ביהמ"ש העליון הקפיא את התוכניות להרחבת מתחם בז"ן
ביהמ"ש קבע כי התוכנית תוחזר למועצה הארצית לתכנון להכנת תוכניות מפורטות, על מנת לבחון את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של המתקנים החדשים, ואם התכנית לא תתוקן בתוך 12 חודשים היא תבוטל
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/7/2019

בית המשפט העליון, קיבל באופן חלקי את הערעור שהגישו עיריית חיפה ומספר ארגונים סביבתיים על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה לעניינים מינהליים נגד הרחבת מתחם בז"ן, והחליט להקפיא את הרחבת בז"ן ולהחזיר את התוכנית למועצה הארצית לתכנון להכנת תוכניות מפורטות. זאת על מנת לבחון את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של הוספת המתקנים החדשים המתוכננים להיבנות במתחם. בנוסף, בית המשפט קבע כי אם התכנית לא תתוקן בתוך 12 חודשים היא תבוטל.

משמעות ההחלטה היא כי הרחבת מתחם בז"ן בכ-40 דונם, שהדיונים לגביה נמשכים כבר 7 שנים בעקבות הגשת ערעורים לערכאות שונות, תוקפא ולא יוספו מתקנים חדשים מבלי שיאושרו לגביהם תוכנית המפרטות את ההשלכות הסביבתיות של ההרחבה.

העליון קיבל חלקית את הערעור נגד הרחבת בז"ן

נזכיר, כי תוכנית הרחבת בז"ן אושרה בחודש מרץ 2018 לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה לעניינים מינהליים דחה את הערעורים שהגישו עיריית חיפה ומספר ארגונים סביבתיים נגד החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שאישרה את תוכנית המתאר למתחם בז"ן.

אלא שעיריית חיפה והארגונים הסביבתיים - אדם טבע ודין, ארגון מגמה ירוקה והקואליציה לבריאות הציבור, לא קיבלו את פסק הדין וערערו לבית המשפט העליון שקיבל חלקית את ערעורם וקבע כי התוכנית תחזור למועצה הארצית לתכנון ובניה להכנת תכנית מפורטת של ההשפעה הסביבתית הצפויה כתוצאה מהרחבת מתחם בזן.  


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. דוח מקינזי: סגירת מתחם בז"ן בשנת 2030 היא הכלכלית ביותר, 4.07.2019
  2. הקרב על דעת הקהל: בז"ן מזהמת או מתחדשת? 29.05.2019
  3. בז"ן ממשיכה להשקיע בהקמת מתקנים להפחתת הפליטות, 21.02.2019
  4. מנהלי בז"ן וגדיב זומנו לשימוע בשל המשך החריגות בבנזן, 31.01.2019
  5. האם תוכנית הרחבת בז"ן מוקפאת? 12.09.2016
  6. מידע נוסף על איכות סביבה במפרץ חיפה | infospot

הקמת מתקן ייצור בעל השפעה סביבתית נדרש לתכנית מפורטת

על פי פסק הדין, על המועצה הארצית לתכנון ובנייה לקבוע בתוך שנה הוראות נוספות בנוגע לסוגי המתקנים שיהיו טעונים תכנון מפורט, אם לא כן תבוטל התכנית. בנוסף נקבע בפסק הדין, כי היתרי בנייה למתקנים שיינתנו לפי התכנית בתקופה הביניים יהיו כפופים להכרעת המועצה הארצית לתכנון ובניה.

השופט עוזי פוגלמן: "מקום שבו מבוקש לאשר הקמת מתקן ייצור (או מבנה) חדש שלו השפעה סביבתית ניכרת – יש להכין לשם כך תכנית מפורטת ולאשר אותה בהליכים הקבועים בדין. לא מצאתי להורות בשלב זה על ביטול התכנית מחמת הפגם האמור אלא לדעתי יש לאפשר למועצה הארצית להידרש לסוגיה זו, ולקבל החלטה בדבר סוגי המתקנים והמבנים שהקמתם תהא טעונה תכנון מפורט".

בסיכום הדיון קבע ביהמ"ש: "המועצה הארצית תדון ותקבע כאמור – בתוך תקופת הביניים – באילו קטגוריות של מתקני ייצור (או מבנים) חדשים בעלי השפעה סביבתית ניכרת יידרש תכנון מפורט. החלטות שיתקבלו בנושא היתרי בנייה לפי התכנית בתקופת הביניים, תהיינה כפופות להכרעתה האמורה של המועצה הארצית. לא יתוקן הפגם בחלוף 12 החודשים, תבוטל התכנית".

התייחסויות

תגובה של בז"ן: "תב"ע בזן נועדה לאפשר לקבוצה לשפר את פעילותה הסביבתית תוך המשך הבטחת צרכי המשק. כפי שגם נכתב בהחלטת בית המשפט העליון, התכנית נועדה בין היתר לאפשר לבזן להחליף מתקנים ישנים בחדשים, העומדים בתקנים המחמירים ביותר בעולם.

בית המשפט העליון קובע בין היתר במסגרת ההחלטה, כי "אין להקל ראש בצורך בפיתוח גמיש של המתחם" וכי יש "להתחשב במאפייניה הייחודיים של התעשייה במתחם". בזן תפעל עפ"י פסק הדין על מנת להבטיח המשך פיתוח בר-קיימא, לתועלת המשק ותושבי האזור כאחד". 

ראש עיריית חיפה, ד"ר עינת קליש רותם: "מדובר בצעד נוסף במאבק הכולל אותו מנהלת עיריית חיפה, שהחל בהנהגה הקודמת וממשיך בנוכחית, נגד המפעלים המזהמים במפרץ חיפה ובראשם מתחם בז"ן. בהחלטה זו העדיף בית המשפט את האינטרס הציבורי על פי אינטרסים כלכליים. כולי תקווה כי גם הממשלה ומוסדות התכנון יפנימו את המסר החשוב שיצא היום מבית המשפט".

ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע באדם טבע ודין, עו"ד לי-היא גולדנברג: "בית המשפט העליון בא והסיר אחת הערפל מעל אחת התכניות הסטטוטוריות העמומות והבעייתיות שהיו לאחרונה ואשר התירה הרחבה בלתי מבוקרת של התעשייה המזהמת. בית המשפט הבין שלא ניתן לנתק את מתחם בזן מהלב הפועם של מפרץ חיפה וחצי מיליון התושבים שסובבים את המתחם. החלטה חשובה ביותר שמחזקת את ההלכה הפסוקה של בית המשפט בכל הנוגע לתכנון המפורט והחשיבות שלו בהגנה על בריאות הציבור."

מנכ"לית מגמה ירוקה, עו"ד שני אלוני: "הפסיקה היא הישג פנטסטי של ארגוני הסביבה ובעיקר של ציבור תושבי מטרופולין חיפה. אנו קוראים לממשלה הבאה שתוקם לאמץ את תוכנית עמק החדשנות של רשות מקרקעי ישראל לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה, לסגירת בתי הזיקוק עד שנת 2025 ומעבר למשק אנרגיה נקי. לא יתכן שבמקום הכי מוכה זיהום ותחלואה במדינת ישראל המדינה תאפשר להקים עוד מתקנים מזהמים ומסוכנים על חשבון החיים והבריאות של קרוב למיליון מתושבי מטרופולין חיפה. המאבק להבראת מפרץ חיפה נמשך בכל הכוח, עם גיבוי נחרץ של התושבים ותמיכה מוחלטת של רוב המפלגות המתמודדות לכנסת ומרבית הרשויות המקומיות במפרץ. אני מאמינה כי אנחנו בפתחו של השלב המכריע במאבק".

מרכזת 'הקואליציה לבריאות הציבור', רוית שטוסל': "שנים של מאבק ציבורי להפחתת הזיהום התעשייתי וקידומו של חזון חדש ונקי למפרץ חיפה והיום אנחנו עוברים משוכה משמעותית בדרך אליו. מה שהיה ברור לנו כבר בתחילת הדרך, קיבל היום את את אישור בית המשפט העליון. באזור בו קיים עודף תחלואה ותמותה הקשור בקשר סיבתי ומובהק לזיהום האוויר, אסור לאפשר למפעל בעל ההשפעה הסביבתית השלילית הגדולה ביותר בארץ להתקדם לבניית מתקני ייצור חדשים ללא הליך תכנוני מסודר ואמיתי וללא אפשרות השגה לציבור. ברכות והוקרה גדולה לכל השותפים האמיצים והנחושים בדרך להישג זה!"

 -------------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה