עודכנה רשימת המינים המוגנים והוכרזו הזוכים בטבע-ביז
רשימת המינים המוגנים עודכנה, תוכנית אסטרטגית חדשה לחיזוק המערכות האקולוגיות ושמירה על מגוון ביולוגי, ו-400 אלף ₪ ל-4 פרויקטים חדשים של טבע ביז
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/12/2019

הוכרזו 4 הזוכים בפרויקט טבע ביז, מיזם המחבר בין חברות עסקיות ובין ארגוני שמירת טבע ונועד למצוא פתרונות ישימים לשילוב פעילות עסקית תוך שמירה על הטבע. הזוכים יזכו לתמיכה וליווי מקצועי בשווי של כ-100,000 ₪ לכל פרויקט. המיזם, ממומן ע"י המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע, ובשיתוף רשות הטבע והגנים.

במקביל, כחלק מהתהליכים לשמירה על המגוון הביולוגי, בשבוע שעבר עודכנה רשימת המינים המוגנים בישראל, לראשונה מזה עשור. כך שמאות צמחים ובעלי חיים יהיו מעתה מוגנים.

כמו כן, המשרד להגנת הסביבה מצהיר כי יכין תוכנית אסטרטגית שתעסוק בין היתר בהתמודדות עם האיום של שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות, מאחר וחיזוק המערכות האקולוגיות תורמות למאבק בהתחממות הגלובלית.

חיזוק המערכות האקולוגיות

המנהלת להיערכות לשינויי אקלים בישראל זיהתה השלכות משמעותיות על המערכות האקולוגיות בישראל משינויי האקלים. כדי שהמערכות האקולוגיות יהיו עמידות בפני שינויי האקלים ויתרמו לצמצומו, חשוב לשמור על שלמותן ועל תפקודיהן. לשם כך מוביל המשרד להגנת הסביבה הכנה של תוכנית פעולה לאומית למגוון ביולוגי, שתעסוק בין היתר בהתמודדות עם האיום של שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות.

דרך התוכנית מקודמות מספר משימות שמטרתן היערכות לשינויי אקלים. בין היתר הכנת תכניות מתאר מחוזיות חלקיות למסדרונות אקולוגיים באזורי הביקוש, וכן מיפוי ארצי ותכנון ב"צווארי הבקבוק" במסדרונות אלה, שתכנון לא רגיש בהם עלול לחסום את המעבר במסדרונות האקולוגיים. אימוץ התוכניות יביא לחיזוק משמעותי של מצב המערכות האקולוגיות ושל עמידותן לשינויי אקלים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. שמירה על הטבע והמגוון ביולוגי יעוגנו ברגולציה שתחייב עסקים, 13.06.2019
  2. 400  אלף ₪ למפעלים שיפעלו לשמירה על החי והצומח, 30.05.2019 
  3. 400,000 ₪ למפעלים שיטמיעו שיקולי שימור מגוון ביולוגי, 6.07.2017
  4. תמיכה של 100,000 ש"ח במפעלים לשימור מגוון ביולוגי, 11.05.2015
  5. תמיכה בסטרטאפים של קלינטק: מענק עד 750,000 ₪, 11.05.2017

רשימת המינים המוגנים עודכנה

השר להגנ"ס, זאב אלקין, חתם על צו עדכון רשימת המינים המוגנים שלא עודכנה מזה עשור. כך נוספו מאות מיני צמחים ובעלי חיים שיהיו מוגנים. לראשונה נכנסו לרשימה מינים של דגי מים מתוקים. העדכון מהווה חלק מהתחייבויות ישראל לאמנות הבין-לאומיות לשמירה על המגוון הביולוגי (CBD), אמנת ה-Eurobats ואמנת המינים הנודדים (CMS).

החוק מסמיך את השר להגנת הסביבה להכריז על מינים שלדעתו יש ערך בשמירתם או יש סכנה להכחדתם כעל ערכי טבע מוגנים. עוד נקבע איסור על פגיעה בערכי טבע מוגנים אלא בהיתר כללי או מיוחד ממנהל רשות הטבע והגנים. גם סחר בערכי טבע מוגנים טעון בהיתר מיוחד.

הרשימה החדשה כוללת בפעם הראשונה הכרזה על מיני דגי מים מתוקים בבתי גידול לחים, מבתי הגידול המאוימים ביותר בישראל, ביניהם בינון דור Oxynoemacheilus dori שהוא מין אנדמי לישראל ומתקיים רק בבית גידול טבעי אחד בעמק המעיינות ואת לבנון ירקון Acnthobrama telavivensis שאוכלוסייתו בנחל הירקון ובבתי גידול נוספים מתחילה להתאושש בשנים האחרונות בעקבות מיזם שיקום והשבה לטבע.

גם רשימת הצמחים המוגנים הורחבה ונוספו עשרות מינים חדשים של צמחים. בעוד שבעבר נקבעה הרשימה בעיקר כתגובת מניעה לקטיף, עתה נוספו לרשימה מאות מיני צמחים שמצבם הידרדר עקב פגיעה חמורה בבית הגידול שלהם.

הזוכים בטבע ביז: ממאגר מים ועד פיתוח מיזמי תיירות

פורסמו 4 הפרויקטים שיזכו לליווי ותמיכה במסגרת מיזם טבע ביז – ארגונים עסקיים שיטמיעו שיקולי מגוון ביולוגי בפעילותם. כל פרויקט, יזכה לתמיכה וליווי בשווי של כ – 100,000 ₪.

זהו הסבב הרביעי של מיזם טבע ביז. להלן רשימת הזוכים:

מט"ש אילת - התאמת מאגר המים לתמיכה בעופות וצפרות

מט"ש אילת מכיל מאגר מים המהווה בית גידול לח המשרת מגוון של מיני עופות, ביניהם מינים הנמצאים בסכנת הכחדה דוגמת צולל ביצות, עיט ניצי, בז צוקים וקטה הודית. האתר מהווה גם תחנת עצירה לעופות הנודדים צפונה באביב.

במסגרת הפרויקט תגובש תכנית ניהול לשימור ושיפור מצבו של המגוון הביולוגי במתקן ע"י שיפור התשתיות הטבעיות בו, טיפול במפגעים סביבתיים ויצירת תשתית מתאימה לקליטת מבקרים יאפשרו שילוב בין צרכי המתקן, צרכי הטבע וקהל הצפרים והמבקרים.

כותנה ידידותית לטבע

גידול הכותנה בישראל משתרע על פני 44-110 קמ"ר בעונה והשפעתו על המגוון הביולוגי דרמטית. הפרויקט יתמקד בבניית ממשקי חקלאות התומכים במגוון הביולוגי בשטחי הכותנה כגון: שימור צומח טבעי, השבה של מינים בסכנת הכחדה ושיפור הקישוריות המרחבית עבור מיני זוחלים בין כתמים טבעיים ששדות הכותנה חוצצים בינם. מציאת הדרך לשילוב ממשקים אלו בתהליך הגידול יאפשרו שילוב בין שמירה על הטבע לבין גידול התוצרת החקלאית.

יקב ברקן - תכנית לניהול המגוון הביולוגי בכרמים

הכרמים של יקב ברקן ממוקמים בבתי גידול מגוונים שחלקם צמודים או חופפים למסדרונות אקולוגים. הפרויקט יתמקד בבניה של ממשקים לשיפור הקישוריות האקולוגית עבור מיני יונקים גדולים כגון הצבי הארץ ישראלי כמו גם ממשקים לשימור הצומח הטבעי והשבה של מינים בסכנת הכחדה או מינים מקומיים לשטחי הכרם.

החברה הכלכלית גולן - צמצום השפעות  של מיזמי תיירות ובנייה

בשנים הקרובות צפויה הרחבה של יישובי הגולן ופיתוח מיזמי תיירות. במהלך הפרויקט יבנה סט הנחיות לצמצום השפעות שוליים הנובעות מפיתוח יישובים ומיזמי תיירות. ההנחיות יתמקדו בנושאים: מינים פולשים, זיהום אור, רעש, פסולת אורגנית ועוד. הטמעת ההנחיות יאפשרו את המשך פיתוח המרחב תוך צמצום ההשפעה על הטבע הסמוך.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: "אני שמח שהשלמנו היום תהליך מקצועי ארוך ויסודי של עדכון ברשימת המינים המוגנים, עדכון שלא התבצע זה עשור. אני מודה לאנשי המקצוע של רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות שהובילו את התהליך המקצועי. וכמו-כן מודה לציבור הרחב שהביע את דעתו על טיוטת הרשימה ועזר לנו להגיע להחלטות נכונות. נמשיך לעבוד ביחד כדי להגן על הטבע במדינת ישראל".

מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין: "זהו יום חג לרשות הטבע והגנים, ויום טוב למאות מיני יצורים שמרכיבים את עולמנו הנפלא שמעכשיו יזכו להגנה. אנחנו מברכים את השר זאב אלקין על שהוסיף מאות מינים חשובים ביותר לרשימת ערכי הטבע המוגנים. רשות הטבע והגנים הגישה לשר רשימה ארוכה להגנה אשר נדרש להוסיפם לרשימת המינים המוגנים בישראל. הרשימה התבססה על מידע שהצטבר ב-15 שנים במסגרתו הוספנו בקשה להגן על מינים, רובם צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה, דגי מים מתוקים ודגי ים אשר נמצאים בים תיכון ומפרץ אילת. השר הוביל תהליך עמוק ויסודי, בסיומו חתם על הרשימה ועל כך תודתנו. ישראל מצטרפת למדינות המתקדמות הנותנות מקום מיוחד למינים מגוונים".


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>