?

יעדי המיחזור של חוק פסולת אריזות נותרו קבועים מאז שנת 2015 ונציגי המשרד להגנ"ס כבר אמרו במספר הזדמנויות בשנה האחרונה, שהם שוקלים להעלות את יעדי המיחזור.

ואכן, בדוח של תמיר יש התייחסות לתרחיש בו יעלו את יעדי המיחזור לפסולת פלסטיק, בעקבות תהליכים דומים המתרחשים באירופה. כיום יעד המיחזור לזרם הפסולת אריזות מפלסטיק עומד על 22.5% אך באירופה היעד לשנת 2025 עומד על 50%.

יעדי מיחזור פסולת אריזות (השוואה בין האיחוד האירופי לישראל)

בתמיר מסבירים כי העמידה ביעד הקיים של זרם הפלסטיק היא ללא הרבה עודפים, כך שהגדלת היעד, תדרוש להגדיל משמעותית את איסוף ומיחזור הפלסטיק הן בזרם המסחרי והן מבתי התושבים ובהתאם תידרש הגדלת המשאבים המושקעים במשימה זו.

אף מילה על תחרות בפסולת אריזות

מה לא מופיע בדוח של תמיר? כמובן שאין התייחסות לנושא התחרות בענף פסולת האריזות. נזכיר כי תמיר היא השחקן היחידי בשוק, הודות לאישור הבלעדי שהיא קיבלה מהמשרד להגנ"ס החל ממועד תחילת יישום החוק בשנת 2012, ודרך חידוש ההכרה לתמיר ל- 5 שנים נוספות, עד סוף שנת 2021.

מספר גופים ניסו לאורך השנים לקבל אישור דומה ליישום חוק האריזות מהמשרד להגנ"ס (ועדיין מנסים), אך עד היום המשרד דחה את הבקשות בטענות שונות.


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>