עדכון סקר סיכונים IRBCA וערכי סף לקרקעות מזוהמות
המשרד להגנ"ס מעדכן את מתודולוגיית IRBCA ואת ערכי הסף למזהמי קרקע. בין השינויים: עדכון זמני חשיפה והורדת ערך סף לכרום
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/2/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את הגרסה המעודכנת של מתודולוגיית ה IRBCA - העוסקת בביצוע סקר סיכונים בתחום שיקום קרקעות מזוהמות. המסמך המעודכן מתפרסם לאחר סבב הערות ציבור ויחליף את הגרסה הקודמת שפורסמה בשנת 2014.

יחד עם המסמך פורסם עדכון של ערכי הסף לחומרים מזהמים בקרקע.

עדכון של מסמך ה IRBCA

מרבית השינויים שפורסמו בטיוטה להערות הציבור לפני כ 9 חודשים, נותרו בעינם ורוב ההערות שהתקבלו, מתייחסות בעיקר לעדכון ערכי הסף, שמפורט מיד בהמשך הכתבה. מסמך מפורט של התייחסות להערות ציבור פורסם ומכיל את כל המידע (קישור בתחתית הכתבה).

עדכון ערכי סף לקרקעות מזוהמות

בין המסמכים שעודכנו כעת, גם טבלאות העזר (קובץ אקסל) של ערכי סף מבוססי סיכון למזהמי קרקע, שיחליפו את הגרסה הקודמת שעודכנה לפני כ – 9 חודשים.

בגרסה החדשה בוצעו בין השאר העדכונים הבאים:

 • עדכון זמני חשיפה
 • עדכון חשיפה לנשימה של נדיפים ממי תהום (כגון קובלט)
 • הורדת ערכי סף לכרום כללי

יחד עם טבלאות העזר, עודכן מסמך ההנחיות המלווה אותן – הנחיות בנושאי ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע. בין השינויים המופיעים בו:

 • הבהרה כי במקרה בו מתגלה מזהם שלא מופיע בטבלה, ולא ברשימת ה EPA המוגדרת בהנחיות, ניתן להשוות את ערך הסף על מול מזהם חלופי עם הסבר נלווה.
 • הבהרה כי יעד הקצה לשדות חקלאיים הינו ערכי VSL למעט אזורים בהם אסורה השבה של קרקע מאתרים בהם התקיימה פעילות תעשייתית מזהמת.
 • עדכון לגבי מנגן: יש להשוות ממצאי בדיקות קרקע לריכוז הרלוונטי המייצג את צריכת המנגן המותרת במזון.
 • עדכון לגבי קדמיום: יש להשוות ממצאי בדיקות הקרקע מול הריכוז הרלוונטי המותר במזון.
 • עדכון לגבי ברזל ואלומיניום: יסודות אלה קיימים בקרקעות הארץ בריכוזים גבוהים. ערכי הסף בטבלאות הינם מחושבים ולכן ישנם אתרים שריכוז יסודות אלה בדוגמאות הקרקע יהיה גבוה מהערך המחושב ויצביע על חריגה. לכן נדרש שיקול דעת לקביעה האם מדובר בריכוז טבעי או תוצר של פעילות.

טבלת ערכי הסף משמשת לקביעת ערכי סף ראשוניים מחמירים המגדירים את ריכוז המזהמים בו קרקע נחשבת למזוהמת (ערכי VSL - Very Strict Level) וגם לקביעת ערכי מטרה לשיקום הקרקע המזוהמת על בסיס סיכון לאדם ולסביבה, לפי מתודולוגיית ה IRBCA. במסמך ניתן לבצע חיפושים וחיתוכים לפי שם, מספר או"ם, או משפחת מזהמים.


כתבות רלוונטיות:

 1. עודכנו הנחיות ערכי הסף לקרקעות מזוהמות, 16.05.2019
 2. עדכון הנחיות לסקר סיכונים בקרקעות מזוהמות IRBCA, 02.05.2019
 3. עדכון שיטות לדיגום ואנליזה לקרקעות מזוהמות, 27.01.2020
 4. מאגר נתונים ארצי חדש על קרקעות מזוהמות, 30.01.2020
 5. למידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

תזכורת – מה זה IRBCA?

נזכיר כי על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקעות מזוהמות, כאשר יש קרקע החשודה כמזוהמת, נדרש סקר היסטורי ו/או סקר גז קרקע ו/או סקר קרקע, בסיומם נקבע האם הקרקע הינה "קרקע הטעונה טיפול" על פי השוואת ריכוז המזהמים בקרקע לערכי הסף הראשוניים המחמירים VSL – Very Strict Level.

במידה והקרקע אכן מזוהמת וטעונה טיפול, בעל הקרקע רשאי לבחור באחת משתי חלופות טיפול:

 1. טיפול לערכי סף ראשוניים מחמירים VSL – Very Strict Level.
 2. טיפול לערכי מטרה פרטניים לאתר (Tier1) בהתאם להנחיות הIRBCA , כך שריכוזי מזהמים נמוכים מהם לא יהוו סיכון לאדם ולסביבה באתר.

ה-IRBCA מציע חלופה לערכי הסף הראשוניים (VSL) ומאפשר לקבוע ערכי מטרה ספציפיים לאתר, לשיקום הקרקע, העלולים להיות מחמירים יותר או פחות מערכי הסף הראשוניים (VSL), אך נקבעים בהתאם למאפייני האתר והחומר המזהם. זאת, על בסיס בחינת דרכי החשיפה של האדם והסביבה לזיהום הקיים בקרקע.

פרוטוקול IRBCA – Risk Based Corrective Action  היא מתודולוגיה להערכת סיכונים הנובעים מזיהומים בקרקעות ובמקורות מים. המתודולוגיה פותחה בארה"ב ואומצה בישראל תחת השם IRBCA – Israel RBCA  לאחר התאמתה למאפיינים של קרקעות ומי תהום בישראל. על פי מתודולוגיה זו עושים סקר סיכונים באמצעות מודל מתמטי כדי לקבוע את ערכי היעד לשיקום האתר אשר יבטיחו שלא ייגרם נזק לאדם ולסביבה.

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מתודולוגיית IRBCA
להמשך קריאת הכתבה המלאה