האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת
המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"ח החושף את המפעלים כנגדם בוצעה אכיפה בחודשים האחרונים ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 29/12/2016

לפני כשנה, המשרד להגנת הסביבה התחייב לפרסם דו"ח רבעוני אודות פעילותו הכללית ובפרט במפרץ חיפה. עד כה המשרד עומד בהבטחתו. כעת המשרד להגנת הסביבה מפרסם את הדו"ח לסיכום פעילותו ברבעון ה – 3 של 2016. מרבית הדו"ח חוזר על פעולות עליהם כבר דיווחנו בזמן אמת, אך יש מספר חידושים. הנה הם.

המשך אכיפה כנגד מפעלים במפרץ חיפה

במסגרת הדו"ח, המשרד להגנת הסביבה מגלה טפח מהאכיפה הסביבתית המתגברת שהוא מפעיל כנגד מפעלי מפרץ חיפה, מגמה שנראה שהתחזקה בשנים האחרונות בעקבות המחאה הציבורית. גם כאן, על חלק מהמקרים כבר דיווחנו לכם בזמן אמת, כמו האכיפה נגד כאו"ל וחיפה כימיקלים. אך חלק נוסף מהמקרים המפורטים בדו"ח, נחשפים לראשונה.

מסתבר כי בחודש ספטמבר התקיים שימוע למפעל דור כימיקלים בגין אי עמידה בתנאי היתר הפליטה לאוויר ובנוסף לכך נשלחה התראה למפעל בגין חריגה מערכי פליטה. גם חברת חשמל, מסתבר, קיבלה התראה, במהלך חודש אוגוסט, להשבתה מיידית של הפעלת מקור פליטה שלא נכלל בהיתר הפליטה שלה. אכיפה נוספת בוצעה כנגע המפעלים הבאים: שמן, עמיר דגן, אוברסיז ואס מגן וגם כנגד 2 תחנות דלק (רם ואלדור) בנוגע למערכת מישוב מניעת פליטת אדי דלק לאוויר.

ניהול סיכונים במפרץ חיפה

על פי הדו"ח, ברבעון 3 בוצעו סקרים המנתחים את הסיכון מחומרים מסוכנים ב-24 מפעלים מתוך 67 מפעלים רלוונטיים והחל ביצוע סקרי סיכונים למפעלים הנוספים. סקרי הסיכונים בודקים תרחישי שגרה מוגדרים, לרבות תרחישי דליפת חומ“ס רעיל, שריפה, פיצוץ לרבות פיצוץ מוצקים וריאקטורים ונבחנת ההשפעה ההדדית בין מקורות הסיכון.

עוד נאמר כי עד סוף השנה יושלמו הסקרים בשאר המפעלים, ויבוצע ניתוח נתונים מצרפי לארבעת מתחמי הסקר לכדי יצירת תמונת מצב לאזור המפרץ.

אגב, למיטב ידיעתנו, המשרד להגנ"ס הוא היחידי מבין משרדי הממשלה המפרסם דו"ח פעילות רבעוני לעיון הציבור ועל כך מגיע לו הכרה. כל הכבוד. נמשיך לעקוב.

------

מסמכים רלוונטיים:

-----------------

קישורים רלוונטיים:

  1. נאות חובב במפרץ חיפה? 12.12.2016
  2. גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים 01.12.2016
  3. בית המשפט ביטל את צו הסגירה של כרמל אולפינים 10.11.2016
  4. בכנסת: מה עוצר בעדנו להוריד פטישים של 50 קילו על המפעלים בחיפה? 04.07.2016
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: