עדכונים לערך סף של pH ודוחות מעבדה של קרקע מזוהמת
עודכן ערך הסף לרמת הגבה pH, ופורסמו דגשים לדיווח של מעבדות על תוצאות בדיקות סקר קרקע וסקר גז קרקע
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/10/2020

בשבוע החולף פורסמו 2 עדכונים להנחיות טיפול בקרקעות מזוהמות:

 1. תיקון ערך סף לרמת הגבה (pH) בקרקע
 2. הבהרה למידע נדרש לדיווח בדוחות מעבדה אנליטית

לפניכם תמצית העדכונים.


כתבות רלוונטיות:

 1. הנחיות חדשות לדיגום ואנליזה של קרקע מזוהמת, 06/04/2020
 2. עדכון ערכי סף לקרקעות מזוהמות, 12/02/2020
 3. פורסמו ההנחיות המעודכנות להשבתת אתר החשוד בזיהום קרקע, 21/09/2020
 4. הנחיות חדשות לדיגום וזיהוי של החומר אקרולין בגז קרקע, 22/09/2020
 5. למידע נוסף על זיהום קרקע | infospot

הבהרה לערך סף לרמת הגבה pH בקרקע

בשבוע שעבר פורסמה הבהרה לערך סף לרמת הגבה pH בקרקע, שמתקנת טעות סופר בטבלאות העזר המגדירות את טווח הערכים המותר עבור VSL ו- Tier1, במגורים ובתעשייה. הערך המתוקן הוא 5 – 9.5 בכל הרגישויות ההידרולוגיות.

בנוסף, ההבהרה מציינת מספר דגשים לעניין ערך ההגבה pH בקרקע:

 • טווח הערכים של ערך ההגבה בקרקע מייצג טווח שכיח בקרקעות שונות בארץ.

בשונה מיתר המזהמים שנבדקים, ממצא pH משמש כמדד שיכול להעיד על נוכחות זיהומים בקרקע לרבות חומצות ובסיסים.

 • כאשר נמצאת חריגה בערכי pH מהטווח המוצע, יש לבחון את הסיבה למקור ה pH ולבצע בדיקות רקע לצורך קביעת ערך המטרה לשיקום. בכל מקרה יש לפנות להתייעצות עם רכז המחוז הרלוונטי ועם אגף קרקעות מזוהמות

הבהרה למידע נדרש לדיווח בדוחות מעבדה אנליטית

יש מספר מעבדות מוסמכות אליהן ניתן להעביר דגימות לאנליזה, במסגרת סקר קרקע או סקר גז קרקע. המעבדות צריכות לפעול על פי תקן 17025, ולהיות בעלות הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל, או מקבילה בחו"ל שחברה ב-ILAC.

לפני כחצי שנה, פרסם המשרד להגנ"ס נספח להנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע, שמפרט את שיטות הדיגום והאנליזה בהן יש להשתמש במהלך חקירת קרקע מזוהמת. ההנחיות פורסמו בשל השונות בין המעבדות ברשימת המזהמים הנבדקת והמדווחת, סף הכימות ופרמטרים נוספים.

כעת, המשרד להגנ"ס מבקש לנקוט במספר צעדים נוספים להגברת האחידות בדיווחים של המעבדות, בטענה כי האחידות חשובה לקבלת ההחלטות להמשך טיפול ו/או שיקום קרקע מזוהמת.

להלן תמצית הדרישות החדשות שיש להקפיד עליהן שיופיעו בדוחות המעבדה:

 1. שם האתר כפי שמצוין על טופס המשמורת
 2. שם הדוגם והמעבדה הדוגמת
 3. תאריך קבלה במעבדה
 4. תאריך ביצוע האנליזה
 5. מיהול בדוגמה – במידה ובוצע, יש לרשום זאת ולציין את יחס המיהול
 6. בכל שיטה יש לפרט את רשימת כל האנליטים שנבדקו, שחייבת לכלול את אלו המפורטים בטבלאות שבנספח א' – שיטות דיגום ואנליזה.  
 7. לציין cas number (מס' קטלוגי) ליד כל אנליט, כפי שמצוין בנספח א' שיטות דיגום ואנליזה.  
 8. סף הדיווח (LOR): כאשר סף הדיווח שווה ערך לסף הכימות וכאשר המעבדה מדווחת על תוצאות הקטנות מגבול כימות השיטה, יש לציין < מסף הכימות (יש לציין מספרית את סף הכימות).
 9. בדוגמאות בהן הריכוז הינו מתחת לסף הגילוי (LOD), כאשר המעבדה מדווחת על תוצאות שהן קטנות מגבול הגילוי עליה להבהיר ללקוח, על ידי רישום בתעודת התוצאה, כי התוצאה קטנה מגבול הגילוי של השיטה. כלומר, שהאנליט לא זוהה בבדיקה, כיוון שהבדיקה אינה מסוגלת לגלות ריכוז כה נמוך. מבחינת האגף "ND" משמעותו, אנליט לא זוהה, מתחת לסף הגילוי.
 10. יש להסיר כוכביות שאין להן הסבר ובהוספת כוכביות/הערות ההסבר צריך להירשם באופן ברור ומובן.

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הבהרה לערך סף לרמת הגבה (pH) בקרקע, המשרד להגנ"ס, 10.2020
 2. הבהרה למידע נדרש לדיווח בדוחות מעבדה אנליטית, המשרד להגנ"ס, 10.2020
 3. נספח א' – רשימת דיגום ואנליזה, המשרד להגנ"ס, 10.03.2020
 4. מסמך ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע, 04.2016, המשרד להגנ"ס
 5. ערכי סף מבוססי סיכון למזהמי קרקע – טבלאות עזר, 01.2020, המשרד להגנ"ס [excel]
 6. הנחיות ערכי סף לקרקעות מזוהמות, 01.2020, המשרד להגנ"ס  [pdf]

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>