בית המשפט מעכב את תוכניות הבנייה על קרקע מזוהמת בתל השומר
אדם טבע ודין דורשים להשלים סקר סיכונים מהקרקע המזוהמת בטרם יקדמו את התכנון. התוכניות יושהו עד אשר תתקבל החלטה בעתירה דומה של קרקעות תע"ש נוף-ים בהרצליה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/3/2020

בית המשפט העליון החליט בחודש שעבר להשהות את קידום תוכניות הבנייה על הקרקעות עליהן פעל הבסיס הצבאי בתל השומר, עד שתתקבל החלטה בעתירה דומה שעוסקת בתוכניות בנייה על הקרקעות בתעש נוף-ים (אפולוניה, הרצליה).

בשני המקרים מדובר בעתירות שהגישה עמותת אדם טבע ודין בדרישה להשלים סקר  סיכונים מקרקעות מזוהמות שימפה את מוקדי הזיהום ויקבע את רמת הזיהום ומידת הסיכון לבריאות הציבור – בטרם יאושרו תוכניות הבנייה, כך שהתוכניות יתחשבו בממצאי הסקר.

תל השומר: סקר היסטורי הצביע על פוטנציאל לזיהום קרקע

לפי התוכנית, על קרקעות בסיס תל השומר צפויות להיבנות כ-12,000 יחידות דיור. סקרים היסטוריים לבירור הפוטנציאל הראשוני לזיהום קרקע בחלק מהאזורים בוצעו בשנים 2012-2014, עוד טרם פונה הבסיס בשנת 2018.

הסקרים שבוצעו הצביעו על פוטנציאל לזיהום קרקע במספר מוקדים, ולכן יש לבצע במקום סקר גזי קרקע וסקר קרקע במטרה למפות ולקבוע את סוג המזהמים וריכוזם בקרקע ואת הסיכון הנשקף לסביבה ולבריאות הציבור. רק לאחר מכן יבוצע סקר סיכונים IRBCA שיקבע את ערכי הסף לטיפול בקרקעות המזוהמות כך שלא יהוו סיכון לאדם ולסביבה.

באדם טבע ודין דורשים לאשר את תוכנית הבנייה רק לאחר השלמת סקר הסיכונים, כך שהתוכנית תתחשב בממצאי הסקר. בית המשפט החליט להשהות את קידום תוכנית הבנייה עד שתתקבל החלטה בעתירה נוספת של אדם טבע ודין, שעוסקת במקרה דומה, בתעש נוף ים, באפולוניה, הרצליה.

תעש נוף ים – אפולוניה הרצליה

כזכור, ביוני האחרון אישר בית המשפט העליון לקדם את תוכנית הבנייה בתע"ש נוף-ים, לפיה צפויות להיבנות שם כ-4,000 יחידות דיור, על אף שטרם הושלם סקר סיכונים לזיהום הקרקע באזור.

השופטים קיבלו את עמדת המדינה, שטענה כי ממצאי סקר הסיכונים לא ישפיעו על התכנון אלא על שלב הביצוע בלבד, כך שבמידה ויתגלו גזי קרקע ניתן להתגבר על הבעיה על ידי מיגון מתאים. עם זאת, נטען בפסק הדין, אם לאחר עריכת סקר הסיכונים יתברר כי לא ניתן לנקות את כל הקרקע המזוהמת, ובהתאם לכך, לא ניתן יהיה לממש את התכנית במתכונתה הנוכחית, הוועדה תשוב לבחון את החלטתה לאור הנתונים החדשים ושינוי הנסיבות.

בעקבות ההחלטה, הגישה עמותת אדם טבע ודין בקשה לדיון חוזר. בקשה זו טרם הוכרעה, אך ההחלטה לגביה תשפיע כאמור גם על ההחלטה לגבי הבנייה על קרקעות תל השומר.  

-----------

מסמכים רלוונטיים:

  1. סקר היסטורי תל השומר