סבב הערות נוסף התנאים להיתר רעלים לחוות אחסון דלק
לאחר סבב הערות ציבור ועריכת שינויים במסמך, שוב מתפרסם להערות הציבור טיוטה של תנאים להיתר רעלים לחוות אחסון דלק
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/10/2020

המשרד להגנת הסביבה מפרסם פעם נוספת טיוטה של תנאים נוספים להיתר רעלים של חוות אחסון דלקים. מדובר ברגולציה עדכנית למי שמאחסן דלק בנפח העולה על 1000 מ"ק

מדובר בפרסום שני של טיוטת ההיתר, להערות הציבור, לאחר שהוטמעו בה חלק מההערות שהתקבלו בעקבות פרסום טיוטה קודמת בתחילת השנה.

בשנים האחרונות חוות מכלי דלק היו מספר פעמים בכותרות, בין אם בשל השריפה במיכל הדלק של בז"ן בשנת 2016 או החמרת הדרישות מחוות מיכלי הדלק של תש"ן ליד קריית חיים, בעקבות דרישת התושבים ציבורית לפנותה בשל המפגעים הסביבתיים להם היא גורמת.


כתבות רלוונטיות:

  1. תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים, 20/01/2020
  2. תנאים תקדימיים בהיתר הרעלים של תש"ן, 31/08/2020
  3. עודכנו התנאים הנוספים להיתר רעלים, 5/01/2020
  4. 30 מפעלים יכנסו מדי שנה לתהליך חקירת זיהום קרקע, 1/11/2018
  5. 870 עסקים יחויבו לבצע סקר היסטורי כל 7 שנים, 13/08/2018
  6. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

500 מכלי דלק גדולים בישראל

לפי המסמך, בישראל כ- 500 מכלי דלק גדולים בקיבולת 30,000-100,000 מ"ק, המצויים בכ 35- חוות המופעלות על ידי מספר מצומצם של חברות – קצא"א, בז"ן, פז"א, חח"י, תש"ן, פז, סונול, דלק (פי גלילות) ורשות שדות התעופה.

התנאים החדשים מתייחס לאותן חוות מכלי דלק, ונוספות ככל שישנן.

מדוע נדרשים תנאים חדשים לחוות מכלי דלק?

בפעילות חוות מיכלי דלק יש סיכונים לאירועי חומרים מסוכנים ולזיהום קרקע ומי תהום. חוות הדלקים אמנם מחויבות להחזיק היתר רעלים וליישם את הדרישות בו, אלא שעד היום לא הוגדרו תנאים אחידים מיוחדים לחוות מכלי דלק, כפי שהוגדרו עבור סוגי פעילות אחרים בישראל.

לפי המשרד להגנ"ס, האסדרה הקיימת לא אחידה ולא עומדת בשורה אחת עם אסדרה מקבילה מהעולם. כמו כן, האסדרה לא מאפשרת הבנה מלאה של תמונת מצב מניעת וניהול הסיכונים מחוות דלקים ומזיהומי קרקע ואינה מקדמת את הטיפול בהם.

התנאים החדשים מבקשים לגשר על פערים אלה.

מה בתנאים החדשים לחוות דלק?

התנאים החדשים מתמקדים במספר נושאים

להמשך קריאת הכתבה המלאה