עדכון התנאים הכלליים להיתר רעלים
המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור עדכון לתנאים הכלליים להיתר רעלים: מיפוי וטיפול בחשמל סטטי, אחסון ושינוע גלילי גז, דרישות פיקוד העורף, אחסון של רעלים ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/12/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם השבוע להערות הציבור טיוטה מעודכנת לנוסח התנאים הכלליים להיתר רעלים. בין השינויים: החלת חובה לעמוד בדרישות פיקוד העורף הנוגעות למאצרות ומשטחי אחסון וכן לשעת חירום, שינויים בצורת הדיווח, אחסון משותף של רעלים ועוד.

מסמך "תנאים כלליים בהיתר הרעלים" הוא אחד מ – 40 מסמכי תנאים נוספים שהמשרד להגנת הסביבה מצרף להיתר רעלים בהתאם לרלוונטיות לעיסוק ברעלים של בעל ההיתר. מבין 40 מסמכי התנאים הנוספים להיתר הרעלים, המסמך המדובר "תנאים כלליים בהיתר הרעלים" הינו המסמך הכללי ביותר, המתאים למרבית היתרי הרעלים.

העדכון הקודם של התנאים הכלליים להיתר רעלים היה בדצמבר 2015. לפי המשרד, הסיבות לעדכון הנוכחי הן הפקת לקחים מאירועי חומרים מסוכנים והתאמת הרגולציה לעדכוני המדיניות הבינלאומית הנהוגה במדינות מתקדמות. העדכון נועד למנוע אירועי חומרים מסוכנים ולצמצם ככל האפשר את השפעותיהם על בריאות הציבור.

אפשר להגיש הערות ציבור עד לתאריך 14.1.2021. באמצעות אתר המשרד להגנת הסביבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. עדכון נוסף של התנאים הכלליים בהיתר רעלים, 21.12.2015
  2. סבב הערות נוסף התנאים להיתר רעלים לחוות אחסון דלק, 07.10.2020
  3. אלפי עסקים יעברו למערכת ממוחשבת לחידוש היתר רעלים, 24.09.2020
  4. חדש: מדיניות מרחקי הפרדה לחומרים נפיצים, 17.09.2020
  5. למידע נוסף על היתר רעלים | infospot

עיקרי העדכונים לתנאים הכלליים להיתר רעלים

להלן עיקרי העדכונים לתנאים הכלליים להיתר רעלים

להמשך קריאת הכתבה המלאה