סגירת פרצה: קנסות למי שיסיר מדבקת 'רכב מזהם' או יפרק מסנן חלקיקים
ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת אישרה צו חדש שיאפשר הטלת קנסות על רכבים מזהמים שייכנסו לאזורים מופחתי פליטות. גובה הקנס: 500 עד 6000 שקל
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/6/2020

כחלק מהמהלכים לצמצום זיהום אוויר מתחבורה אושר בשבוע שעבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, צו קנסות חדש שיאפשר למשרד להגנת הסביבה ולמשטרת ישראל לקנוס בעל רכב מזהם.

הצו החדש בא לפתור 2 בעיות אכיפה שהתגלו במהלך יישום התוכנית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה שהושקה בשנת 2018:

 1. בעלי רכב שהסירו את המדבקה 'רכב מזהם' שניתנה להם בעת חידוש הרישיון
 2. בעלי רכב שפירקו את מסנן החלקיקים שהותקן על הרכב במסגרת התוכנית.


כתבות רלוונטיות:

 1. 275 מיליון ₪ הביאו להפחתה של 25% מפליטות הרכב, 22/6/2020
 2. למעלה מ-6,000 משאיות ואוטובוסים התקינו מסנן או נגרטו, 22/12/2019
 3. ירידה של 30% בפליטות מציי הרכב הכבד, 22/7/2018
 4. מידע נוסף על זיהום אוויר מתחבורה | Infospot

 


1,000 ₪ למי שיסיר מדבקה, 3,000 ₪ למי שיפרק המסנן

לפי תקנות לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל משנת 2018, רכבי דיזל מזהמים מסומנים ברישיון הרכב כ"רכב מזהם" ומחויבים להדביק מדבקת סימון על השמשה. המדבקה מסייעת לפקחי העיריות לזהות כלי רכב מזהמים ולמנוע מהם כניסה לאזורים מופחתי פליטות בחיפה וירושלים. בעל רכב מזהם המעוניין להיכנס לאזור מופחת פליטות נדרש להתקין מסנן המפחית 98% מהפליטות.

אלא שעד כה, התקשו הפקחים לאכוף את האיסור על בעלי כלי רכב מזהמים שהסירו את המדבקה או פירקו את המסנן. בעקבות אישור הצו ניתן יהיה להטיל קנסות מיידיים על שתי העבירות: 

 1. נהיגה ברכב מזהם ללא מדבקת "רכב מזהם" - קנס לעבירה ראשונה יעמוד על 500 שקל, קנס לעבירה חוזרת – 1,000 שקל. כפל קנס יוטל על רכבים בבעלות תאגיד.
 2. אי התקנת מסנן חלקיקים על רכב כבד ישן או על רכב חדש המחייב התקנת מסנן חלקיקים – קנס לעבירה ראשונה יעמוד על 3,000 שקל. עבירה חוזרת – 6,000 שקל. על רכבים בבעלות תאגיד יוטל כפל קנס. 

אמיר זלצברג, ראש תחום זיהום אוויר מתחבורה במשרד להגנ"ס, הסביר בדיון בוועדה כי העלות של התקנת מסנן החלקיקים יכולה להגיע ל-30,000 ₪. כחלק מהתוכנית, המשרד להגנ"ס סבסד את התקנת המסננים. בדיעבד התגלה שהיו אנשים שלאחר שהרכיבו את המסנן בסבסוד ממשלתי, פרקו ומכרו אותו. לכן הקנס שנקבע לעבירה זו גבוה יותר.

הפחתה של 25% בפליטת חלקיקים נשימים

המהלכים האלה הם חלק מהתוכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל שהחלה בנובמבר 2018. מתברר כי רכבי דיזל אחראיים לכ-80% מזיהום האוויר הנפלט מכלי רכב, למרות שהם מהווים רק 20% מכלי הרכב הנעים על הכבישים, לכן התמקד המשרד בהפחתת זיהום האוויר מכלי רכב מסוג זה במהלך השנתיים האחרונות. 

לפני כשנתיים השיק המשרד להגנ"ס תוכנית 'דיזל ישן מקצר חיים' לצמצום זיהום האוויר מרכבי דיזל ישנים במטרה לצמצם 30% מפליטות החלקיקים הנשימים מכלי רכב בישראל. התוכנית התמקדה בכ- 10,800 כלי רכב כבדים ישנים מונעים דיזל מסוג משאיות עד 12,000 טון, אוטובוסים ומיניבוסים, מלפני שנת ייצור 2005.

דו"ח מסכם של התוכנית עליו דיווחנו בשבוע שעבר, הראה כי התוכנית הביאה להפחתת 25% בפליטת החלקיקים הנשימים [PM] מכלי הרכב בארץ בעזרת התקנת 7,600 מסנני פליטות בכלי רכב מזהמים, מתוכם 4,300 ברכב כבד ישן, ונגרטו כ־1,250 כלי רכב. יש עוד מאות אלפי רכבי דיזל חדשים שהותקן בהם מסנן בעת ייצורם. פירוק המסנן על ידי בעל הרכב אסור על פי התקנות. 

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת צו סדר הדין הפלילי