עדכון נוהל הגדרת מפגעי ריח: הקלה לחקלאים
השינויים העיקריים: הקלת סף ריח לגידולי בעלי חיים ביישוב חקלאי, הגדרת סף ריח לאזורים רגישים, הגדרת ממונה ריח מחוזי ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/5/2022

המשרד להגנת הסביבה פרסם השבוע טיוטה להערות הציבור של "נוהל הגדרת מפגע ריח" הקיים משנת 2010, ואשר עבר עדכון טכני קל לפני 3 שנים. במסגרת העדכון הנוכחי נוספה הקלה מסוימת למפגעי ריח שמקורם מגידולים בעלי חיים בישובים חקלאיים.

כמו כן, נוספה התייחסות לאזורים רגישים כגון בתי ספר, גני ילדים ובתי מלון שיקבלו ספי ריח דומים לאלה הנהוגים באזור מגורים. כמו כן מוצע להגדיר ממוני ריח מבין עובדי המשרד להגנת הסביבה, בכל מחוז, ובנוסף לדייק את טפסי הדיווח על מפגעי ריח.

מטרת הנוהל היא לקבוע קריטריונים שיאפשרו לגורמי המקצוע להחליט על קיום מפגע ריח. העדכון למעשה מקל מעט על מגדלי בעלי חיים ביישובים חקלאיים משום שהוא מעלה את סף הריח שנחשב למפגע מ-0 ל-1 (מבין 6 עוצמות ריח אפשריות).

אפשר להגיש הערות ציבור על עדכון הנוהל עד לתאריך 7.6.2022.

נוסח הטיוטה המלא נמצא בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. נפתחה חקירה פלילית סביבתית נגד קצא"א, 21.3.2021
  2. מפגעי ריח חריפים מדליפה במיכל דלק של קצא"א ליד אשקלון, 29.11.2021
  3. עיריית חיפה מזמנת את חברת תש"ן לשימוע, 01.12.2020
  4. 30 אלף ₪ לעמותה ירוקה בגין מטרדי ריח, 22.7.2019
  5. מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

תפקיד חדש: ממונה ריח מבין עובדי המשרד להגנ"ס

חלק מהשינויים המוצעים בטיוטה החדשה עוסקים בתנאים לקביעה של המשרד להגנ"ס כי אכן קיים מפגע ריח במקום מסוים. לצורך כך, נתווספה הגדרה של 'ממונה ריח' –

להמשך קריאת הכתבה המלאה