המשרד להגנ"ס עצר הזרמה ביתר הצינורות של דור כימיקלים העוברים בשטחים ציבוריים
ב-2 צינורות שאינם עוברים בשטחים ציבוריים וחיוניים למשק, התיר המשרד את המשך ההזרמה. דור בתגובה: תנאים מחמירים, חשש לפגיעה במשק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/6/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי הורה על עצירת ההזרמה ביתר הצינורות התת קרקעיים של חברת דור כימיקלים בהם מוזרמים חומרים מסוכנים, עד אשר ימולאו התנאים המחמירים שהציב, זאת בהמשך לעצירת ההזרמה ב-2 צינורות שהיו מעורבים בדליפת הגז התעשייתי לפני כשבועיים.

2 צינורות נוספים, הרחוקים מרצפטורים ציבוריים ולכן אינם מהווים סיכון לאוכלוסייה, יוכלו להמשיך לשמש את המפעל להזרמות חומ"ס.

החלטה זו של המשרד להגנת הסביבה, מחמירה יותר מהחלטת בית המשפט המחוזי שניתנה בשבוע שעבר ואשר התירה לדור כימיקלים להשתמש בצינורות למעט אלה שהיו מעורבים בדליפה.

דור ציינו בתגובה כי התנאים החדשים מחמירים מאוד ויקשו על פעילותו הסדירה של המפעל, לרבות החשש לפגיעה במשק בכלל ובמשק האנרגיה בפרט. (תגובה מלאה בהמשך). 

כשל מערכת בקרת הדליפות של המפעל

המשרד מוסיף, כי לאחר השימוע שערך למנהלי החברה, המשרד קבע כי על דור כימיקלים לרוקן את הצנרות באופן מיידי (למעט 2 קווי צנרת שלהם נקבע הסדר מיוחד, ראו בהמשך), ונאסר עליה לשנע חומרים מסוכנים בצנרת עד שיוכח כי כל הקווים עומדים בדרישות שהוצבו להם ועומדים בתקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר ולסיכון שהם מייצרים.

המשרד מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות הכבאות ולעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים מסוכנים, מצביעה על כשל במערכת בקרת הדליפות של המפעל.

מערכת גילוי הדליפות על צינור ה-C4 שדלף, לא הצליחה במשך ימים לגלות את הדליפה, ולכן עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים.  

לדברי המשרד, הוא ממשיך לתחקר את האירוע, לרבות חשד לרשלנות ולקלות דעת מצד החברה לאפשרות של זיהום, וחשיפת הציבור לסכנה סביבתית משמעותית ובלתי סבירה.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ביהמ"ש: דור כימיקלים תמשיך להפעיל את הצנרת התת קרקעית, 30.05.2019
  2. האם ביטול היתר ההזרמה יוביל למחסור בבנזין? 23.05.2019
  3. הרשויות חוקרות את דור כימיקלים בעקבות דליפת הגז בחיפה, 21.05.2019
  4. דליפת גז תעשייתי בחיפה: כבישים נחסמו לתנועה, 19.05.2019
  5. דור כימיקלים הוזמן לשימוע בגין חשד להפרת היתר הרעלים, 5.09.2017
  6. חומרים מסוכנים | infospot

הצנרת התת קרקעית

לדור כימיקלים 8 צינורות תת קרקעיים להולכת חומרים מסוכנים, מתוכם 3 שאינם פעילים כבר מספר שנים. פעילותם של 2 צינורות, המעבירים חומרים מסוכנים בין דור לבתי הזיקוק, הופסקה לאחר האירוע והם מולאו במים. בנוסף יש צינור המעביר MTBE (תוסף דלק) מדור כימיקלים לבז"ן, צינור המעביר MTBE ממסוף הכימיקלים לדור כימיקלים וצינור המעביר גז מדור כימיקלים ליוניליוור.

כל הצינורות הללו נדרשים לעמוד בתקינה בינלאומית ובתנאים הקבועים בהיתר הרעלים של המפעל, שמטרתם מניעת סיכון לבריאות הציבור ולסביבה. חלק מהצינורות עוברים מתחת לקרקע באזורי תעשייה במפרץ חיפה וחלק באזורים המשרתים את הציבור.

ניתן להמשיך שימוש ב 2 צינורות רחוקים מאוכלוסייה

משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה פנו באופן רשמי למשרד להגנת הסביבה וציינו, כי חלק מהחומרים המסוכנים המובלים בצנרות המפעל נדרשים לצורך פעילות משקית החיונית לציבור שאינה פעילות המפעל עצמו, ומכאן שהפסקת פעילות המפעל או הצנרת תביא לפגיעה בעלת היקף נרחב.

בעקבות פניית מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה בה הוסבר כי השבתת הפעילות בכל הצינורות תמנע ייצור MTBE בישראל (מרכבי חיוני לייצור בנזין), המשרד להגנ"ס החליט להתיר הזרמה בקו הצנרת ממסוף הכימיקלים למפעל בלבד. זאת מאחר ומדובר בקו קצר יחסית שאינו עובר בשטח ציבורי ולכן הסיכון אינו מגיע לרצפטורים ציבוריים. ההזרמה תותר לאחר שימולאו תנאי ביניים תוך הקפדה על תנאים מחמירים לתפעול בתקופת הביניים עד להשלמת רשימת התנאים המלאה.

קו נוסף המספק גז מדור למפעל יוניליוור נמצא במרחק של יותר מקילומטר מרצפטורים ציבוריים ועובר באזור שאינו נגיש לאוכלוסייה. הערכת הסיכונים שנערכה לקו זה הצביעה על כך שהסיכון אינו מגיע לרצפטורים ציבוריים. לכן, גם בקו זה ניתן להמשיך את השימוש בכפוף לתנאים מחמירים לבדיקת הקו תוך זמן קצר, ותנאים מחמירים לתקופת הביניים ועד להשלמת רשימת התנאים המלאה.

התייחסויות

תגובת חברת דור כימיקלים: "חברת דור פעלה ותמשיך לפעול, על פי החוק וההנחיות הגורמים המקצועיים והאחרים האמונים על הנושא. יצוין כי מיד לאחר האירוע, לפני כשלושה שבועות, השביתה חברת דור מיוזמתה את הצנרת הרלבנטית ופעלה במקביל לתחזוק וקיום בדיקות מחמירות בכל הצנרות שברשותה.

התנאים הנוספים שקבע המשרד להגנת הסביבה הינם מחמירים מאוד ויקשו על פעילותו הסדירה של המפעל, לרבות החשש לפגיעה במשק בכלל ובמשק האנרגיה בפרט. חברת דור תפעל ליישום הנחיות המשרד להגנת הסביבה".

תגובת ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם: ״אנו מברכים על החלטת המשרד להגנת הסביבה, ובתמיכה שלו במסקנות עיריית חיפה לשלול את רישיון העסק של כל קווי הצנרת שמחוץ למפעל״.

תגובת יו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה, עו"ד שרית גולן: "האיגוד תומך בהחלטת המשרד להגנת הסביבה על הפסקת פעילות הצנרת של דור כימיקלים. זו טעות לאפשר למפעל שארעה בו תקלה להמשיך ולהזרים גזים מסוכנים בידיעה שמערכות הבקרה של המפעל לא פועלות כראוי. מדובר בהחלטה אחראית ונכונה. האיגוד פועל מול המפעל לאתר הטכנולוגיה המיטיבית ביותר לאיתור דליפות בצנרות ואשר החברה תחוייב להשתמש בה בכלל צנרות השינוע שלה."


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: