מאז תחילת המלחמה: 19 מיליון ₪ לטיפול בפסולת בישובי קו העימות
אשכול נגב מערבי קיבל 9 מיליון ₪, אשקלון 5.5 מיליון ₪. מקור הכספים בקרן לניקיון, עבור טיפול בפסולת ומפגעים סביבתיים מנזקי הטילים, התארגנות צה"ל וריכוזי חיילים, ריכוזי אוכלוסייה מפונה ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 05/11/2023

בהמשך לדיווחים שלנו מהשבועות האחרונים, המשרד להגנת הסביבה עדכן שמאז פרוץ המלחמה הוא התחייב לתמוך ברשויות מקומיות בצפון ובדרום בסכום כולל של 19 מיליון ₪. הכסף יועבר מקרן הניקיון לאשכולות נגב מערבי, נגב מזרחי, גליל מערבי וגליל מזרחי, וכן לעיר אשקלון.

התמיכה הכספית ניתנת עבור רכישה והצבה של כלי אצירה, טיפול במפגעי פסולת, פינוי פסולת ופעילות למניעת מפגעי פסולת.


כתבות רלוונטיות:

 1. 4.5 מיליון ₪ לרשויות מקומיות בגבולות הצפון והדרום, 29.10.2023
 2. 3 מיליון ₪ לתמיכה ברשויות מקומיות בעוטף עזה, 19.10.2023
 3. בשל המלחמה, קרן הניקיון תתמוך ברשויות מקומיות, 23.10.2023
 4. רכבת ישראל תגביר שינוע פסולת; חוק הפיקדון לא ייאכף, 15.10.2023
 5. ענף הטיפול בפסולת ממשיך לתת מענה גם בחירום, 10.10.2023

איך מתחלקים 19 מיליון השקלים?

לדברי המשרד להגנת הסביבה, זו חלוקת התקציב:

 1. אשכול נגב מערבי: תקציב של 9 מיליון שקל.
 2. העיר אשקלון: 5.5 מיליון שקל.
 3. אשכול נגב מזרחי : תקציב של 1.5 מיליון שקל.
 4. אשכול גליל מזרחי: תקציב של 1.5 מיליון שקל.
 5. אשכול גליל מערבי: תקציב של 1.5 מיליון שקל.

בכתבות הקודמות שלנו בנושא הזה מהחודש האחרון דיווחנו כבר על העברת חלק מהסכום הנ"ל: 4.5 מיליון ₪ בסה"כ לאשכולות נגב מזרחי, גליל מערבי וגליל מזרחי, ו-3 מיליון ₪ נוספים לאשכול הנגב המערבי.

מלבד הסכומים שכתבנו עליהם בכתבות הקודמות, נוספו 6 מיליון ₪ לאשכול נגב מערבי ו-5.5 מיליון ₪ לעיר אשקלון.

הצטברות פסולת בשל המלחמה

בימים אלה הרשויות המקומיות בדרום הארץ ובצפונה מתמודדות עם גידול משמעותי בפסולת בשל מגוון סיבות:

ההרס הרב בקיבוצים וביישובי העוטף, נזקי הטילים, התארגנות צה"ל וריכוזי חיילים, ריכוזי אוכלוסייה מפונה ועודפי תרומות שקיבלו, וכן ירידה בכמות עובדי התברואה העוסקים בימים כתיקונם בפינוי הפסולת ובניהולה – בין השאר בשל גיוסם למילואים. בנוסף לכך, בימי הלחימה הראשונים היה קושי לפנות פסולת מישובים מסוימים ולכן הצטברה בהם פסולת.

לדברי המשרד להגנת הסביבה, מאחר שהצטברו ועדיין מצטברות כמויות גדולות של פסולת ביישובים שונים בצפון ובדרום, הוא החליט לתמוך בהן כספית כדי למנוע מפגעי פסולת חריגים.

בנוסף לתמיכה ברשויות מסוימות, לאחרונה פרסם המשרד טיוטת הוראת שעה במסגרת חוק שמירת הניקיון, ובה ביקש לאשר סיוע כספי מהקרן לניקיון לרשויות מקומיות ברחבי הארץ (ולא רק בגבולות) עקב מצב החירום.

המשטרה הירוקה בשטח

מלבד התמיכה הכספית, המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה פועלת בשיתוף צה"ל בשטחי כינוס כוחות הביטחון ומקיימת סיורים כדי לאתר מפגעים סביבתיים ולהסירם. בין היתר פנתה המשטרה הירוקה לצה"ל בנוגע למפגעי פסולת ושפכים שאיתרה באזור צאלים, ובעקבות כך הוסר המפגע.

מפקחי המשטרה הירוקה אף מסייעים בפריסת מכוּלות פסולת ובפינוין מהשטח ומחלקים שקיות אשפה לחיילים לאיסוף פסולת.

התייחסויות

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן" :אנו מקיימים סיורים בשטח, הערכות מצב ופגישות רבות מאז תחילת המלחמה, כדי לאתר את האתגרים והפערים במקומות שבקרבה לאזורי לחימה והיערכות. מענה לאתגרים, אנו מסייעים ותומכים ברשויות ובמועצות האזוריות הכוללות יישובים צמודי גדר, על מנת לשמור על רציפות תפקודית בניהול הפסולת. נמשיך ונוודא שמפגעי הפסולת הקשורים בלחימה יטופלו, וכי יבוצעו פעילות מניעה לשם שמירה על בריאות הציבור והסביבה".

מנהל תחום מערכת הביטחון במשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה חגי בלכנר: "עם פרוץ המערכה, החלה המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה לפעול בשיתוף פעולה עם כוחות צה"ל לאיתור מפגעים סביבתיים ולטיפול בהם באזורים שבהם פועלים הכוחות במטרה לשמור על בריאות הסביבה וכוחות הביטחון".


חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 Talork@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>