בג"ץ אישר את הבנייה באפולוניה טרם השלמת סקר סיכונים מזיהום הקרקע
ביהמ"ש קיבל ברוב קולות את עמדת המדינה, שטענה כי ממצאי סקר הסיכונים מהקרקע המזוהמת לא ישפיעו על התכנון אלא על שלביות הביצוע בלבד, אך נזף במדינה שטרם השלימה את הכנת הסקר עליו הוחלט לפני 12 שנה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/7/2019

בג"ץ אישר ברוב קולות (2 נגד 1) את תוכנית הבנייה באפולניה כפי שנקבעה ע"י הותמ"ל. (הועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור). בכך קיבל בג"ץ את ערעור המדינה על החלטת בית המשפט המחוזי מלפני כשנתיים, שביטל את אישור תכנית הבניה של מעל 3000 יח"ד באפולוניה. עמותת אדם טבע ודין הודיעה כי תגיש ערעור על החלטת בג"ץ.

נזכיר כי בית המשפט המחוזי נימק את החלטתו לבטל את תוכנית הבנייה באופולניה, בכך שהתכנית, שחלה גם על הקרקע המזוהמת במתחם הנטוש של תע"ש נוף ים אושרה בלא שהושלם סקר סיכונים בנוגע לשטח.

מקור: פרויקט שיקום קרקעות - החברה לשירותי איכות סביבה

כלומר, הותמ"ל לא יכלה לדעת איזה חומרים מסוכנים יש בשטח, היכן הם מצויים, באיזה כמויות, ומה היקף הטיפול הנדרש. ביהמ"ש קבע כי הליך תכנון מקוצר (ותמ"ל) אינו יכול להצדיק העדר נתונים עובדתיים מלאים או ברור עובדתי בנושאים אלה תוך דחייתם לשלב מאוחר יותר לאחר אישור התוכנית. "בכך יש כדי לפגום בעצם ההחלטה על הפקדה ואישורה של התוכנית".


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. חלופות הטיפול המוצעות בפיילוט שיקום אתר אפולוניה, 16.04.2018
  2. ביהמ"ש המחוזי ביטל את תוכנית הבנייה באפולוניה, 19.10.2017
  3. הזיהום מאתר תע"ש אפולוניה ממשיך להתפשט בחופי הרצליה, 18.07.2017
  4. מה הסיפור מאחורי העתירה של זיהום הקרקע באפולוניה? 10.05.2016
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

השופט בדעת מיעוט: תשתית עובדתית חסרה

ראש הרכב השופטים בבג"ץ, שדן בערעור המדינה על פסק הדין המחוזי, השופט יצחק עמית, קיבל את עמדת בית המשפט המחוזי, שבלי המידע על הזיהום לא ניתן לבצע תכנון נאות וקבע: "התשתית העובדתית החסרה שעמדה לנגד עיני הוועדה פגעה לא רק ביכולתה של הוועדה לקבל החלטה מושכלת, אלא גם ביכולתם של הגורמים השונים להגיש חוות דעת או התנגדות ממצה ועניינית. פגיעה זו קשה ביתר שאת מקום בו המידע החסר מתייחס לסיכונים תברואתיים מהסוג המדובר, שהם בגדר "דיני נפשות". 

השופטים בדעת הרוב: אין מקום להתערבות בהחלטות

ואולם, שופטי הרוב, אלרון ווילנר, לא קיבלו את עמדתו של השופט עמית. השופט אלרון קיבל את עמדת המדינה, שטענה כי ממצאי סקר הסיכונים לא ישפיעו על התכנון אלא על שלביות הביצוע בלבד, וקבע כי אם יתגלו גזי קרקע ניתן להתגבר על הבעיה על ידי מיגון מתאים. יחד עם זאת נזף בג"ץ במדינה שלמרות הבטחותיה טרם השלימה את סקר הסיכונים, עליו החליטה לפני 12 שנה.

בג"ץ סיכם את החלטתו בכך כי אין מקום להתערבות בהחלטת הוועדה, שהתקבלה על בסיס עמדת הגורמים המקצועיים. עם זאת, אם לאחר עריכת סקר הסיכונים יתברר כי לא ניתן לנקות את כל הקרקע המזוהמת, ובהתאם לכך, לא ניתן יהיה לממש את התכנית במתכונתה הנוכחית ולעבור לשלב של מתן היתרים, חזקה על הוועדה שתשוב לבחון את החלטתה לאור הנתונים החדשים ושינוי הנסיבות.

סטטוס הטיפול בקרקעות המזוהמות באפולוניה

שורה של סקרי קרקע, סקרים היסטוריים וסקרי גז קרקע לזיהוי ואפיון מוקדי זיהום קרקע נערכו באפולוניה בין השנים 1997 ועד לאחרונה, אלא שסקר סיכונים כולל המבוסס על הסקרים שבוצעו, טרם הושלם. לפני כשנה דיווחנו על החלטה לקדם פיילוט לטיפול במספר מוקדי זיהום קרקע באפולוניה בהם התגלה זיהום חמור, וזאת עוד בטרם יושלם סקר הסיכונים הכללי.

התייחסויות

עו"ד אלי בן ארי, שייצג את אדם טבע ודין בבג"ץ: "למרבה הצער, פסיקתו זו של בית המשפט העליון מהווה הכשר לתכנון גרוע ושרירותי שמתעלם מתשתית מידע הכרחית. אך מעבר לכך, היא גם יוצרת סיכון של ממש לבריאות הציבור. יש לקוות שבדיון הנוסף הפסיקה תתהפך."


ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
ורידיס צח כהן 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>