275 מיליון ₪ הביאו להפחתה של 25% מפליטות הרכב בישראל
המשרד להגנ"ס מסכם את התוכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל בה סבסדו התקנת מסנן חלקיקים או גריטה ל – 5,500 כלי רכב כבדים ישנים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 22/6/2020

המשרד להגנ"ס מפרסם דוח סיכום של התוכנית לצמצום זיהום אוויר מרכבי דיזל שהחלה בנובמבר 2018. מהנתונים עולה כי התוכנית הביאה להפחתת 25% בפליטת החלקיקים הנשימים [PM] מכלי הרכב בארץ: עד מאי 2020 הותקנו כ־7,600 מסנני פליטות בכלי רכב מזהמים, מתוכם 4,300 ברכב כבד ישן, ונגרטו כ־1,250 כלי רכב.

התקציב של התוכנית עמד על 275 מיליון ₪, מתוכו 150 מיליון ₪ לסבסוד התקנת מסנני החלקיקים, וכ – 25 מיליון ₪ ניתן כמענקי גריטה.


כתבות רלוונטיות:

 1. 6,000 כלי רכב כבדים מזהמים התקינו מסנן או נגרטו,  22/12/2019
 2. משנת 2025 רק אוטובוסים חשמליים בישראל, 12/11/2019
 3. המשרד להגנ"ס: "חשיפה לרכב דיזל ישן מקצרת את החיים", 12/3/2018
 4. קראו עוד על זיהום אוויר מתחבורה | מערכת Infospot

התקנת מסנן כתנאי לחידוש רישיון

בשנת 2018 המשרד להגנ"ס הציג נתונים שהראו כי רכבי דיזל ישנים שימשו בכ־20% מהנסועה בארץ, אך היו אחראים ליותר מ־80% מפליטות החלקיקים הנשימים [PM] וגורמים בין השאר למחלות ריאה, דם ולב.

לכן המשרד להגנ"ס יצא בתוכנית 'דיזל ישן מקצר חיים' לצמצום זיהום האוויר מרכבי דיזל ישנים כך ש 30% מפליטות החלקיקים הנשימים מכלי רכב בישראל תופחת. התוכנית התייחסה לכ- 10,800 כלי רכב כבדים ישנים מונעים דיזל מסוג משאיות עד 12,000 טון, אוטובוסים ומיניבוסים, מלפני שנת 2005.

התוכנית כללה מספר אמצעים לצמצום הפליטות מאותם רכבים:

 1. התניית חידוש רישיון רכב בהתקנת מסנן פליטות, המפחית כ־98% מהזיהום – החל מאפריל 2019.
 2. ציון רמת זיהום האוויר של כלי הרכב ברישיון הרכב, וכן סימון בעזרת מדבקה על שמשת כלי רכב מזהמים בעת חידוש רישיון הרכב. 
 3. סבסוד התקנת מסנני הפליטות.
 4. מענקים לגריטה מוקדמת של הרכב.
 5. קביעת אזורי אוויר נקי שבהם לא יוכלו לנוע כלי רכב המסומנים כמזהמים (בחיפה ובירושלים).  

20 אלף ₪ מענק גריטה ממוצע | 1,250 רכבים נגרטו

התוכנית לעידוד גריטה מוקדמת של רכבי דיזל כבד ישן החלה באוגוסט 2018. התוכנית הציעה לבעל הרכב שרכבו עומד בקריטריונים לגריטה, לגרוט את הרכב ולקבל מענק כספי בגובה 5,000 – 22,000 ₪ בהתאם לסוג הרכב ושנת הייצור. לאחר הגריטה, חלקי הרכב נשלחים למיחזור או שימוש חוזר למעט המנוע שלא ניתן למיחזור.

נכון למאי 2020 נגרטו סה"כ 1,250 כלי רכב במסגרת התוכנית ושולמו כ 23.6 מיליון ₪ לבעלי רכב, כמענק גריטה, כאשר גובה מענק הגריטה הממוצע הוא כ – 20,000 ₪. 6 אתרי הגריטה שזכו במכרז של התוכנית, מרוויחים מחלפי הרכב והחומרים למיחזור ולכן משלמים למשרד להגנ"ס עבור כל רכב שמגיע אליהם לגריטה. סה"כ ההכנסות שהצטברו נכון לסוף 2019 הם כ – 990,000 ₪.

150 מיליון ₪ | הותקנו 7,600 מסננים על רכב כבד מזהם

במסגרת התוכנית, המשרד להגנ"ס סבסד עבור הרכבים שעמדו בקריטריונים, 100% מעלות התקנת מסנן לסינון חלקיקים לבעלי רכב דיזל פרטי ועסקים קטנים, 50% לעסקים בינוניים (מחזור שנתי בין 1-10 מיליון ₪), וללא סבסוד לעסקים גדולים. המסננים אמורים לסנן 98% מפליטת החלקיקים הנשימים [PM].

הסבסוד ניתן באחד מתשעה מוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנ"ס, כך שבעל הרכב רק נדרש לשלם את חלקו. עד מאי 2020 הותקנו 4,300 מסננים במסגרת הפרויקט. 3,300 מסננים נוספים הותקנו עם סבסוד של המשרד להגנ"ס במסגרת פרויקטים אחרים (משאיות אשפה, אזור אוויר נקי חיפה, תמיכה ישירה בחברות תחבורה ציבורית ועוד).

סה"כ הקצה המשרד להגנ"ס 149 מיליון ₪ עד כה לסבסוד התקנת המסננים, במסגרת התוכניות השונות (סה"כ 7,600 מסננים הותקנו).

80% מהיעדים | 25% הפחתת פליטות

נכון להיום, השקיע המשרד להגנ"ס כ־275 מיליון שקל בתוכנית לפי אבני הדרך שנקבעו מראש.

התוכנית לסבסוד מסנני חלקיקים על רכב כבד ישן הסתיימה כבר בסוף חודש מרץ, אך בעלי רכבים כבדים ישנים שרישיונם בתוקף עד אוגוסט 2020 יוכלו להביאם לגריטה עד מועד פקיעת התוקף ולקבל את מענק הגריטה.

מתוך 10,800 כלי רכב מסוג כבד ישן, בהם התמקדה התוכנית, כ – 5,500 נמסרו לגריטה או שהותקן בהם מסנן. כ – 1,000 כלי רכב ירדו מהרשימה ללא קשר לתוכנית. נותרו כ – 2,200 כלי רכב שמועד מבחן הרישוי שלהם חלף ולא ידועה הסיבה שלא חידשו את הרישיון (נזנחו, במגרשי סחר, נגנבו ללא דיווח וכו'). כלי רכב אלו אינם רשאים לנוע על הכבישים לפי החוק ואינם זכאים להשתתף בתוכנית.

תרשים - סטטוס רכבי דיזל כבד מזהמים בישראל סוף 2019

להגדלה לחצו כאן

בהתאם לכך, המשרד להגנ"ס מערכיך כי ביצועי התוכנית עד כה הביא להפחתה של 25% מפליטות החלקיקים הנשימים [PM] מכלי רכב בישראל. לאחר השלמה מלאה של אזור אוויר נקי בירושלים ובקריות תושלם העמידה ביעדי התוכנית והפחתה מוערכת של 30% בפליטות החלקיקים. זאת בשל צפי המשך התקנת מסננים בכלי רכב מזהמים המעוניינים להיכנס לאזורי האוויר הנקי.

בעתיד: הרחבת אזורי אוויר נקי לערים נוספות

המשרד להגנ"ס שואף להרחיב את אזורי האוויר הנקי בהם מוגבלת כניסת כלי רכב דיזל מזהמים לערים נוספות, מלבד חיפה, ירושלים והקריות בקרוב. כמו כן, המשרד פועל להרחבת השימוש באוטובוסים חשמליים, מוניות היברידיות, כלי רכב שיתופיים חשמליים ורכישת משאיות גז טבעי.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "זיהום האוויר מתחבורה הוא גורם הסיכון הסביבתי המשפיע ביותר על בריאות אזרחי המדינה. התוכנית להפחתת זיהום אוויר מרכבי דיזל הובילה להפחתת פליטות מכלי רכב – וזו בשורה גדולה לציבור. נמשיך לפתח תוכניות להפחתת זיהום אוויר ונפעל למען בריאות הציבור ושיפור איכות חיי התושבים".

------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח מסכם – התוכנית לצמצום