בשל המלחמה, קרן הניקיון תתמוך ברשויות מקומיות בפינוי הפסולת
המלחמה מייקרת לרשויות המקומיות את הטיפול השוטף בפסולת, לכן המשרד להגנת הסביבה מציע לתמוך בהן מכספי היטל ההטמנה בקרן לניקיון. גם לרשויות חזקות וגם לחלשות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/10/2023

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות ציבור הוראת שעה במסגרת חוק שמירת הניקיון, ובה הוא מבקש לאשר סיוע כספי מהקרן לניקיון לרשויות מקומיות ברחבי הארץ עקב מצב החירום (מלחמת חרבות ברזל). התמיכה מיועדת לסיוע לרשויות בתפעול משק הפסולת, לפי צורך, ולא רק לפי ההבחנה בין רשויות חזקות לחלשות.

בתזכיר החוק נכתב כי על רקע גידול משמעותי בכמות ובסוגי הפסולת בשל המלחמה, וכן על רקע העלויות הנרחבות שנאלצות רשויות מקומיות לשאת בהן בימים אלה, יש מקום לספק להן תמיכה כדי להבטיח ניהול מיטבי של מערך הפינוי והטיפול בפסולת בשטחן.

ניתן להגיש הערות ציבור עד לתאריך 25.10.2023.


כתבות רלוונטיות:

  1. רכבת ישראל תגביר שינוע פסולת; חוק הפיקדון לא ייאכף, 15.10.2023
  2. מענק קורונה: 200 מיליון ₪ לטיפול בפסולת, 6.5.2020
  3. נוצל רוב התקציב של קרן הניקיון, 25.5.2021
  4. ענף הטיפול בפסולת ממשיך לתת מענה גם בחירום, 10.10.2023
  5. עקב המצב: הקלות לחידוש היתר רעלים, 12.10.2023

כמות גדולה של פסולת בניין עקב שריפת בתים

המשרד להגנת הסביבה מפרט בתזכיר החוק את הסיבות שמצריכות העברת כספי סיוע לרשויות מקומיות. אחת מהן היא העלייה בפסולת בניין עקב שריפת הבתים במתקפת החמאס על יישוב עוטף עזה וכן הרס בתים מפגישת טילים.

בנוסף לכך מתמודדות הרשויות המקומיות עם גידול בפסולת בשטחן בשל התארגנות צה"ל וריכוזי חיילים. לצד העלייה בכמות יצרני הפסולת, יש ירידה בכמות עובדי התברואה העוסקים בימים כתיקונם בפינוי הפסולת ובניהולה – בעיקר בשל גיוסם למילואים. 

לפי תזכיר החוק: "העדר טיפול בפסולת מעלה חשש אמיתי להצטברותם של מפגעים תברואתיים העלולים לפגוע בבריאות הציבור והסביבה. איסוף ופינוי פסולת הינו הכרחי לשמירה על שגרת חיים ועל תנאי תברואה נאותים, מונע התפרצותם של מזיקים ומחלות בהמשך הדברים, וגם מהווה סממן מובהק להתנהלות שלטונית תקינה".

המשרד להגנת הסביבה מציע בתזכיר החוק להרחיב עד לחודשיים לאחר המלחמה את מטרותיו של חשבון היטל ההטמנה למטרת התמיכה ברשויות המקומיות במצב הנוכחי. ההכנסות בחשבון היטל ההטמנה מגיעות מהרשויות המקומיות עצמן עבור הפסולת שהן שולחות להטמנה.

נוסח החוק הקיים קובע שמרבית הכסף בחשבון יוקצה לפעולות הקשורות לטיפול בן-קיימא בפסולת, לרבות הקמת מתקני מיחזור והקמת תשתית מיחזור ברחבי הארץ. אלא שבמצב החירום הנוכחי המשרד להגנת הסביבה מבקש להפנות חלק מהכסף להבטחת פינוי נאות של פסולת ושל מפגעים סביבתיים מרחבי הארץ.

כמו כן, המשרד מדגיש כי הסיוע הכספי יינתן לרשויות מקומיות בכל הארץ ללא קשר בהכרח למצבן הסוציו-אקונומי.

לפי דברי ההסבר להוראת השעה, הסיוע הכספי נדרש בגין עליית מחירי הפינוי והטיפול בפסולת בשל המלחמה (היעדר נהגים, מגבלות תנועה, תוספת סיכון באזורים מאוימים), הצבת כלי אצירה ייעודיים גדולים ופינוי פסולת מריכוזי חיילים ואכולוסייה (מפונים), טיפול בפסולת הריסות (מהמלחמה), ולבסוף ניקוי השטח והחזרת המצב לקדמותו.

תמיכה דומה ברשויות מקומיות במהלך הקורונה

מקרה דומה, שבו כספי היטל ההטמנה בקרן הניקיון הוסטו לממן תגבור של מערך פינוי הפסולת בישובים בישראל, הייתה בזמן משבר הקורונה ב-2020. כפי שדיווחנו בזמנו, הקרן לניקיון העניקה אז תמיכה של 200 מיליון ₪ לרשויות המקומיות. כמו בתקופת החירום הנוכחית, גם אז הכסף הוקצה לטובת הבטחת הרציפות התפקודית של שירותי פינוי ומיחזור הפסולת הביתית.

בתקופת הקורונה חלה עלייה ממוצעת של 10% בכמות הפסולת הביתית והתייקרות הטיפול בפסולת. המענק הועבר ל-206 מתוך 250 רשויות מקומיות בישראל – בהתאם למצבן הסוציו אקונומי. 12 מהרשויות קיבלו יחדיו 100 מיליון ₪, מחצית מסכום המענק הכולל.

רכבת ישראל מסייעת בשינוע הפסולת

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, המשרד להגנ"ס נקט במספר צעדים לתגבור ענף הפסולת בשל מצב החירום: הגברת פינוי פסולת באמצעות רכבת ישראל ואי אכיפת החובה המוטלת על רשתות השיווק לקבל בקבוקים ולהשיב פיקדון ללקוחות.

לטובת שינוע הפסולת ברכבת לאתרי הטיפול בדרום הקצה משרד האוצר 2 מיליון ₪. השינוע ברכבת חוסך את הצורך להגדיל את כמות משאיות האשפה. יש קושי לעשות כן בימים אלה עקב גיוסם למילואים של עובדי תברואה רבים.

המשרד להגנת הסביבה אף הודיע לרשתות שיווק המזון שעד לסוף החודש הוא לא יאכוף את חובתן לקבל בקבוקי משקה תמורת פיקדון. עם זאת הבהיר המשרד כי על הרשתות לעשות את מרב המאמצים לקבל את הבקבוקים ולהחזיר את הפיקדון גם בתקופה זו.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה