פסולת בניין

פסולת בניין
כיצד יש לטפל בפסולת בניין? מה חובתכם החוקית? מדוע פסולת בניין שונה מפסולת עירונית רגילה?
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/1/2021

לפני נתוני המשרד להגנת הסביבה יש כ- 6.2 מליון טון פסולת בניין המיוצרת בישראל מדי שנה. להערכת המשרד להגנת הסביבה, כ 1.5 מיליון טון, המהווים כ- 25% מפסולת הבניין, מסולקים בצורה לא מוסדרת תוך יצירת מפגעים סביבתיים, נופיים וכלכליים לרשויות המקומיות, לתושבים ולמדינה. הנתונים נכונים לשנת 2017.

סיכונים סביבתיים מפסולת בניין

פסולת בניין מכילה חומרים שונים, חלקם חומרים מסוכנים היכולים לגרום לזיהום אוויר, זיהום קרקע ומי תהום ונזקים סביבתיים-בריאותיים נוספים, במידה והם לא מטופלים כראוי. בין המרכיבים המסוכנים בפסולת בניין ניתן למנות את ה: אסבסט, דבק, חומרי איטום וצבע, תוספים ועוד...

מיחזור פסולת בניין

בפסולת בניין יש חומרי גלם יקרי ערך שמשאבים רבים הושקעו בייצור שלהם. הטמנה של פסולת זו, ללא ניצול של חומרי הגלם לשימושים נוספים הינו בזבזני, תופס שטחי קרקע ונפח הטמנה יקרים ולא כלכלי! 

אתרי הטמנת פסולת בניין ומתקני מיחזור פסולת בניין

המשרד להגנת הסביבה מפרסם רשימה של אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור לסילוק וטיפול בפסולת בנייה. האתרים ברשימה עומדים בתנאים הבאים:

  1. רשיון עסק מתאים.
  2. עמידה בתנאים הסביבתיים לרשיון העסק.

פינוי מסודר של פסולת בניין על פי חוק

על פי חוק, יש לפנות פסולת בניין לאתר מוסדר. המשרד להגנת הסביבה מפרסם נוהל פינוי מוסדר של פסולת בניין על פיו יש לפעול. בכל מקרה של שיפוץ או בנייה יש לוודא מול הקבלן כי נושא פסולת הבניין מטופל כחוק. האחריות החוקית להסדרת הנושא חלה על בעל היתר הבנייה.

תיקון חקיקה - העברת סמכות לרשויות המקומיות

בתקופה האחרונה, המשרד להגנת הסביבה מנסה לקדם תיקון חקיקה בנושא פסולת בניין, שמטרתו העברת סמכות האכיפה לרשויות המקומיות, יחד עם סמכות לגבייה בגין הטיפול בפסולת הבניין. בניגוד לשוק הפסולת הביתית, בו הרשות המקומית אחראית בכל ההיבטים, בפסולת בניין כל תושב מתנהל באופן עצמאי מול קבלני פינוי ואתרי פסולת, ללא אינטרס וכלים לפנות פסולת כחוק ולפקח על קבלני הפסולת.

במהלך אוגוסט 2017, פרסם המשרד להגנת הסביבה תזכיר הצעת חוק ממשלתית בנושא פסולת בניין להערות הציבור. לאחר מכן הצעת החוק צריכה לעלות לדיון בועדות הממשלה והכנסת הרלוונטיות.

------

קישורים רלוונטיים:

  1. רשימת אתרי הטמנה ומתקני מיחזור לטיפול בפסולת בניין, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. נוהל פינוי מוסדר של פסולת בניין, 04.2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
  3. הצעת חוק פסולת בניין, 10.2018 [pdf]

חברות לפינוי וטיפול בפסולת בניין

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
טלאור כראדי הילה לישע 072-3972028 Talork@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

 

פסולת בניין

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים