מנהלי בז"ן וגדיב זומנו לשימוע בשל המשך החריגות בבנזן
בעקבות הצו המינהלי שהוצא לקבוצה לפני כשנה נרשמה ירידה בפליטות אך עדיין בז"ן לא מצליחה לעמוד בערך הסף החדש שנקבע לבנזן, לכן המשרד להגנ"ס שוקל סגירת מכלים והחלפת עשרות אלפי רכיבי ציוד במתקנים החשודים בפליטת בנזן
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 31/1/2019

בהמשך לפרסום שלנו מלפני כשבועיים על צעדי אכיפה מתוכננים נגד בז"ן, המשרד להגנת הסביבה מדווח כי זימן אתמול (ד') לשימוע את מנהלי בתי זיקוק לנפט (בז"ן) וגדיב בחיפה לפני הוצאת צו מניעה מינהלי, בשל חריגות מערך הסביבה של המזהם בנזן [C6H6].

לדברי המשרד, במסגרת הצו יידרשו החברות לרוקן מכלי אחסון התורמים לפליטות בנזן עד להתקנת אמצעי הפחתה או לחיבורם למתקני טיפול, וכן החלפת עשרות אלפי רכיבי הציוד במתקנים שיש מהם פליטות בנזן משמעותיות ברכיבי ציוד העומדים בטכניקה המיטבית הזמינה בלוחות זמנים קצרים, כולל תוכנית להחלפת רכיבי ציוד בשאר מתקני הקבוצה.

​החלפת עשרות אלפי רכיבי ציוד

​נזכיר כי בעקבות צו המינהלי שהוצא לפני כשנה לקבוצת בז"ן, שכלל חקירה פלילית וסגירת מתקנים, נרשמה אשתקד ירידה של עשרות אחוזים בחריגות הבנזן, בשל יישום התוכנית להפחתת הפליטות שהמשרד להגנ"ס חייב את קבוצת בז"ן בביצועה. ואולם עדיין מוסיפות להימדד חריגות מערך הסביבה שנקבע לבנזן בתחנות הניטור סביב שטחן של החברות בתי זיקוק, גדיב וכרמל אולפינים (מתחם בז"ן) ובדיגום הסביבתי שנעשה על ידן במשותף.

במסגרת הצו המנהלי הקודם נדרשו מפעלי הקבוצה להגיש מיפוי של מקורות הבנזן שתכולת הבנזן בהם מעל 1%. מניתוח תוצאות מיפוי עולה כי למכלי האחסון ולפליטות מרכיבי ציוד של המפעלים גדיב ובתי זיקוק לנפט תרומה משמעותית לפליטות בנזן ממתחם בז"ן.

לכן המשרד דורש לקבל מיפוי של כל המכלים בגדיב ובבתי זיקוק לנפט המכילים בנזן, כולל כאלה שבהם הריכוז הוא מתחת ל-1% (העמקת הדרישות מהצו הקודם שבו הדרישה נגעה רק למכלים מעל 1% בנזן); חישוב כמות הפליטה השנתית מהם; תוכנית לריקון מכלים שפולטים יותר מ-20 ק"ג בנזן לשנה – עד שיותקנו בהם אמצעים להפחתת פליטות או לחיבורם למתקני טיפול; תוכנית להחלפת רכיבי ציוד מסיבית ב-4 מתקנים במפעל גדיב ו-4 מתקנים במפעל בתי זיקוק לנפט.

לדברי המשרד, החלפה של עשרות אלפי רכיבי ציוד נדרשת מכיוון שהפליטות מרכיבי ציוד במתקנים הללו הן חלק נכבד מהפליטות שנמדדו בשנת 2018. לכן החלפת הרכיבים תפחית משמעותית את הפליטות.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. בז"ן תייצר דלק נקי: מפחיתה ב-50% את ריכוז הבנזן בבנזין, 28.08.2018
  2. כתב אישום נגד בז"ן ו-4 מנהלים, 10.06.2018
  3. צעד חריג: הגבלת פעילות בז"ן בשל תנאים מטאורולוגיים, 3.05.2018
  4. בז"ן תקים תחנת כוח חדשה המונעת בגז טבעי, 4.01.2018
  5. צו מינהלי, חקירה פלילית וסגירת מתקנים, 15.10.2017
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה | infospot

החריגות בבנזן

​סביב המתחם הפטרוכימי הכולל את המפעלים בז"ן, כאו"ל, גדיב, שבח, חיפה כימיקלים – פועלות 5 תחנות לניטור המזהם בנזן. כל תחנות הניטור פועלות על פי תקן ISO17025, והמשרד מפרסם את נתוניהן באופן רציף באתר האינטרנט.

לפי החוק, ערכי סביבה הם ערכים שחריגה מהם פירושה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. בתקנות אוויר נקי נקבע ערך סביבה למזהם בנזן שהוא נמוך יותר מהמקובל במדינות אירופה המובילות ועומד על ריכוז מרבי של 3.9 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי וריכוז מרבי של 1.3 מק"ג/מ"ק בממוצע שנתי. בתקנות נקבע כי נוכחות של בנזן באוויר בריכוז העולה על הריכוז היממתי האמור לא יהיה חריגה מערך סביבה, ובלבד שמספר החריגות בשנה לא יעלה על 7.

סיכום החריגות של בנזן לשנת 2017 מתחנות הניטור באזור מפרץ חיפה הצביע על 12 חריגות מהריכוז היממתי המרבי שנקבע  לבנזן. סיכום החריגות של בנזן לשנת 2018 מתחנות הניטור באזור מפרץ חיפה הצביע על 16 חריגות מהריכוז היממתי המרבי שנקבע למזהם בנזן.

בדיגום הסביבתי ב-2017 נמצאו 31 חריגות מהריכוז היממתי של בנזן, וגם בדיגום הסביבתי ב-2018 נמצאו 31 חריגות  מהריכוז היממתי של בנזן.

התייחסויות

תגובת בז"ן: בוצת בז"ן הינה מתקן קריטי וחיוני לתפקודו התקין של המשק. הקבוצה משקיעה עשרות מיליוני שקלים מדי שנה ומאמצים רבים בצמצום השפעותיה על הסביבה, בין היתר ע"י הפעלת תכנית ייעודית להפחתת פליטות בנזן, ניטור מתקדם ופיתוח מוצרים נקיים וחדשניים. העובדות בשטח מצביעות על-כך שמאמצי הקבוצה נושאים פרי ורמות פליטות הבנזן מחצריה פחתו בשנים האחרונות בכ-70%. בנוסף, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, רובו ככולו של הבנזן שבאוויר נפלט מרכבים ומתחנות דלק. לאחרונה, השיקה קבוצת בזן את הדלק הנקי בעולם, המכיל מחצית מכמות הבנזן הקבועה בתקן ובכך הפחיתה את פליטות הבנזן במפרץ חיפה בעשרות אחוזים, הרבה יותר מאשר סך הפליטות ממפעליה". 

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "חריגות הבנזן ממתחם בז"ן חייבות להיפסק באופן מיידי, ואנו מודיעים היום לבז"ן על כוונתנו לנקוט צעד חסר תקדים שיורה על החלפת עשרות אלפי רכיבי ציוד ואף על סגירת מתקנים בלוחות זמנים הדוקים. ביצוע הצו המנהלי כפי שחייבנו הוביל לירידה משמעותית בעליות ריכוזי הבנזן אבל עדיין נרשמות חריגות. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו פועלים בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותנו להפחית סיכונים סביבתיים ולהגן ולשמור על בריאותם".

סגן השר להגנת הסביבה ח"כ ירון מזוז: "הליכי אכיפה יופעלו ללא פשרות וללא משוא פנים נגד כל מי שמזהם וחורג מכמות הפליטות המותרת. לבז"ן יש אחריות גדולה – לשמור על בריאות תושבי הצפון. למנהלי קבוצת בז"ן יש אחריות נוספת והיא כלפי העובדים שלהם. ההתעלמות מהחוק לא תוביל את המפעל למקום חיובי. נטרול הזיהומים יבטיח את המשך העסקת העובדים, וחשוב מכך – ישמור על חיי אזרחי ישראל".


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: