יום הכיפורים: לא נוסעים לא מזהמים
מנתוני הניטור של המשרד להגנ"ס עולה כי חלה ירידה של עשרות אחוזים בזיהום האוויר הנגרם מתחמוצות חנקן, אבל באזור התעשייה בחיפה לא נרשמה ירידה בזיהום האוויר מתעשייה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/9/2018

גם השנה המשרד להגנת הסביבה משתמש בנתוני איכות האוויר של יום הכיפורים כדי לעורר את המודעות לכך שהתחבורה מהווה מקור עיקרי לזיהום אוויר בערים הגדולות. לדברי המשרד, ביום הכיפורים חלה ירידה דרסטית של עשרות אחוזים בריכוז תחמוצות החנקן [NOx] המהווים סמן לזיהום אוויר מכלי רכב.

עם זאת המשרד מדגיש, כי הירידה הדרסטית חלה בעיקר בתחמוצות חנקן ולא בחלקיקים נשימים [PM]  או במזהמים שניוניים אחרים שמקור הפליטה העיקרי שלהם אינו תחבורתי, אלא למשל ייצור חשמל או פעילות תעשייתית שאינם מושבתים במהלך יום כיפור.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. ביום כיפור נושמים לרווחה, 1.10.2018
  2. יום כיפור | מי מזהם יותר – התעשייה או התחבורה?, 26.09.2017
  3. תעשיה או תחבורה? הקרב על זיהום האוויר ביום כיפור, 13.10.2016
  4. הירידה בזיהום אוויר ביום כיפור מלמדת כי... 24.09.2015
  5. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

ירידה בריכוזי תחמוצת החנקן והבנזן שמקורם בתחבורה

על פי נתוני המשרד להגנ"ס  עם כניסת יום כיפור ירדו באופן חד ריכוזי תחמוצות החנקן, המהווים סמן לזיהום אוויר מכלי רכב, בתחנות התחבורה בערים הגדולות. בתחנות ניטור איכות אוויר הממוקמות בסמיכות למרכזי תחבורה בערים הגדולות הייתה ירידה של למעלה מ 90% בריכוז תחמוצות החנקן.

המשרד מציין, כי גם ריכוזי הבנזן, שמקורם בתחבורה, ירדו בתחנת הדר - בית הקרנות בחיפה מ-0.22 ל-0.09 חל"ב, ובתחנת בר אילן בירושלים מ-0.47 ל-0.05 חל"ב.

עם זאת מציין המשרד, כי חלק ממרכזי התעשייה הגדולה עבדה  כרגיל – ולכן בתחנות הסמוכות לתעשייה (כמו למשל בקריית בנימין בחיפה) לא ניכרות השפעות מהותיות בזיהום האוויר בחלק מהמזהמים. לדוגמה, בקריית בנימין (הנמצאת במורד הרוח מבית הזיקוק) נרשמה אפילו עלייה בריכוז המרבי של בנזן בהשוואה לערב יום כיפור, ללא חריגה מערך הסביבה.


ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: