פרסום חוזר של התנאים להיתר רעלים להצבת גלאי חומ"ס
המשרד להגנ"ס מפרסם שוב להערות הציבור את התנאים הנוספים להיתרי רעלים בנושא התקנת מערכות לגילוי גזים, עם מספר שינויים ומסמך RIA אותו נמנע מלהכין ולפרסם בסבב הקודם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/4/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את התנאים הנוספים להיתר רעלים בנושא התקנת מערכות לגילוי גזים, המסדירים את הדרישה ממפעלים להתקין גלאים לזיהוי והתראה מפני דליפת חומרים מסוכנים.

נזכיר כי לפני כחצי שנה המשרד כבר פרסם את המסמך המדובר ומדריך נלווה בגרסה סופית, אך כעת הוא מפרסם אותם שוב להערות הציבור, בשינויים מסוימים. הפעם נלווה לפרסום של התנאים מסמך RIA – בחינת ההשפעה הצפויה של הרגולציה, אותו המשרד להגנ"ס נמנע מלפרסם לפני חצי שנה בטענה שהתנאים החדשים לא מחייבים הכנה ופרסום של מסמך RIA.

כמו כן, ע"פ הגרסה הנוכחית, המשרד להגנ"ס יאפשר להתקין גלאים העומדים בתקן חלופי שווה ערך מזה שמוגדר בתנאים ועודכנו חלק מלוחות הזמנים ליישום של התנאים.

ניתן להעביר הערות על המסמכים שפורסמו עד לתאריך 29.04.2021 – לפי הפרטים שבקישור בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. תנאים חדשים להתקנה ותחזוקה של גלאים, 03.8.2020
  2. קנסות של 1.3 מיליון ₪ על הפרת היתר רעלים14/7/2020
  3. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22/03/2020
  4. מדריך סייבר הנחיות לעסקים בעלי היתר רעלים, 15.01.2020
  5. מידע נוסף על היתר רעלים | Infospot

כמות הסף לחומ"ס הנדרשת להצבת גלאי

בין העדכונים שחלו במסמך התנאים להיתר רעלים להצבת גלאים, יש שינויים בנספח א' לתנאים - טבלת החומרים וכמויות הסף המחייבות הצבת גלאי. בטבלה נוספה עמודה של 'משפט סיכון (H)' ונוספה התייחסות לחומרים עם תכונות סיכון אחרות (O) בחלוקה ל-3 קטגוריות סיכון (סעיף 3 בטבלה).

מפעלים יוכלו להציע תקן חלופי לגלאים

שינוי נוסף, בניגוד לגרסת התנאים הקודמת שפורסמה ביולי 2020, היא גמישות מסוימת בבחירת תקן לגלאים ובמערכת לגילוי גזים. מפעלים יוכלו להציע למשרד להגנ"ס תקן שווה ערך לתקן המופיע בהוראות היצרן ובמדריך הטכני שמלווה את התנאים. התקן החליפי יישקל על ידי המשרד להגנ"ס (סעיף 2ב').

כמו כן, מפעל יוכל להציע חלופה גם לתקן האיכות והאמינות שנדרש בתנאים ממערכת לגילוי גזים דליקים ורעילים שהותקנה לפני כניסת התנאים החדשים לתוקף. רמת הדירוג הנוכחית הנדרשת היא 2 SIL לפי תקן 50402 EN אך המפעל יוכל להציע רמת דירוג אחרת או חלופת דירוג אחרת לאישור המשרד להגנ"ס, ובמידה והמשרד יקבל זאת, ייקבעו תנאים פרטניים תואמים להיתר רעלים (סעיף 2ג').

לוחות זמנים ליישום התנאים להצבת גלאי חומס

בתנאים החדשים שפורסמו כעת נוספה דרישה מהמפעלים להגיש למשרד להגנ"ס את רשימת

להמשך קריאת הכתבה המלאה