התראה ושימוע לפני צו הפסקה למתקן להפקת אנרגיה מגזם בשל מפגעים סביבתיים
החברה המפעילה את המתקן, ורידיס, הודיעה מיוזמתה על השבתתו לביצוע עבודות אחזקה. הליכי הסדרה סביבתית קודמים עוכבו בשל צו ארעי שניתן לבקשת החברה שעתרה לבית המשפט
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/6/2019

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי הוציא התראה והזמנה לשימוע לחברת ורידיס המפעילה מתקן להפקת אנרגיה משריפת גזם בסמוך לקיבוץ מענית. זאת, בעקבות הפרה לכאורה של תנאי רישיון העסק, בהם חריגות מערכי הפליטה, יצירת מפגעי ריח ועוד. בשימוע תינתן לנציגי החברה הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפני החלטה על הוצאת צו הפסקה מנהלי וצו לסילוק מפגע.

חברת ורידיס מסרה כי החליטה ביוזמתה, עוד טרם השימוע, מתוך אחריות והקפדה על סטנדרטים מחמירים, על סגירתו של המפעל לשם ביצוע עבודות אחזקה וביצוע בדיקות נוספות. תגובתה המלאה של החברה מופיעה בהמשך.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מי אשם בריח החריף באשקלון, 17.06.2019
  2. בעקבות מפגעי ריח של אמוניה הופסקו עבודות במפעל דשן גת, 2.12.2018
  3. המשרד להגנ"ס הגביר האכיפה נגד מטרדי ריח באזור הקריות, 20.11.2018
  4. מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

תלונות על מטרדי ריח

מדובר במתקן הפקת אנרגיה משריפת גזם הנמצא בסמוך למפעל גלעם בכניסה לקיבוץ מענית. לפי הודעת המשרד להגנת הסביבה, לפני כשנה, בסיור פיקוח שביצע המשרד להגנת הסביבה במפעל נמצא כי קיימים ליקויים במערך איסוף ושינוע האפר, וכן כי המפעל אינו מצמצם ומונע את הפליטות הלא-מוקדיות (שאינן מארובה, אלא למשל מערימות תפזורת וכו'). החברה דיווחה כי תיקנה את הליקויים לפי דרישת המשרד, ואולם בסיור חוזר נמצאו שוב ליקויים חמורים. כמו-כן, תושבי קיבוץ מענית התלוננו על מטרדי ריח חמורים הפוגעים באיכות חייהם.

במקביל, טוען המשרד להגנ"ס, תוצאות הבדיקה של גזי הפליטה בארובה הצביעו על חריגות מערכי הפליטה המרביים. בעקבות כך דרש המשרד מהחברה שתנקוט באמצעים להפסקת המפגעים, לרבות הפסקת הפליטות, אבטחת תחזוקת המפעל ולהבטחת אמצעי הבקרה.

ביהמ"ש נתן צו ארעי נגד התנאים החדשים של המשרד להגנ"ס

לאחר שהתחדשו תלונות הריח ואפילו התגברו, המשרד ביצע ביקורות בשטח ובחודש אפריל החליט להכניס תנאים מחמירים חדשים לרישיון העסק של המפעל שיבהירו את נושא חומר הגלם שנעשה בו שימוש באתר, אופן תחזוקה ותפעול המפעל, אופן הניטור של תהליך הטיפול בגזי הפליטה וכיולו, כך שימנע חריגות בפליטות מזהמים לאוויר ויוביל להפסקת מפגעי הריח.

לדברי המשרד, התנאים החדשים הועברו למפעל ולרשות הרישוי – המועצה האזורית, תוך קביעה שייכנסו מיידית לתוקף. ואולם, לדברי המשרד, החברה עתרה לבית המשפט נגד התנאים החדשים וזה נעתר לבקשתה והוציא צו ארעי. המשרד מוסיף כי למרות בקשותיו לקיים דיון בבקשה ולבטל את הצו הארעי, טרם ניתנה החלטה.

חריגה מערכי הפליטה לאוויר

במקביל, המשרד קיים סיורי פיקוח ודיגום נוספים שהצביעו על המשך הפרות תנאי רישיון העסק הקיימים, לרבות בנוגע לטיב חומר הגלם, גרימת מפגעי ריח, אמצעי הניטור והבקרה וחריגות מערכי הפליטה במאות אחוזים.

לדברי המשרד, החריגות מצביעות על כך שהמשך פעילות המפעל יוצרת חשש משמעותי לסיכון האוכלוסייה והסביבה באזור.

התייחסויות

מורידיס נמסר בתגובה: "מבלי להתייחס לטענות שהועלו על ידי המשרד להגנת הסביבה, עליהן נענה במסודר במסגרת השימוע. החליטה החברה ביוזמתה, מתוך אחריות וסטנדרטים מחמירים, על סגירתו של המפעל לשם ביצוע עבודות אחזקה וביצוע בדיקות נוספות. החברה פועלת בתיאום ובשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה".


עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>