הפחתה נוספת בשימוש בפחם והחלטה על שימור היחידות המזהמות בחדרה
שר האנרגיה שטייניץ החליט לשמר את 4-1 לייצור החשמל בחדרה עד 2025 כגיבוי חירום – איגוד ערים שרון כרמל מתנגד. כמו כן נקבע יעד להפחתה נוספת של השימוש בפחם לשנת 2021
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/2/2021

שר האנרגיה, ח"כ יובל שטייניץ, הודיע על החלטתו לשמר את היחידות הפחמיות 4-1 לייצור חשמל בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה לשימוש בשעת חירום, וזאת עד לסוף 2025. יחד עם זאת, אם יישום החלופות יושלם לפני כן, ההחלטה לשמר את היחידות תיבחן שנית.

איגוד ערים שרון כרמל, המייצג את הרשויות המקומיות באזור, מתנגד להחלטה וקורא לגרוט את היחידות הישנות.

כמו כן, השר שטייניץ הודיע לחברת החשמל על יעד ההפחתה של שימוש בפחם לייצור חשמל לשנת 2021, לפיו השימוש בפחם בתקופה זו לא יעלה על 22.5%-19%. מדובר בהפחתה נוספת של אחוזים בודדים ביחס לשנת 2020, המשך של מגמת ההפחתה בפחם מהשנים האחרונות. קביעת הטווח נובעת מחוסר הוודאות שנגרמת עקב הקורונה ובשל שינויים במזג האוויר.

הקישור למסמכי המדיניות המעודכנים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

  1. הפחתה נוספת בשימוש בפחם לייצור חשמל, 15.6.2020
  2. אין כדאיות לשימור יחידות 1-4 הפחמיות בחדרה, 31.8.2020
  3. ניתוח החלופות להפסקת השימוש בפחם, 08.9.2019
  4. דחייה נוספת בפרויקט הפחתת הפליטות בתחנת הכוח באשקלון, 19.5.2020
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

 


שימור יחידות פחמיות ישנות לייצור חשמל

שר האנרגיה, יובל שטייניץ, קיבל את ההחלטה לשמר את יחידות 4-1 בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה בנימוק שיש להבטיח חשמל אמין, זמין ורציף בשעת חירום.

מדובר ב-4 היחידות הפחמיות הישנות ביותר, והיחידות שאינן מחוברות לאמצעים להפחתת פליטות ולכן גם המזהמות ביותר. בשל כך יחידות אלה לא מיועדות לשימוש שוטף אלא כגיבוי במצבים שבהם יש בעיה באספקת גז או תקלה אחרת.

אלא שאיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, המייצג את הרשויות המקומיות באזור, דורש לגרוט את היחידות באופן מיידי כדי שגם בשעת חירום ייעשה שימוש בחלופות אחרות ולא בהן. האיגוד מזכיר כי לצורך שימור יכולת השימוש וכשירות ייצור החשמל של היחידות, יידרש לעשות בהן שימוש מסוים מעת לעת והדבר יגרום לזיהום אוויר מיותר באזור.

לקבלת ההחלטה קדמו התייעצויות ודיונים שונים. בתוך כך פנה השר שטייניץ לפני כשנה לרשות החשמל לקבלת עמדתם לגבי שימור יכולת ההפעלה של היחידות 1-4 עד תום משך החיים ההנדסי שלהן.

כפי שדיווחנו לפני חצי שנה, בהמשך לפנייה זו רשות החשמל פרסמה מסמך להערות הציבור ובו בחינה מקיפה של שימור היחידות הפחמיות 1-4, העלויות והתועלות למשק החשמל הישראלי.  מסקנותיה היו כי לא ניתן להצביע על כדאיות כלכלית בפרויקט השימור ומומלץ לבחון מולו חלופות אחרות. אך היות שעלותו נובע בעיקר מעלות שנתית נצברת (ולא השקעות הון ראשוניות גדולות), ייתכן שקיימת כדאיות לשימור היחידות לתקופת ביניים עד לביצוע פעולות נוספות.

כעת, כאמור, החליט שטייניץ לשמר את היחידות עד לסוף 2025, עם אפשרות להקדים את המועד בתנאי שהחלופות ייושמו בהצלחה.

בתוך כך, חברת החשמל תהיה מחויבת לדווח לרשות החשמל פעם בחציון על ביצועי התחנות שבשימור ועל אופן עמידתה בתנאי השימור.

ביטוח למקרה חירום של מחסור בגז טבעי

פרויקט שימור היחידות נועד לשמש כ"ביטוח משקי" למקרה של הפסקה ממושכת באספקת גז טבעי על רקע אירוע ביטחוני, אסון טבע או אירוע חירום אחר. התרחיש שהובא בחשבון הוא הפסקת האספקה במהלך אירוע החירום עצמו וכן תהליך התאוששות שעלול להימשך כשנה, ובמהלכה לא תהיה אספקת גז טבעי.

המטרה היא לאפשר שימוש ביחידות 4-1 לאורך כל תקופת המחסור בגז וליצור בעזרתן חשמל באמצעות פחם, זאת במקום לייצר חשמל באמצעות סולר ביחידות אחרות - החלופה הנוספת למצבים כאלה. השימוש בפחם נותן מענה למצב שבו אי אפשר לייבא דלקים, כולל סולר, ולחיסכון כספי בעלות סל הדלקים המשקי.

מתווה ראשון מסוגו בעולם לשימור יחידות פחמיות

לשם שימור היחידות הציעה חברת החשמל מתווה שימור ייחודי וראשון מסוגו בעולם, מכיוון שלא נמצא מידע על יחידות ייצור פחמיות שהוכנסו לשימור או מתוכננות להיכנס לשימור בדרך זו.

על פי המתווה, אחת לחצי שנה תופעל כל אחת מהיחידות 4-1 במשך שבוע. בדרך זו יהיה אפשר לבדוק את אמינותן של היחידות ולשמור על הכשירות שלהן. החזרה משימור תימשך בין שבועיים לארבעה שבועות. 

על פי רשות החשמל, תוכנית השימור מצריכה השקעת משאבים גם בהכנת היחידות לתקופת השימור וגם בתחזוקה השוטפת במהלך התקופה, לרבות שמירה על מלאי הפחם ועוד.

הפחתה נוספת בשימוש בפחם

החלטה נוספת שפרסם השבוע השר שטייניץ נוגעת ליעד הפחתת הפחם לשנת 2021. בכל שנה מושגת עוד הפחתה בשימוש בפחם לצורך ייצור חשמל. בשנת 2019 הוחלט כי השימוש בפחם לא יעלה על 30%, בשנת 2020 היעד היה 24.9%, וכעת היעד שנקבע ל-2021 הוא 22.5%-19%. הפעם נקבע טווח הפחתה ולא אחוז מדויק בשל חוסר הוודאות עקב הקורונה ובשל שינויים במזג האוויר.

היעדים נקבעים בהתאם למדיניות של שטייניץ לגמול את ישראל מפחם עד שנת 2025. התחנה הפחמית בחדרה צפויה להיסגר בשנת 2022, ובהמשך תיסגר גם התחנה הפחמית באשקלון. בכך תחול הפחתה של כ-20% בזיהום האוויר בישראל הנובע מייצור חשמל.

התייחסויות

יו"ר איגוד ערים שרון כרמל אסיף איזק: "ההחלטה של שר האנרגיה - להפחית את ייצור החשמל מפחם הינה חשובה ונכונה, אך במקביל לכך עליו לשנות את החלטת הממשלה לשמר - במקום לסגור את יחידות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין.  שימור היחידות- גם אם לשעת חירום,  יוביל להמשך הפעלתן מספר חודשים בשנה ובכך יגרום לתחלואה נוספת כתוצאה מהפליטות. אנו דורשים לסגור את יחידות 1-4 באופן מיידי".

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. פנייה של שר